I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
SPORTS AND BUSINESS
ID (subject code)
BMEGT70V200
Type of subject
contact lessons
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
2
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
mid-term grade
Number of credits
3
Subject Coordinator
Name
Hellner Szelina
Position
vice diretcor
Contact details
hellner.szelina@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Centre of Modern Languages
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Business administration and management Bachelor’s Programme from 2021/22/Term 1

Subject Role:

Recommended semester: 5

Programme: Communication and media studies Bachelor’s Programme compulsory subjects from 2018

Subject Role: Elective

Recommended semester: 0

Programme: Engineering Management Bachelor’s Programme from 2015/16/Term 1

Subject Role:

Recommended semester: 6

Programme: Engineering Management Bachelor’s Programme from 2017/18/Term 1

Subject Role: Elective

Recommended semester: 3

Programme: International Management Bachelor’s Programme from 2018/19/Term 1

Subject Role:

Recommended semester: 5

Programme: International Management Bachelor’s Programme from 2020/21/Term 1

Subject Role:

Recommended semester: 3

Programme: Finance and Accounting Bachelor’s Programme from 2019/20/Term 1

Subject Role: Elective

Recommended semester: 4

Programme: Business Administration and Management Bachelor’s Programme from 2018/19/Term 1

Subject Role:

Recommended semester: 5

Programme: International Management Bachelor’s Programme from 2022/23/Term 1

Subject Role:

Recommended semester: 5

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description

Objectives

We would like to describe the relationship between sport and business on a theoretical level, supported by practical examples. The subject provides a comprehensive picture of the historical development of the original social identity of sport, the issues of the process of becoming a business. The aim of the course is also to present the operation of the business through a specific sports example, a sports organization or a sports facility.

Academic results

Knowledge
 1. Knows the conceptual system related to the field of sports management, the most important connections and theories,
 2. is familiar with the main economic theories related to sports management,
 3. is familiar with the main strategic theories related to sports management,
 4. is familiar with the main protocol theories related to sports management.
Skills
 1. Ability to plan, organize and carry out independent learning,
 2. is able to understand and use the characteristic literature and library resources of sports and business topics,
 3. is able to communicate orally and in writing in his / her mother tongue and at least one foreign language in a professionally adequate manner, in accordance with his / her field of expertise,
 4. Ability to use your creativity.
Attitude
 1. It is open to the knowledge and acceptance of professional, technological development and innovation in the field of sports management, and to its authentic mediation.
 2. cooperates with the teacher and fellow students in expanding the knowledge,
 3. expands his knowledge by constantly acquiring knowledge,
 4. open to the use of information technology tools.
Independence and responsibility
 1. Openly welcomes substantiated critical remarks,
 2. in some situations - as part of a team - cooperates with his / her fellow students in solving the tasks.

Teaching methodology

Lectures, written and oral communication, use of IT tools and techniques, optional independent and group work.

Materials supporting learning

 • Sterbenz T., Géczi G. (szerk.): Sportmenedzsment. Semmelweis Egyetem TSK, 2012
 • Ács P. (szerk.): Sport és Gazdaság. Pécsi Tudományegyetem ETK, 2015
 • Hossó N., Elbert G. (szerk.): Sport, protokoll, sportprotokoll. Pécsi Tudományegyetem ETK, 2015
 • András K.(szerk.): A sport és az üzlet kapcsolata. http://edok.lib.unicorvinus.hu/61/1/Andr%C3%A1s34.pdf

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése két évközi írásbeli teljesítménymérés (összegző tanulmányi teljesítményértékelés), házi feladatok alapján történik.

Performance assessment methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: Összegző tanulmányi teljesítményértékelés: 1. Minden ZH két részből áll. 2. Az első rész az adott témakör fogalmaira, alapismereteire kérdez rá. Ez jellemzően teszt jellegű, esetleg rövid, néhány szavas válaszokat igénylő feladatokból, kérdésekből, illetve igaz-hamis állításokból áll. 3. A ZH második része az adott témakör átfogóbb, alaposabb ismeretét igyekszik felmérni. Rövid kifejtős, kisesszé jellegű kérdésekből épül fel. A felkészüléshez segítségül a hallgatók részére ellenőrző kérdéseket készítünk, melyet a ZH előtt a rendelkezésükre bocsájtunk. 4. Egy-egy zárthelyi dolgozat megírására 35-45 perc áll rendelkezésre. 5. A félév teljesítésének feltétele összesen legalább 50 pont megszerzése a ZH-k összesített eredményei alapján. 6. Választható lehetőség plusz pontok szerzésére Házi feladat írása.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • 1. összegző tanulmányi teljesítményértékelés: 45%
 • 2. összegző tanulmányi teljesítményértékelés: 45%
 • részteljesítmény értékelés (házi feladat): 10%
 • összesen: 100%

Percentage of exam elements within the rating

Issuing grades

%
Excellent > 90-100
Very good 80–90
Good 70-80
Satisfactory 60-70
Pass 40-60
Fail < 40

Retake and late completion

1) A ZH-k pótlási-, javítási lehetőségére a 14. oktatási héten van lehetőség. 2) Javítás esetén a pótZH-(ko)n elért eredmény számít a végeredménybe. 3) A félévközi jegy megszerzésére a zárthelyiken és azok megadott időpontban való pótlásán kívül más lehetőség nincs.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
28
14
16
32
90

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Lecture topics
1. A sportszervezetek kialakulása
2. A sportfinanszírozás története
3. Vezetéselméleti koncepció a sportban
4. Sportszervezetek működése
5. A szabadidősport gazdasági kérdései
6. A média és a reklám hatása a sportban
7. Az óra első felében ZH. , Vendégelőadó
8. A sportmenedzser
9. Olimpia
10. Sportprotokoll
11. A hivatásos sport gazdasági kérdései
12. Az óra első felében ZH. , Vendégelőadó
13. Sportstratégia a felsőoktatásban
14. Pót ZH.

Additional lecturers

Name Position Contact details
Kincses Gábor
Bartha Zsolt
Dr. Vincze Pál

Approval and validity of subject requirements