Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
BUSINESS AND ORGANIZATIONAL COMMUNICATION
Course code
BMEGT43A231
Course type
class
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
4
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam
Number of credits
5
Course leader
Name
Dr. Rajkó Andrea
Position
assistant professor
Email adress
rajko.andrea@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Sociology and Communication

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Kommunikáció és médiatudomány alapszak - Nemzetközi és üzleti kommunikáció specializáció 2018-tól

Subject Role: Szakirányon kötelező

Recommended semester: 4

Programme: Kommunikáció és médiatudomány alapszak - Vizuális kommunikáció specializáció 2018-tól

Subject Role: Szakirányon választható

Recommended semester: 0

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No: 580251/13/2023 registration number. Valid from: 29.03.2023.

Objectives

The purpose of the course is to present the theory, but above all the practice, of intra-organizational, workplace and business communication. It is important for students to get to know the communication, motivational models and strategies that influence business and effective organizational communication, it is important to recognize and understand the processes that hinder successful communication. They should know the tool system of individual strategies within the organization so that they can independently use the appropriate process models and techniques for that labor market situation.

Learning outcomes

Knowledge
 1. Solid knowledge of the conceptualization for studying social processes
 2. Basic knowledge of social science methodologies
 3. Basic knowledge of social institutions (law, language, religion, etc.).
Ability
 1. Ability to recognize social and communication problems, and to choose appropriate solutions
 2. Ability to make judgements in practical tasks, ability to make independent decisions
 3. Reliable use of professional language.
Attitude
 1. Openness to social change
 2. Social sensitivity, solidarity
 3. Adoption of democratic and rule of law standards
Autonomy and responsibility
 1. Display one’s own worldview in a professional setting
 2. Independence
 3. Constructiveness and assertiveness in the context of institutional operation.

Methodology of teaching

Lectures

Materials supporting learning

 • A tantárgy elvégzéshez szükséges oktatási anyagok, szakirodalom a kurzus moodle-oldaláról érhető el a hallgatóknak (edu.gtk.bme.hu) – Books, notes, downloadable materials (edu.gtk.bme.hu)
 • Barabási-Albert László (2018): A képlet. A siker egyetemes törvényei. Libri Kiadó  

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése: A félév végi aláírás megszerzésének feltételei: 1. A félév végi aláírás feltétele az órák látogatása. Két alkalmat meghaladó hiányzás esetén a hallgató nem kaphat aláírást. A jelenlétet az oktató rendszeres katalógussal ellenőrzi. 2. a kiadott szakirodalom hétről-hétre történő önálló feldolgozása A kurzus során teljesítendő feladatok: 1. A hallgatók a félév alatt legalább egyszer 30-40 perces prezentációt tartanak, melynek során kritikai észrevételekkel, vitaindító kérdésekkel, reflektálnak az adott óra témájára, a megadott kötelező szakirodalomra. A prezentáció részletes vázlatát (handout) a prezentáció napján a kurzus hallgatóinak ki kell osztani és az oktatónak hétfő délig e-mailben el kell küldeni. 2. A meghívott szakemberek előadásain kötelező a jelenlét 3. Az órai munka az órai diszkussziókban való aktív és rendszeres részvételt jelenti. A puszta jelenlét önmagában nem elegendő a szemináriumi munkában való részvétel sikeres teljesítéséhez. 4. A kurzus szóbeli vizsgával zárul, a kontaktórákon rögzített és átbeszélt szakirodalom és gyakorlat alapján.

Performance evaluation methods

Az előadás anyagának számonkérése ZH és szóbeli vizsga formájában. Üzleti terv és Business Model Canvas értékelése.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • presentation: 30
 • órai aktivitás: 20

Proportion of examination elements in the rating

 • oral exam: 50

The condition for obtaining the signature, validity of the signature

1. A félév végi aláírás feltétele az órák látogatása. Két alkalmat meghaladó hiányzás esetén a hallgató nem kaphat aláírást. A jelenlétet az oktató rendszeres katalógussal ellenőrzi. 2. A kiadott szakirodalom hétről-hétre történő önálló feldolgozása.

Grading

%
Excellent 91-100
Very good 80–90
Good 70–79
Satisfactory 60–69
Pass 40–59
Fail < 40

Correction and retake

Retake and make-up test options are defined by the valid regulations of the University’s Code on Education and Examination.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
classes 56
preparation for classes and midterm assignments 54
prep. for exam 40
total 150

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

Üzleti és szervezeti kommunikáció; Üzleti terv és business canvas; Szervezetfejlesztés; Üzleti etikett és protokoll; Rejtett szervezetek; Vezetői skillek, delegálás

Topics of lectures
1. -

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Szántóné Dr. Orbán Annamária

Approval and validity of subject requirements