Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY METHODS 1.
Course code
BMEGT52M109
Course type
contact lessons
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
0
Practice
1
Laboratory
0
Type of assessment
mid-term grade
Number of credits
2
Course leader
Name
Dr. Szijjártó Linda
Position
assistant professor
Email adress
szijjarto.linda@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Ergonomics and Psychology

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Pszichológia mesterszak - Munka és szervezetpszichológia specializáció 2020/21/1 félévtől

Subject Role: Kötelezően választott

Recommended semester: 2

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences in 27 Jan 2021. Valid from 1 Feb 2021.

Objectives

The aim of the course is for students to get acquainted with the practice of planning leadership development training and to gain understaning in the main steps of the process, the beginning of the concept development and the way to build training program through competence analysis.

Learning outcomes

Knowledge
 1. Have a broad knowledge of the possible goals of leadership development training
 2. Knows training opportunities for leadership development
 3. Informed about the relationship between leadership development training and leadership competencies
 4. Knows the most important theoretical models related to the development of the concept of leadership development trainings
 5. Knows the basic steps of the planning and implementation phase of leadership development training
 6. Informed about possible organizational barriers to the structure of leadership training
Ability
 1. Ability to schedule time efficiently and meet deadlines.
 2. Able to apply the tools and methods described in the course related to leadership development
 3. Able to think creatively
 4. Able to prepare structured professional materials related to the topic
 5. Ability to use multi-focus thinking
Attitude
 1. Collaborative with the lecturer and students to expand knowledge
 2. Open to new perspectives
 3. Demonstrates an empathetic attitude when working with others
 4. Strives for self-reflexion
 5. Needs feedback on work
Autonomy and responsibility
 1. Carries out the evaluation and analysis of tasks and research work related to a given topic independently
 2. Openly accepts objective critical remarks
 3. Takes responsibility for the own work

Methodology of teaching

Practical planning of the concept of leadership development trainings, evaluation and discussion of training methods, processing of tasks related to the topics in group work

Materials supporting learning

 • Simon Sinek: A jó vezetők esznek utolsónak
 • Belbin, M.: A team, avagy az együttműködő csoport
 • Gary Chapman: A munkahelyi elismerés 5 nyelve
 • John C. Maxwell: A vezető 21 nélkülözhetetlen tulajdonsága
 • Patrick Lencioni: Kell egy csapat
 • Stanley McChrystal: Csapatok csapata

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése írásbeli anyag (házi feladat) készítése előre megadott pedagógiai pszichológia témákból vagy esettanulmány készítése megadott módszerek alkalmazásával. Írásbeli szabadon választott pszichológiai téma szakirodalmának összegzése alapján, csoport előtt történő szóbeli prezentáció (ppt vagy prezi formátumban).

Performance evaluation methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: A. Részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevékeny részvétel az interaktív előadások és a kiscsoportos gyakorlatok folyamatában. B. Részteljesítmény-értékelés (házi feladat): online feladat, amelynek során a hallgató önállóan végez a megadott témában a tárgyhoz kapcsolódó kutatómunkát C. Elméleti összefoglaló dolgozat: előre megadott témák közül szabadon választva a hallgató által előkészített vezetőfejlesztési képzési terv kidolgozása, melynek megjelenési formája az egyénileg készített házi feladat. A házi feladat tartalmát, követelményeit, beadási határidejét értékelési módját a tárgyfelelős határozza meg

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • aktív részvétel: 50%
 • házi feladat/online feladat: 25%
 • házidolgozat: 25%
 • összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent > 95-100
Very good 85–95
Good 75–84
Satisfactory 65–74
Pass 50–64
Fail < 50

Correction and retake

1) A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 16:00 óráig adható be vagy elektronikus formában 23:59-ig küldhető meg.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
144
26
20
60

Approval and validity of subject requirements

Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences in 27 Jan 2021. Valid from 1 Feb 2021.

Topics discussed during the semester

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. ömlesztett
2. A vezetőfejlesztő képzések lehetséges céljai
3. A vezetőfejlesztés helye a szervezeti kultúrában
4. Külső és belső erőforrásból megvalósított képzések
5. A vezetőfejlesztő képzések kapcsolata a vezetői kompetenciákkal
6. A hatékony vezetéshez kapcsolódó kompetenciák
7. Szervezeti kompetencia modellek összehangolása a képzési programmal
8. A képzési koncepció
9. Az analízis fázisához kapcsolódó eszközök és módszerek bemutatása
10. Képzési cél definiálása, KPI-ok meghatározása
11. A koncepció tervezése, kommunkációjának alapjai
12. A képzés tervezése
13. Fejlesztési stratégia kidolgozása
14. Képzési „brand” kialakítása
15. Elköteleződés kialakítása a szervezetben
16. A gyakorlati program felépítése, kialakítása
17. A vezetőfejlesztéshez kapcsolódó gyakorlati eszközök és módszerek illesztése a képzési célokhoz és a kompetenciamodellhez
18. Megvalósítás és visszamérés
19. Tréneri kompetenciák a megvalósításhoz illesztve
20. A tréningcélok visszamérésére szolgáló eszközök
21. Follow- up eszközök bemutatása

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements