Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION AND LITERATURE RESEARCH
Course code
BMEGT52M111
Course type
contact lessons
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
1
Practice
2
Laboratory
0
Type of assessment
mid-term grade
Number of credits
4
Course leader
Name
Dr. Kun Ágota
Position
assistant professor
Email adress
kun.agota@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Ergonomics and Psychology

Subject website
Language of teaching
magyar
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Pszichológia mesterszak - Munka és szervezetpszichológia specializáció 2020/21/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No: 580251/13/2023 registration number. Valid from: 29.03.2023.

Objectives

The aim of the course is for students to understand various topics related to Work and Organizational Psychology in English. Additional aim of the course is for the students to fluently and acitvely participate in professional English communication related to Work and Organizational Psychology, and be able to represent and defend their professional stance during logical argumentation.

Learning outcomes

Knowledge
 1. Students become familiar with and acquire the most closely related professional expressions to Work and organizational Psychology.
 2. Students become familiar with various topics within the field of Work and Organizational Psychology, as laying the foundations for other courses of the master programme.
 3. Students become familiar with the fundamental methodology of scientific literature research and the criteria of scientific essay writing.
Ability
 1. Students successfully create and develop their own professional English vocabulary.
 2. Students are able to communicate and express themselves in general topics related to Work and Organizational Psychology.
 3. Students acquire the basic skills for scientific reading and critical thinking.
Attitude
 1. Students are open to become familiar with and apply professional expressions in different communicational situations.
 2. Students are open to the opinion of others, as well as they are able to express and compare their own thoughts and remarks with those of others in a constructive and respectful manner.
 3. Students cooperate with their classmates and lecturer during learning.
 4. Students are expanding their own knowledge by continuous information gathering.
Autonomy and responsibility
 1. Students are open to well established critical remarks.
 2. Students in some situations cooperate with their classmates during classworks.
 3. Students apply critical approach in their way of thinking, and share their thoughts and critical remarks with others in an interactive form.

Methodology of teaching

Lectures, written and oral communication, individual and group-based classworks.

Materials supporting learning

 • Tankönyvek, jegyzetek, letölthető anyagok – Textbooks and downloadable material: - Lecture material downloadable from the learning portal (http://edu.gtk.bme.hu/)
 • Órai prezentációk, a hallgatók által szabadon választható, angol nyelvű tudományos cikkek. - Presentations during lectures, scientific articles (made of students’ choice).

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy évközi írásbeli teljesítménymérés (összegző tanulmányi teljesítményértékelés) és házi feladatok alapján történik.

Performance evaluation methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. részteljesítmény értékelés (házi feladat): a tantárgy és tudás, képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos és szóbeli értékelési módja angol nyelvű prezentáció készítése és bemutatás csoportos feladat jelleggel, szabadon választott témában. 2. részteljesítmény értékelés (házi feladat): a tantárgy és tudás, képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja angol nyelvű jelentkezési csomag (önéletrajz és motiváció levél) készítése egyéni feladat jelleggel.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • rész teljesítményértékelés (2x50%): 100
 • :
 • összesen:

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent 95
Very good 90-94
Good 80–89
Satisfactory 70–79
Pass 50–69
Fail < 50

Correction and retake

A hallgató a félévközi jegy javításaként a pótlási hét végéig a félév során elsajáított alkalmazott pszichológiai témákból készít 4-5 oldalas tudományos igényességgel elkészített esszét, amelynek kizárólagos eredményéből születik meg a javított félévközi jegy.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
14 óra 14
28 óra 28
43 óra 43
35 óra 35
120 óra 120

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. Academic writing; Plagiarism; Literature review; Scientific presentation; CV writing & personal brand;; Project management and documentation (e.g. Executive summary, Offer writing); Applied topics of Work& Organizational Psychology (e.g. Hybrid work environment; Occupational stress)

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Balogh Blanka tudományos segédmunkatárs balogh.blanka@gtk.bme.hu

Approval and validity of subject requirements