I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY METHODS 1.
ID (subject code)
BMEGT52M109
Type of subject
contact lessons
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
0
Practice
1
Laboratory
0
Type of assessment
mid-term grade
Number of credits
2
Subject Coordinator
Name
Dr. Juhász Márta
Position
associate professor
Contact details
juhasz.marta@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Ergonomics and Psychology
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Psychology Master’s Programme - Work and organisational psychology specialisation from 2020/21/Term 1

Subject Role: Compulsory elective

Recommended semester: 2

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No: 580302/7/2022. Valid from: 25.05.2022.

Objectives

The aim of the course is for students to get acquainted with the practice of planning leadership development training and to gain understaning in the main steps of the process, the beginning of the concept development and the way to build training program through competence analysis.

Academic results

Knowledge
 1. Have a broad knowledge of the possible goals of leadership development training
 2. Knows training opportunities for leadership development
 3. Informed about the relationship between leadership development training and leadership competencies
 4. Knows the most important theoretical models related to the development of the concept of leadership development trainings
 5. Knows the basic steps of the planning and implementation phase of leadership development training
 6. Informed about possible organizational barriers to the structure of leadership training
Skills
 1. Ability to schedule time efficiently and meet deadlines.
 2. Able to apply the tools and methods described in the course related to leadership development
 3. Able to think creatively
 4. Able to prepare structured professional materials related to the topic
 5. Ability to use multi-focus thinking
Attitude
 1. Collaborative with the lecturer and students to expand knowledge
 2. Open to new perspectives
 3. Demonstrates an empathetic attitude when working with others
 4. Strives for self-reflexion
 5. Needs feedback on work
Independence and responsibility
 1. Carries out the evaluation and analysis of tasks and research work related to a given topic independently
 2. Openly accepts objective critical remarks
 3. Takes responsibility for the own work

Teaching methodology

Practical planning of the concept of leadership development trainings, evaluation and discussion of training methods, processing of tasks related to the topics in group work.

Materials supporting learning

 • Simon Sinek: A jó vezetők esznek utolsónak
 • Belbin, M.: A team, avagy az együttműködő csoport
 • Gary Chapman: A munkahelyi elismerés 5 nyelve
 • John C. Maxwell: A vezető 21 nélkülözhetetlen tulajdonsága
 • Patrick Lencioni: Kell egy csapat
 • Stanley McChrystal: Csapatok csapata

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése írásbeli anyag (házi feladat) készítése előre megadott pedagógiai pszichológia témákból vagy esettanulmány készítése megadott módszerek alkalmazásával. Írásbeli szabadon választott pszichológiai téma szakirodalmának összegzése alapján, csoport előtt történő szóbeli prezentáció (ppt vagy prezi formátumban).

Performance assessment methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: A. Részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevékeny részvétel az interaktív előadások és a kiscsoportos gyakorlatok folyamatában. B. Részteljesítmény-értékelés (házi feladat): online feladat, amelynek során a hallgató önállóan végez a megadott témában a tárgyhoz kapcsolódó kutatómunkát C. Elméleti összefoglaló dolgozat: előre megadott témák közül szabadon választva a hallgató által előkészített vezetőfejlesztési képzési terv kidolgozása, melynek megjelenési formája az egyénileg készített házi feladat. A házi feladat tartalmát, követelményeit, beadási határidejét értékelési módját a tárgyfelelős határozza meg

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • aktív részvétel: 50%
 • házi feladat/online feladat: 25%
 • házidolgozat: 25%
 • összesen: 100%

Percentage of exam elements within the rating

Issuing grades

%
Excellent > 95-100
Very good 85–95
Good 75–84
Satisfactory 65–74
Pass 50–64
Fail < 50

Retake and late completion

1) A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 16:00 óráig adható be vagy elektronikus formában 23:59-ig küldhető meg.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
részvétel a kontakt tanórákon 14
felkészülés a szóbeli prezentációra 26
házi feladat elkészítése 20
összesen 60

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Lecture topics
1. A vezetőfejlesztő képzésekről átfogóan
2. A vezetőfejlesztő képzések lehetséges céljai
3. A vezetőfejlesztés helye a szervezeti kultúrában
4. Külső és belső erőforrásból megvalósított képzések
5. A vezetőfejlesztő képzések kapcsolata a vezetői kompetenciákkal
6. A hatékony vezetéshez kapcsolódó kompetenciák
7. Szervezeti kompetencia modellek összehangolása a képzési programmal
8. A képzési koncepció
9. Az analízis fázisához kapcsolódó eszközök és módszerek bemutatása
10. Képzési cél definiálása, KPI-ok meghatározása
11. A koncepció tervezése, kommunkációjának alapjai
12. A képzés tervezése
13. Fejlesztési stratégia kidolgozása
14. Képzési „brand” kialakítása
15. Elköteleződés kialakítása a szervezetben
16. A gyakorlati program felépítése, kialakítása
17. A vezetőfejlesztéshez kapcsolódó gyakorlati eszközök és módszerek illesztése a képzési célokhoz és a kompetenciamodellhez
18. Megvalósítás és visszamérés
19. Tréneri kompetenciák a megvalósításhoz illesztve
20. A tréningcélok visszamérésére szolgáló eszközök
21. Follow- up eszközök bemutatása

Additional lecturers

Name Position Contact details

Approval and validity of subject requirements