Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
LEARNING AND SELF-LEARNING
Course code
BMEGT51M530
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
4
Practice
4
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
2
Course leader
Name
Dr.Kálmán Anikó
Position
associate professor
Email adress
kalman.aniko@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Közgazdásztanár (2 féléves) - tanár végzettséggel

Subject Role: Kötelezően választott

Recommended semester: 2

Programme: Közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek, 2 féléves) - tanári végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (műszaki-gazdasági, 2 féléves) - tanári végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (2 féléves) - tanár végzettséggel

Subject Role: Kötelezően választott

Recommended semester: 2

Programme: Közgazdásztanár (kereskedelem-marketing, 4 féléves) - üzleti szakoktató végzettséggel

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 2

Programme: Közgazdásztanár (kereskedelem-marketing, 4 féléves) - nem üzleti szakoktató végzettséggel

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 2

Programme: Közgazdásztanár (közgazdaságtan, 4 féléves) - üzleti szakoktató végzettséggel

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 2

Programme: Közgazdásztanár (közgazdaságtan, 4 féléves) - nem üzleti szakoktató végzettséggel

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 2

Programme: Közgazdásztanár (4 féléves) - nem üzleti szakoktató végzettséggel

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 2

Programme: Közgazdásztanár (pénzügy-számvitel, 4 féléves) - üzleti szakoktató végzettséggel

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 2

Programme: Közgazdásztanár (pénzügy-számvitel, 4 féléves) - nem üzleti szakoktató végzettséggel

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 2

Programme: Közgazdásztanár (4 féléves) - üzleti szakoktató végzettséggel

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 2

Programme: Közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek, 4 féléves) - üzleti szakoktató végzettséggel

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 2

Programme: Közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek, 4 féléves) - nem üzleti szakoktató végzettséggel

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (bio-vegyipar, 4 féléves) - műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (bio-vegyipar, 4 féléves) - nem műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (elektrotechnika-elektronika, 4 féléves) - műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (elektrotechnika-elektronika, 4 féléves) - nem műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (építő-építészet, 4 féléves) - műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (építő-építészet, 4 féléves) - nem műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (gépészet-mechatronika, 4 féléves) - műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (gépészet-mechatronika, 4 féléves) - nem műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (informatika, 4 féléves) - műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (informatika, 4 féléves) - nem műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (könnyűipar, 4 féléves) - műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (könnyűipar, 4 féléves) - nem műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (környezetvédelem-vízgazdálkodás, 4 féléves) - műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (környezetvédelem-vízgazdálkodás, 4 féléves) - nem műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (közlekedés, 4 féléves) - műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (közlekedés, 4 féléves) - nem műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (4 féléves) - műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (műszaki-gazdasági, 4 féléves) - műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (műszaki-gazdasági, 4 féléves) - nem műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (4 féléves) - nem műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 2

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No 580065/2017, Valid from 2017.09.01.

Objectives

Learning outcomes

Knowledge
 1. tanulás tanulása: saját igények mentén tervezett, tudatos módszerválasztáson alapuló tanulás képessége
Ability
 1. a felnőttkori tanulás különböző formáiban való alapvető tájékozottság megszerzése
 2. tanulás és önképzés színtereinek, eszközeinek, a változó tanulási környezeteknek az ismerete
Attitude
Autonomy and responsibility
 1. a változó tanulási környezetekben való tanulási képesség fejlesztése

Methodology of teaching

Materials supporting learning

 • Kálmán Anikó:Az oktatástól az önálló tanulásig Budapest: BMGE APPI Műszaki Pedagógiai Tanszék, 2009. 240 p. (Tanulástámogatás Útmutató Füzetek) (ISBN:978-963-7163-90-6)
 • Dr. Kálmán Anikó Az oktatástól az önálló tanulásig
 • Kálmán Anikó Tanári szerepek – tanulási stílusok: a felnőtt-tanulás folyamata
 • Budapest: OKKER Kiadó, 2006. 120 p. (Lifelong learning füzetek) (ISBN:963 8088 16 8)
 • Abdullah 2001 2 oldal.pdf Abdullah 2001 2 oldal.pdf
 • Boyatzis 2002 9 oldal.pdf Boyatzis 2002 9 oldal.pdf
 • Brockett Hiemstra 1991 7 oldal.pdf Brockett Hiemstra 1991 7 oldal.pdf
 • Candy P 2004 3 oldal.pdf Candy P 2004 3 oldal.pdf
 • Hiemstra 2008 4 oldal.pdf Hiemstra 2008 4 oldal.pdf
 • Dr. Stephen M.R. Covey A bizalom sebessége – 67-144. o.

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése évközi házi feladat és a foglalkozásokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) alapján történik.

Performance evaluation methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés (házi feladat): a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód ér-vényesítése-, a tanulás támogatása-, az autonómia és felelősségvállalás kompetencia területeken elsajátított kompetenciaelemek komplex értékelési módja, melynek megjelenési formája az egyénileg készített házi dolgozat, amelynek tartalmát, követelményeit, beadási határidejét és értékelési módját a tantárgy oktatója határozza meg. 2. Részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvé-nyesítése-, a tanulás támogatása-, az autonómia és felelősségvállalás kompetencia területeken elsajátított kompetenciaelemek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevékeny részvétel a foglalkozásokon, ideértve a házi feladatként elkészített beadandó dolgozat egyéni és/vagy csoportos prezentáció keretében történő bemutatását, az oktatóval és a hallgatói csoporttal történő megvitatását. Az egységes értékelési elveket a tantárgy oktatója határozza meg.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • részteljesítmény értékelés (házi feladat): 60%
 • részteljesítmény értékelés (aktív részvétel): 40%
 • összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent > 90
Very good 80-90
Good 70-80
Satisfactory 60-70
Pass 40-60
Fail < 40

Correction and retake

1) A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak első keddjén, 12:00-ig adható be vagy az előadónak elektronikus formában küldhető meg. 2) Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható és nem javítható; de különösen indokolt esetben (pl. igazolt tartós távollét, betegség esetén) újabb házi feladat révén kiváltható. Ennek feltételeit és a házi feladat elkészítésének határidejét a tantárgy előadója határozza meg.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
8
4
18
30
60

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. Alapfogalmak tisztázása: tanulás és önképzés, felnőttképzés és felnőttoktatás, pedagógia és andragógia, LLL. A téma relevanciája, társadalmi, gazdasági, technológiai okok, EU elvárások, nemzeti elvárások, szakpolitikák, érintettség: Teljes népesség vs. speciális csoportok érdekei
2. A felnőttkori tanulás formái: formális, non-formális, informális tanulás; hagyományos oktatás, távoktatás, online learnign, e-learning, blended learning.A tanulás és önképzés színterei, eszközei, változó tanulási környezetek, tanulási folyamatok, tanulási szokások. A tanulás és önképzés támogatottsága - társadalmi szinten, iskolai / tanári szinten, új elvárások, családi/ egyéni szinten, új típusú tanuló.A tanulás és önképzés elismertsége.
3. EU foglalkoztathatóság – mobilitás, felkészülés a nemzetközi munkaerőpiacra. Önirányított programtervezés, személyes hitelesség kulcstényezői.
4. Az életen át tartó önirányítás fejlesztése:a tanulási készség mint életkészség,az életen át tartó szituatíve fejlődés, önértékelés, csoportértékelés, értékorientáció.

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements