I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
BUSINESS AND ORGANIZATIONAL COMMUNICATION
ID (subject code)
BMEGT43A231
Type of subject
class
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
4
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam
Number of credits
5
Subject Coordinator
Name
Dr. Rajkó Andrea
Position
assistant professor
Contact details
rajko.andrea@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Sociology and Communication
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Communication and media studies Bachelor’s Programme International and business communication specialisation from 2018

Subject Role: Compulsory for the specialisation

Recommended semester: 4

Programme: Communication and media studies Bachelor’s Programme Visual communication specialisation from 2018

Subject Role: Elective for the specialisation

Recommended semester: 0

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No: 580251/13/2023 registration number. Valid from: 29.03.2023.

Objectives

The purpose of the course is to present the theory, but above all the practice, of intra-organizational, workplace and business communication. It is important for students to get to know the communication, motivational models and strategies that influence business and effective organizational communication, it is important to recognize and understand the processes that hinder successful communication. They should know the tool system of individual strategies within the organization so that they can independently use the appropriate process models and techniques for that labor market situation.

Academic results

Knowledge
 1. Solid knowledge of the conceptualization for studying social processes
 2. Basic knowledge of social science methodologies
 3. Basic knowledge of social institutions (law, language, religion, etc.).
Skills
 1. Ability to recognize social and communication problems, and to choose appropriate solutions
 2. Ability to make judgements in practical tasks, ability to make independent decisions
 3. Reliable use of professional language.
Attitude
 1. Openness to social change
 2. Social sensitivity, solidarity
 3. Adoption of democratic and rule of law standards
Independence and responsibility
 1. Display one’s own worldview in a professional setting
 2. Independence
 3. Constructiveness and assertiveness in the context of institutional operation.

Teaching methodology

Lectures

Materials supporting learning

 • A tantárgy elvégzéshez szükséges oktatási anyagok, szakirodalom a kurzus moodle-oldaláról érhető el a hallgatóknak (edu.gtk.bme.hu) – Books, notes, downloadable materials (edu.gtk.bme.hu)
 • Barabási-Albert László (2018): A képlet. A siker egyetemes törvényei. Libri Kiadó  

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése: A félév végi aláírás megszerzésének feltételei: 1. A félév végi aláírás feltétele az órák látogatása. Két alkalmat meghaladó hiányzás esetén a hallgató nem kaphat aláírást. A jelenlétet az oktató rendszeres katalógussal ellenőrzi. 2. a kiadott szakirodalom hétről-hétre történő önálló feldolgozása A kurzus során teljesítendő feladatok: 1. A hallgatók a félév alatt legalább egyszer 30-40 perces prezentációt tartanak, melynek során kritikai észrevételekkel, vitaindító kérdésekkel, reflektálnak az adott óra témájára, a megadott kötelező szakirodalomra. A prezentáció részletes vázlatát (handout) a prezentáció napján a kurzus hallgatóinak ki kell osztani és az oktatónak hétfő délig e-mailben el kell küldeni. 2. A meghívott szakemberek előadásain kötelező a jelenlét 3. Az órai munka az órai diszkussziókban való aktív és rendszeres részvételt jelenti. A puszta jelenlét önmagában nem elegendő a szemináriumi munkában való részvétel sikeres teljesítéséhez. 4. A kurzus szóbeli vizsgával zárul, a kontaktórákon rögzített és átbeszélt szakirodalom és gyakorlat alapján.

Performance assessment methods

Az előadás anyagának számonkérése ZH és szóbeli vizsga formájában. Üzleti terv és Business Model Canvas értékelése.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • presentation: 30
 • órai aktivitás: 20

Percentage of exam elements within the rating

 • oral exam: 50

Conditions for obtaining a signature, validity of the signature

1. A félév végi aláírás feltétele az órák látogatása. Két alkalmat meghaladó hiányzás esetén a hallgató nem kaphat aláírást. A jelenlétet az oktató rendszeres katalógussal ellenőrzi. 2. A kiadott szakirodalom hétről-hétre történő önálló feldolgozása.

Issuing grades

%
Excellent 91-100
Very good 80–90
Good 70–79
Satisfactory 60–69
Pass 40–59
Fail < 40

Retake and late completion

Retake and make-up test options are defined by the valid regulations of the University’s Code on Education and Examination.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
classes 56
preparation for classes and midterm assignments 54
prep. for exam 40
total 150

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

Üzleti és szervezeti kommunikáció; Üzleti terv és business canvas; Szervezetfejlesztés; Üzleti etikett és protokoll; Rejtett szervezetek; Vezetői skillek, delegálás

Lecture topics
1. -

Additional lecturers

Name Position Contact details
Szántóné Dr. Orbán Annamária

Approval and validity of subject requirements