Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
SPORTS AND BUSINESS
Course code
BMEGT70V200
Course type
contact lessons
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
2
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
mid-term grade
Number of credits
3
Course leader
Name
Hellner Szelina
Position
vice diretcor
Email adress
hellner.szelina@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Centre of Physical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Gazdálkodási és menedzsment alapszak 2021/22/1 félévtől

Subject Role: Szabadon választható (C)

Recommended semester: 5

Programme: Kommunikáció és médiatudomány alapszak - kötelező tárgyak 2018-tól

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 0

Programme: Műszaki menedzser alapszak 2015/16/1 félévtől

Subject Role: Szabadon választható (C)

Recommended semester: 6

Programme: Műszaki menedzser alapszak 2017/18/1 félévtől

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 3

Programme: Nemzetközi gazdálkodás alapszak 2018/19/1 félévtől

Subject Role: Szabadon választható (C)

Recommended semester: 5

Programme: Nemzetközi gazdálkodás alapszak 2020/21/1 félévtől

Subject Role: Szabadon választható (C)

Recommended semester: 3

Programme: Pénzügy és számvitel alapszak 2019/20/1 félévtől

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 4

Programme: Gazdálkodási és menedzsment alapszak 2018/19/1 félévtől

Subject Role: Szabadon választható (C)

Recommended semester: 5

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége

Objectives

We would like to describe the relationship between sport and business on a theoretical level, supported by practical examples. The subject provides a comprehensive picture of the historical development of the original social identity of sport, the issues of the process of becoming a business. The aim of the course is also to present the operation of the business through a specific sports example, a sports organization or a sports facility.

Learning outcomes

Knowledge
 1. Knows the conceptual system related to the field of sports management, the most important connections and theories,
 2. is familiar with the main economic theories related to sports management,
 3. is familiar with the main strategic theories related to sports management,
 4. is familiar with the main protocol theories related to sports management.
Ability
 1. Ability to plan, organize and carry out independent learning,
 2. is able to understand and use the characteristic literature and library resources of sports and business topics,
 3. is able to communicate orally and in writing in his / her mother tongue and at least one foreign language in a professionally adequate manner, in accordance with his / her field of expertise,
 4. Ability to use your creativity.
Attitude
 1. It is open to the knowledge and acceptance of professional, technological development and innovation in the field of sports management, and to its authentic mediation.
 2. cooperates with the teacher and fellow students in expanding the knowledge,
 3. expands his knowledge by constantly acquiring knowledge,
 4. open to the use of information technology tools.
Autonomy and responsibility
 1. Openly welcomes substantiated critical remarks,
 2. in some situations - as part of a team - cooperates with his / her fellow students in solving the tasks.

Methodology of teaching

Lectures, written and oral communication, use of IT tools and techniques, optional independent and group work.

Materials supporting learning

 • Sterbenz T., Géczi G. (szerk.): Sportmenedzsment. Semmelweis Egyetem TSK, 2012
 • Ács P. (szerk.): Sport és Gazdaság. Pécsi Tudományegyetem ETK, 2015
 • Hossó N., Elbert G. (szerk.): Sport, protokoll, sportprotokoll. Pécsi Tudományegyetem ETK, 2015
 • András K.(szerk.): A sport és az üzlet kapcsolata. http://edok.lib.unicorvinus.hu/61/1/Andr%C3%A1s34.pdf

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése két évközi írásbeli teljesítménymérés (összegző tanulmányi teljesítményértékelés), házi feladatok alapján történik.

Performance evaluation methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: Összegző tanulmányi teljesítményértékelés: 1. Minden ZH két részből áll. 2. Az első rész az adott témakör fogalmaira, alapismereteire kérdez rá. Ez jellemzően teszt jellegű, esetleg rövid, néhány szavas válaszokat igénylő feladatokból, kérdésekből, illetve igaz-hamis állításokból áll. 3. A ZH második része az adott témakör átfogóbb, alaposabb ismeretét igyekszik felmérni. Rövid kifejtős, kisesszé jellegű kérdésekből épül fel. A felkészüléshez segítségül a hallgatók részére ellenőrző kérdéseket készítünk, melyet a ZH előtt a rendelkezésükre bocsájtunk. 4. Egy-egy zárthelyi dolgozat megírására 35-45 perc áll rendelkezésre. 5. A félév teljesítésének feltétele összesen legalább 50 pont megszerzése a ZH-k összesített eredményei alapján. 6. Választható lehetőség plusz pontok szerzésére Házi feladat írása.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • 1. összegző tanulmányi teljesítményértékelés: 45%
 • 2. összegző tanulmányi teljesítményértékelés: 45%
 • részteljesítmény értékelés (házi feladat): 10%
 • összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent > 90
Very good 80–90
Good 70-80
Satisfactory 60-70
Pass 40-60
Fail < 40

Correction and retake

1) A ZH-k pótlási-, javítási lehetőségére a 14. oktatási héten van lehetőség. 2) Javítás esetén a pótZH-(ko)n elért eredmény számít a végeredménybe. 3) A félévközi jegy megszerzésére a zárthelyiken és azok megadott időpontban való pótlásán kívül más lehetőség nincs.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
28
14
16
32
90

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. A sportszervezetek kialakulása
2. A sportfinanszírozás története
3. Vezetéselméleti koncepció a sportban
4. Sportszervezetek működése
5. A szabadidősport gazdasági kérdései
6. A média és a reklám hatása a sportban
7. Az óra első felében ZH. , Vendégelőadó
8. A sportmenedzser
9. Olimpia
10. Sportprotokoll
11. A hivatásos sport gazdasági kérdései
12. Az óra első felében ZH. , Vendégelőadó
13. Sportstratégia a felsőoktatásban
14. Pót ZH.

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Kincses Gábor
Bartha Zsolt
Dr. Vincze Pál

Approval and validity of subject requirements