Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
PROFESSIONAL ENGLISH COMMUNICATION AND LITERATURE RESEARCH
Course code
BMEGT52M111
Course type
contact lessons
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
1
Practice
2
Laboratory
0
Type of assessment
mid-term grade
Number of credits
4
Course leader
Name
Dr. Kun Ágota
Position
assistant professor
Email adress
kun.agota@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Ergonomics and Psychology

Subject website
Language of teaching
angol - EN
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Pszichológia mesterszak - Munka és szervezetpszichológia specializáció 2020/21/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences in 27 Jan 2021. Valid from 1 Feb 2021.

Objectives

The aim of the course is for students to understand various topics related to Work and Organizational Psychology in English. Additional aim of the course is for the students to fluently and acitvely participate in professional English communication related to Work and Organizational Psychology, and be able to represent and defend their professional stance during logical argumentation.

Learning outcomes

Knowledge
 1. Students become familiar with and acquire the most closely related professional expressions to Work and organizational Psychology.
 2. Students become familiar with various topics within the field of Work and Organizational Psychology, as laying the foundations for other courses of the master programme.
 3. Students become familiar with the fundamental methodology of scientific literature research and the criteria of scientific essay writing.
Ability
 1. Students successfully create and develop their own professional English vocabulary.
 2. Students are able to communicate and express themselves in general topics related to Work and Organizational Psychology.
 3. Students acquire the basic skills for scientific reading and critical thinking.
Attitude
 1. Students are open to become familiar with and apply professional expressions in different communicational situations.
 2. Students are open to the opinion of others, as well as they are able to express and compare their own thoughts and remarks with those of others in a constructive and respectful manner.
 3. Students cooperate with their classmates and lecturer during learning.
 4. Students are expanding their own knowledge by continuous information gathering.
Autonomy and responsibility
 1. Students are open to well established critical remarks.
 2. Students in some situations cooperate with their classmates during classworks.
 3. Students apply critical approach in their way of thinking, and share their thoughts and critical remarks with others in an interactive form.

Methodology of teaching

Lectures, written and oral communication, individual and group-based classworks.

Materials supporting learning

 • Tankönyvek, jegyzetek, letölthető anyagok – Textbooks and downloadable material: Lecture material downloadable from the learning portal (http://edu.gtk.bme.hu/)
 • Órai prezentációk, a hallgatók által szabadon választható, angol nyelvű tudományos cikkek. Presentations during lectures, scientific articles (made of students’ choice).

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy évközi írásbeli teljesítménymérés (összegző tanulmányi teljesítményértékelés) és házi feladatok alapján történik.

Performance evaluation methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény értékelés (házi feladat): a tantárgy és tudás, képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja beadandó angol nyelven írt esszé formájában. Az esszé tárgya szabadon választott munkapszichológiai témakör, elméleti modell, problémakör bemutatása min. 3, maximum 5 angol nyelvű, tudományos forrás (cikk, értekezés, könyvrészlet) felhasználásával, az „essay”, mint műfaj elemeinek szigorú figyelembevételével és alkalmazásával. Az esszé írása során a hallgató demonstrálja, hogy sikerült elmélyítenie tudását a tudományos esszéírás alapvető kritériumrendszerében, hogy képes önálló és kritikus gondolkodásmódra, saját véleményének szakmai igényességű megfogalmazására, és magabiztosan használja a félév során átvett angol nyelvű szakkifejezéseket. 2. Részteljesítmény értékelés (házi feladat): a félév során házi feladatként feladott angol nyelvű cikkek elolvasása, illetve egy, szabadon választott munkapszichológiai szakkifejezés írásos angol nyelvű definíciójának elkészítése („glossary”), és határidőre való feltöltése a Moodle oktatási platformra.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • rész teljesítményértékelés: (2x30%) 60%
 • tanórákon való kötelező részvétel, objektív ellenőrzés mellett: 40%
 • összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent
Very good > 90
Good 80–89
Satisfactory 70–79
Pass 50–69
Fail < 50

Correction and retake

A hallgató a félévközi jegy javításaként a pótlási hét végéig a félév során átvett és feladott szakkifejezések szószedetéből írásbeli dolgozatot írhat, amelynek kizárólagos eredményéből születik a második, módosított jegy.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
14
28
40
38
120

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. ömlesztett
2. The psychology of teamwork
3. Human Resource Management in general
4. National culture, Intercultural psychology and communication, Culture shock
5. Generations on the labour market
6. CV writing
7. Work-life balance: challenges and solutions

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Takács Veronika Klára tanársegéd takacs.veronika@gtk.bme.hu
Gadanecz Péter tanársegéd gadanecz.peter@gtk.bme.hu

Approval and validity of subject requirements