Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
PERSONALITY PSYCHOLOGY
Course code
BMEGT52M100
Course type
contact lessons
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
2
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam
Number of credits
4
Course leader
Name
Dr. Szabó Zsolt Péter
Position
associate professor
Email adress
szabo.zsolt.peter@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Ergonomics and Psychology

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Pszichológia mesterszak - Munka és szervezetpszichológia specializáció 2020/21/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Programme: Pszichológia mesterszak - Kognitív pszichológia specializáció 2020/21/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences in 27 May 2020. Valid from 1 Sep 2020.

Objectives

The aim of the course is to discuss the role of personality in organizational life both from a theoretical and a prac-tical point of view. Our theoretical focus is on the work-relevant aspects of personality. During the course, we discuss the most important theoretical concepts, explanatory models, and the practical applications of these find-ings. We pay attention to the personality-related measures and tools in organizational life.

Learning outcomes

Knowledge
 1. Knows the most important work-related personality models, concepts, and methods, which can be ap-plied as I-O psychologists.
 2. Gains a broad insight into the topics related to the association between work and personality.
 3. Learns the personality-related tools and applications in organizational life.
Ability
 1. Able to apply theoretical and methodological knowledge in the design, development and application of personality-related programs in organizations.
 2. Able to independently define and implement workplace programs with the aim of employees’ personal development.
Attitude
 1. Tolerant and inclusive toward different types of personalities.
 2. Has an ethical and respectful approach toward workplace diversity.
 3. Accepts the viewpoint of other professionals.
 4. Open to continuous development, wants to expand knowledge.
Autonomy and responsibility
 1. Thinks constructively and solution-centered about the acquired knowledge, methods, and applica-tions.
 2. Independently able to design, develop and implement workplace programs related to the personal development of employees with the application of the acquired knowledge.
 3. Has an independent and responsible approach to issues which require psychological interventions related to the personality of employees.
 4. Recognizes when a problem is outside of his/her competencies and acts appropriately.
 5. Has a critical approach in his/her thinking, and shares his/her thoughts, critical comments with the fellow students and the lecturers.

Methodology of teaching

Lectures, videos, interactive tasks, independent and group projects.

Materials supporting learning

 • Charles S. Carver, Michael F. Scheier, Nagy János, V. Komlósi Annamária (2006). Személyiségpszichológia Osiris Kiadó
 • Gruys, M. L. & Sackett, P. R. (2003). Investigating the dimensionality of counterproductive work behavior. International Journal of Selection and Assessment, 11, 30-42.
 • Sackett, P. R., & DeVore, C. J. (2001). Counterproductive behaviors at work. In N. Anderson, D. Ones, H. Si-nangil, & C. Viswesvaran (Eds.), Handbook of industrial, work, and organizational psychology (Vol. 1, pp. 145–164). London, UK: Sage.
 • Thomas, D. A. & Ely, R. J. (1996). Making Differences Matter. A New Paradigm for Manging Diversity. Har-vard Business Review, September-October, 1-13.
 • Seligman, M. E. P., & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction. American Psycholo-gist, 55, 5–14.
 • Gable, S.H., & Haidt, J. (2005). What (and why) is positive psychology? Review of General Psychology, 9, 2, 103-110.
 • Shawn Achor (2015). A boldogság mint versenyelőny, HVG Kiadó.
 • Jones, D.N. & Paulhus, D.L. (2014). Introducing the Short Dark Triad (SD3): A brief measure of dark person-alities. Assessment, 21(1), 28-41.
 • Tari, A. (2010). Y generáció. Budapest: Jaffa Kiadó.
 • Landy, F. J. (1985). Psychology of Work Behaviour, Chicago, Illinois: The Dorsey Press.
 • Robinson, S. L. (2010). Dysfunctional Work Behavior. In J. Barling & C. L. Cooper (Eds.), The Sage Handbook of Organizational Behavior: Volume I – Micro Approaches, pp. 141-160. SAGE Publications Ltd.

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése évközi kiscsoportos projekt munka mentén történik.

Performance evaluation methods

Részteljesítmény értékelés (projekt munka): a tudás és gyakorlati képesség típusú kompetenciaelemek komplex, szó-beli értékelési módja kiscsoportos formában készített projekt munka formájában. A projekt munka tárgya az oktató által meghatározott témakörből szabadon választott, személyiség-fókuszú, munkapszichológiai téma- vagy problémakör bemutatása, szakmai, tudományos források felhasználásával, gyakorlati megoldásokra helyezve a hangsúlyt.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • részteljesítmény értékelés: 50%
 • összesen: 50%

Proportion of examination elements in the rating

 • írásbeli vizsga: 50%
 • összesen: 50%

Grading

%
Excellent -100
Very good > 90
Good 80–89
Satisfactory 70–79
Pass 50–69
Fail < 50

Correction and retake

A vizsga a TVSZ szabályai szerint ismételhető.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
28
62
30
120

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. A nemkívánatos következményekkel járó munkahelyi viselkedés megnyilvánulási formái és összefüggése a személyiségvonásokkal. A személyiség közvetett és közvetlen befolyása a nemkívánatos munkahelyi viselkedésre. A pozitív nemkívánatos munkahelyi viselkedés formái.
2. A munkahelyi sokszínűség fogalma, dimenziói, a sokszínűségi tudatosság. A sokszínűségi program/menedzsment előnye, haszna a szervezet és az egyén számára. A programokat megalapozó paradigmák és alapelvek.
3. A pozitív pszichológia szemléletének érvényessége és alkalmazási lehetősége a munkahelyen. Főbb fogalmak, modellek.
4. A Sötét Triád vonások jelentősége munkahelyi környezetben. A sötét vonások negatív és lehetséges, pozitív hozadéka a munka világában.
5. Generációk a munkahelyen. Az Y és Z generációk hasonlóságai, különbségei, kihívásai a mindennapokban és a munka világában, illetve egy ideális multigenerációs munkahely megteremtésének feltételei.
6. Munkahelyi elégedettség elméletei, kapcsolata a személyiségbeli tényezőkkel, mérésének szempontjai és eszközei. Munkahelyi elköteleződés definíciója, típusai, feltételei és következményei.
7. A személyiségdimenziók és az emberi információfeldolgozás egyéni különbségeit leíró kognitív stílusok összefüggései.
8. Az OCB meghatározása és megjelenési formái, kapcsolata szervezeti tényezőkkel, és az OCB-t meghatározó egyéni faktorok.
9. Diszfunkcionális viselkedés a munkahelyen.
10. Az affektív folyamatok kognitív kiértékelésének jelentősége az (érzelmi megélések) egyéni különbsége(ine)k magyarázatában.
11. Az észleléssel/kiértékeléssel/mentális képességekkel összefüggő hibák és a személyiségjellemzők kapcsolata a balesetre való hajlammal összefüggésben.
12. A Theory of Reasoned Action modell (Fishbein és Ajzen, 1967) alkalmazása a személyiség és a kontraproduktív (CWB) viselkedés közti kapcsolat magyarázatban.
13. Az Affective Event Theory (Weiss és Cropanzano, 1996) elmélet bemutatása két, szervezeti/munkahelyi példán keresztül, magyarázatokkal.
14. A sokszínűségi tudatosság (diversity awareness) alakításának lehetősége kognitív pszichológiai nézőpontból.

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Gadanecz Péter tanársegéd gadanecz.peter@gtk.bme.hu

Approval and validity of subject requirements