Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING FOR ADULTS AND THE ECONOMY
Course code
BMEGT51M106
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
3
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam grade
Number of credits
3
Course leader
Name
Dr. habil. Kálmán Anikó
Position
associate professor
Email adress
kalman.aniko@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester
Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No 580.559/2/2020. Valid from September 1, 2020.

Objectives

Learning outcomes

Knowledge
 1. Ismeri a pedagógia, andragógia, gerontagógia fogalmait, tudományos kapcsolódásait.
 2. Ismeri a szakképzés változásának főbb mérföldköveit.
 3. Ismeri a 4.0 Ipari Forradalom fogalmát és az arra épülő stratégiát.
 4. Ismeri a felnőtt át- és továbbképzés fogalmát, a megváltozott felnőttképzési programok szerepét.
Ability
 1. Képes saját tanulási tevékenységének önálló elemzésére és fejlesztésére.
 2. Képes önmaga és , kollégáinak tanulását elemezni és fejleszteni.
 3. Képes a tanulási eredményalapú tervezést elkészíteni
 4. Képes értelmezni az oktatás szerepét a gazdasági menedzsment és a kommunikáció szempontjából.
 5. Képes értelmezni a gazdasági fejlődés és a felnőttképzés változásának összefüggéseinek értelmezésére
 6. Képes csoportos feladatvégzés, tanulás és munkavégzés irányítására.
Attitude
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival.
 2. Csoportos feladatvégzés, tanulás és munkavégzés esetén irányítóként és végrehajtóként egyaránt határozott, konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 3. Nyitott és befogadó az oktatás és képzés új eredményei iránt.
Autonomy and responsibility
 1. Önállóan végzi a feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását.
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 3. Csoportmunkában a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve (illetve esetenként azokat irányítva) mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.

Methodology of teaching

Materials supporting learning

 • Kötelező:
 • Szakképzés 4.0 Stratégia : https://www.nive.hu/Downloads/Hirek/DL.php?f=szakkepzes-4.0.pdf
 • Farkas Éva : https://mek.oszk.hu/15300/15399/
 • A felnőttek szakképzése és a gazdaság témakörhöz Benedek András: http://opuseteducatio.hu/index.php/opusHU/article/view/277/477
 • https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_az_europai_es_hazai_szakkepzesi_rendszer_fejlodesenek_tendenciai/ES/sesjbx2g.htm
 • Farkas Éva: http://opuseteducatio.hu/index.php/opusHU/article/view/219/357
 • CEDEFOP (2018): Skills forecast trend and challenges to 2030. http://www.cedefop.europa.eu/files/3077_en.pdf https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/skills-forecast-key-eu-trends-2030#_skills_forecast__key_eu_trends_to_2030
 • Kálmán Anikó : Az oktatástól az önálló tanulásig.(2009) Budapest. Tanulástámogató. https://edu.gtk.bme.hu/pluginfile.php/56553/mod_resource/content/1/Oktatastol%20az%20%C3%B6nallo%20tanulasig.pdf
 • Ajánlott:
 • https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_az_europai_es_hazai_szakkepzesi_rendszer_fejlodesenek_tendenciai/ES/sesjbx2g.htm
 • http://habilitacio.uni-eszterhazy.hu/27/1/SIMONICS_Szakkepzes_es_gazdasag.pdf
 • http://habilitacio.uni-eszterhazy.hu/24/1/SIMONICS_Felnottek_szakkepzese.pdf
 • https://www.cedefop.europa.eu/de/news-and-press/news/scenarios-european-vocational-education-and-training-21st-century
 • Andor László (2018): A digitalizáció és a munka világa. Mi várható a robotforradalom után? Magyar Tudomány, 1. szám. https://mersz.hu/hivatkozas/matud_110#matud_110
 • Farkas Éva (2019): A tanulási eredmény alapú Erasmus+ projektek hatása a gazdasági elvárásoknak megfelelni képes szakképzésre https://tka.hu/docs/palyazatok/a-tanulasi-eredmeny-alapu-erasmus-projektek-hatasa-a-gazdasagi-elvarasoknak-megfelelni-kepes-szakkepzesre1902010934.pdf
 • ManpowerGroup (2016): The Skill Revolution. Digitization and why skills and talent matter. https://www.manpowergroup.com/wps/wcm/connect/5943478f-69d4-4512-83d8-36bfa6308f1b/MG_Skills_Revolution_lores.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=5943478f-69d4-4512-83d8-36bfa6308f1b
 • McKinsey&Company (2018): Transforming our jobs: automation in Hungary. https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Locations/Europe%20and%20Middle%20East/Hungary/Our%20Insights/Transforming%20our%20jobs%20automation%20in%20Hungary/Automation-report-on-Hungary-EN-May24.ashx
 • Molnár Gyöngyvér - Turcsányi-Szabó Márta - Kárpáti Andrea (2020): Digitális forradalom az oktatásban – perspektívák és dilemmák. Magyar Tudomány 1. szám https://mersz.hu/hivatkozas/matud_f33259#matud_f33259
 • World Economic Forum (2018): The Future of Jobs Report http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf
 • https://www.youtube.com/watch?v=lRruiCCxjJA&t=11s
 • https://www.youtube.com/watch?v=de3xsdXNTpo&t=8s
 • https://www.youtube.com/watch?v=jYxcycE128o&t=311s
 • https://statisztika.mer.gov.hu/
 • http://opuseteducatio.hu/index.php/opusHU/article/view/219/357
 • https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372274
 • http://opuseteducatio.hu/index.php/opusHU/article/view/277/477
 • https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_az_europai_es_hazai_szakkepzesi_rendszer_fejlodesenek_tendenciai/ES/sesjbx2g.htm
 • http://habilitacio.uni-eszterhazy.hu/27/1/SIMONICS_Szakkepzes_es_gazdasag.pdf
 • http://habilitacio.uni-eszterhazy.hu/24/1/SIMONICS_Felnottek_szakkepzese.pdf

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése az év végi vizsgával záródik . Ezt módosíthatja az órákon tanúsított aktív részvétel.

Performance evaluation methods

Részteljesítmény-értékelés (zárthelyi dolgozatok): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek értékelése. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga) vizsgával zárul a tantárgy

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • :

Proportion of examination elements in the rating

 • folyamatos aktív részvétel az órákon: 10%
 • csoportmunkában való részvétel: 10%
 • félév végén vizsga : 80%
 • összesen: 100%

Grading

%
Excellent
Very good 87–100
Good 75–87
Satisfactory 62–75
Pass 41–62
Fail < 40

Correction and retake

1) A szóbeli vizsga a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
28
48
14
90

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Ezek hossza alapesetben 4 óra (két hét), ám a hallgatók összetételétől és az általuk javasolt problémák tárgyalásának jellegétől függően arányuk az egyes félévek során változhat. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint, a nappali képzésben 14 hétre, míg a levelező képzésben 4 konzultációra. A levelező képzés óraszáma a nappali képzés féléves óraszámának 1/3-ad része.

Topics of lectures
1. Pedagógia, Andragógia, Gerontagógia
2. Lifelong learning Paradigmaváltás
3. A FELNŐTTKÉPZÉS ÉS SZAKKÉPZÉS ÚJ RENDSZERE(2020) (képzési és kimeneti követelmények) tanulási eredmény alapúak lesznek, így a tanulási eredmény alapú szemlélet, gondolkodásmód )
4. SZAKKÉPZÉS 4.0 STRATÉGIA. Hogyan alakítja át a negyedik ipari forradalom a gazdaságot és ennek milyen hatása van az oktatásra.
5. A SZAKKÉPZÉS és új szakmák.
6. Tanulási eredmény alapú szemlélet és gondolkodásmód.
7. A digitalizáció és a munka világa. Mi várható a robotforradalom után?
8. SZAKMAI OKTATÁS ÉS KÉPZÉS. A tanulási eredmény alapú Erasmus+ projektek hatása a gazdasági elvárásoknak megfelelni képes szakképzésre https://tka.hu/docs/palyazatok/a-tanulasi-eredmeny-alapu-erasmus-projektek-hatasa-a-gazdasagi-elvarasoknak-megfelelni-kepes-szakkepzesre1902010934.pdf
9. A felnőttképzés 1989 és 2013 közötti áttekintés a gazdasági folyamatokkal együtt.
10. FELNŐTTKÉPZÉS 2020-tól (új jogszabályi környezet)
11. A felnőttképzési programok fejlesztéséről
12. A felnőttek szakképzése és a gazdaság (Szakképzés a gazdasági környezet változásában:trendek, tendenciák, változások)
13. A felnőttképzés és gazdaság (Munkaerőpiaci igények, kompetenciák, projektek)
14. Nemzetközi kontextus ,trendek (World Economic Fórum; OECD)

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements