I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING FOR ADULTS AND THE ECONOMY
ID (subject code)
BMEGT51M106
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
3
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam grade
Number of credits
3
Subject Coordinator
Name
Dr. habil. Kálmán Anikó
Position
associate professor
Contact details
kalman.aniko@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms
Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No 580.559/2/2020. Valid from September 1, 2020.

Objectives

Academic results

Knowledge
 1. Ismeri a pedagógia, andragógia, gerontagógia fogalmait, tudományos kapcsolódásait.
 2. Ismeri a szakképzés változásának főbb mérföldköveit.
 3. Ismeri a 4.0 Ipari Forradalom fogalmát és az arra épülő stratégiát.
 4. Ismeri a felnőtt át- és továbbképzés fogalmát, a megváltozott felnőttképzési programok szerepét.
Skills
 1. Képes saját tanulási tevékenységének önálló elemzésére és fejlesztésére.
 2. Képes önmaga és , kollégáinak tanulását elemezni és fejleszteni.
 3. Képes a tanulási eredményalapú tervezést elkészíteni
 4. Képes értelmezni az oktatás szerepét a gazdasági menedzsment és a kommunikáció szempontjából.
 5. Képes értelmezni a gazdasági fejlődés és a felnőttképzés változásának összefüggéseinek értelmezésére
 6. Képes csoportos feladatvégzés, tanulás és munkavégzés irányítására.
Attitude
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival.
 2. Csoportos feladatvégzés, tanulás és munkavégzés esetén irányítóként és végrehajtóként egyaránt határozott, konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 3. Nyitott és befogadó az oktatás és képzés új eredményei iránt.
Independence and responsibility
 1. Önállóan végzi a feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását.
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 3. Csoportmunkában a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve (illetve esetenként azokat irányítva) mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.

Teaching methodology

Materials supporting learning

 • Kötelező:
 • Szakképzés 4.0 Stratégia : https://www.nive.hu/Downloads/Hirek/DL.php?f=szakkepzes-4.0.pdf
 • Farkas Éva : https://mek.oszk.hu/15300/15399/
 • A felnőttek szakképzése és a gazdaság témakörhöz Benedek András: http://opuseteducatio.hu/index.php/opusHU/article/view/277/477
 • https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_az_europai_es_hazai_szakkepzesi_rendszer_fejlodesenek_tendenciai/ES/sesjbx2g.htm
 • Farkas Éva: http://opuseteducatio.hu/index.php/opusHU/article/view/219/357
 • CEDEFOP (2018): Skills forecast trend and challenges to 2030. http://www.cedefop.europa.eu/files/3077_en.pdf https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/skills-forecast-key-eu-trends-2030#_skills_forecast__key_eu_trends_to_2030
 • Kálmán Anikó : Az oktatástól az önálló tanulásig.(2009) Budapest. Tanulástámogató. https://edu.gtk.bme.hu/pluginfile.php/56553/mod_resource/content/1/Oktatastol%20az%20%C3%B6nallo%20tanulasig.pdf
 • Ajánlott:
 • https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_az_europai_es_hazai_szakkepzesi_rendszer_fejlodesenek_tendenciai/ES/sesjbx2g.htm
 • http://habilitacio.uni-eszterhazy.hu/27/1/SIMONICS_Szakkepzes_es_gazdasag.pdf
 • http://habilitacio.uni-eszterhazy.hu/24/1/SIMONICS_Felnottek_szakkepzese.pdf
 • https://www.cedefop.europa.eu/de/news-and-press/news/scenarios-european-vocational-education-and-training-21st-century
 • Andor László (2018): A digitalizáció és a munka világa. Mi várható a robotforradalom után? Magyar Tudomány, 1. szám. https://mersz.hu/hivatkozas/matud_110#matud_110
 • Farkas Éva (2019): A tanulási eredmény alapú Erasmus+ projektek hatása a gazdasági elvárásoknak megfelelni képes szakképzésre https://tka.hu/docs/palyazatok/a-tanulasi-eredmeny-alapu-erasmus-projektek-hatasa-a-gazdasagi-elvarasoknak-megfelelni-kepes-szakkepzesre1902010934.pdf
 • ManpowerGroup (2016): The Skill Revolution. Digitization and why skills and talent matter. https://www.manpowergroup.com/wps/wcm/connect/5943478f-69d4-4512-83d8-36bfa6308f1b/MG_Skills_Revolution_lores.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=5943478f-69d4-4512-83d8-36bfa6308f1b
 • McKinsey&Company (2018): Transforming our jobs: automation in Hungary. https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Locations/Europe%20and%20Middle%20East/Hungary/Our%20Insights/Transforming%20our%20jobs%20automation%20in%20Hungary/Automation-report-on-Hungary-EN-May24.ashx
 • Molnár Gyöngyvér - Turcsányi-Szabó Márta - Kárpáti Andrea (2020): Digitális forradalom az oktatásban – perspektívák és dilemmák. Magyar Tudomány 1. szám https://mersz.hu/hivatkozas/matud_f33259#matud_f33259
 • World Economic Forum (2018): The Future of Jobs Report http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf
 • https://www.youtube.com/watch?v=lRruiCCxjJA&t=11s
 • https://www.youtube.com/watch?v=de3xsdXNTpo&t=8s
 • https://www.youtube.com/watch?v=jYxcycE128o&t=311s
 • https://statisztika.mer.gov.hu/
 • http://opuseteducatio.hu/index.php/opusHU/article/view/219/357
 • https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372274
 • http://opuseteducatio.hu/index.php/opusHU/article/view/277/477
 • https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_az_europai_es_hazai_szakkepzesi_rendszer_fejlodesenek_tendenciai/ES/sesjbx2g.htm
 • http://habilitacio.uni-eszterhazy.hu/27/1/SIMONICS_Szakkepzes_es_gazdasag.pdf
 • http://habilitacio.uni-eszterhazy.hu/24/1/SIMONICS_Felnottek_szakkepzese.pdf

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése az év végi vizsgával záródik . Ezt módosíthatja az órákon tanúsított aktív részvétel.

Performance assessment methods

Részteljesítmény-értékelés (zárthelyi dolgozatok): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek értékelése. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga) vizsgával zárul a tantárgy

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

Percentage of exam elements within the rating

 • folyamatos aktív részvétel az órákon: 10%
 • csoportmunkában való részvétel: 10%
 • félév végén vizsga : 80%
 • összesen: 100%

Issuing grades

%
Excellent -100
Very good 87–100
Good 75–87
Satisfactory 62–75
Pass 41–62
Fail < 40

Retake and late completion

1) A szóbeli vizsga a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
28
48
14
90

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Ezek hossza alapesetben 4 óra (két hét), ám a hallgatók összetételétől és az általuk javasolt problémák tárgyalásának jellegétől függően arányuk az egyes félévek során változhat. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint, a nappali képzésben 14 hétre, míg a levelező képzésben 4 konzultációra. A levelező képzés óraszáma a nappali képzés féléves óraszámának 1/3-ad része.

Lecture topics
1. Pedagógia, Andragógia, Gerontagógia
2. Lifelong learning Paradigmaváltás
3. A FELNŐTTKÉPZÉS ÉS SZAKKÉPZÉS ÚJ RENDSZERE(2020) (képzési és kimeneti követelmények) tanulási eredmény alapúak lesznek, így a tanulási eredmény alapú szemlélet, gondolkodásmód )
4. SZAKKÉPZÉS 4.0 STRATÉGIA. Hogyan alakítja át a negyedik ipari forradalom a gazdaságot és ennek milyen hatása van az oktatásra.
5. A SZAKKÉPZÉS és új szakmák.
6. Tanulási eredmény alapú szemlélet és gondolkodásmód.
7. A digitalizáció és a munka világa. Mi várható a robotforradalom után?
8. SZAKMAI OKTATÁS ÉS KÉPZÉS. A tanulási eredmény alapú Erasmus+ projektek hatása a gazdasági elvárásoknak megfelelni képes szakképzésre https://tka.hu/docs/palyazatok/a-tanulasi-eredmeny-alapu-erasmus-projektek-hatasa-a-gazdasagi-elvarasoknak-megfelelni-kepes-szakkepzesre1902010934.pdf
9. A felnőttképzés 1989 és 2013 közötti áttekintés a gazdasági folyamatokkal együtt.
10. FELNŐTTKÉPZÉS 2020-tól (új jogszabályi környezet)
11. A felnőttképzési programok fejlesztéséről
12. A felnőttek szakképzése és a gazdaság (Szakképzés a gazdasági környezet változásában:trendek, tendenciák, változások)
13. A felnőttképzés és gazdaság (Munkaerőpiaci igények, kompetenciák, projektek)
14. Nemzetközi kontextus ,trendek (World Economic Fórum; OECD)

Additional lecturers

Name Position Contact details

Approval and validity of subject requirements