Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
INNOVATIVE LEARNING AND TEACHING
Course code
BMEGT51A302
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
1
Practice
1
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
3
Course leader
Name
Dr. habil. Molnár György
Position
associate professor
Email adress
molnar.gyorgy@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Gazdálkodási és menedzsment alapszak 2021/22/1 félévtől

Subject Role: Kötelezően választott

Recommended semester: 5

Programme: Nemzetközi gazdálkodás alapszak 2018/19/1 félévtől

Subject Role: Kötelezően választott

Recommended semester: 5

Programme: Nemzetközi gazdálkodás alapszak 2020/21/1 félévtől

Subject Role: Kötelezően választott

Recommended semester: 5

Programme: Pénzügy és számvitel alapszak 2019/20/1 félévtől

Subject Role: Kötelezően választott

Recommended semester: 5

Programme: Gazdálkodási és menedzsment alapszak 2018/19/1 félévtől

Subject Role: Kötelezően választott

Recommended semester: 5

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No 580.065/2/2020 Valid from September 1, 2017

Objectives

The subject has a dual objective. On the one hand it aims at the development of students’ learning perspective, attitude and digital competence. On the other hand it promotes and supports the use of modern digital communication equipment and systems in the learning process. Its secondary goal is to introduce theoretical models reflecting the inclusion of new communication technologies in education. Its overall aim is imparting a comprehensive learning attitude helping the orientation of students in the given topic while utilizing the aforementioned knowledge base.

Learning outcomes

Knowledge
 1. the most important elements of innovative learning,
 2. the models and respective limits of technology-centred learning,
 3. the current international tendencies and their innovative theoretical background,
 4. differing methodological approaches in technically determined learning environments.
Ability
 1. Analyses learning methods independently.
 2. Identifies causal connections between learning and the improvement of technology.
 3. Understands and interprets the role of technology in education.
Attitude
 1. Cooperates with instructor and peers during the learning process.
 2. Decisive, constructive, cooperative and takes the initiative during group work
 3. Open and receptive toward the latest results of Pedagogy and learning practice.
 4. Strives for accurate and error free task solution.
Autonomy and responsibility
 1. Considers and solves problems and tasks independently according to the given resources.
 2. Open to justified critical observations.
 3. In order to fulfil the specific objectives he can work autonomously or in collaboration with other group members while mobilizing the respective theoretical knowledge and skills.

Methodology of teaching

Lectures, written and oral communication, the use IT devices and technologies, optional individual and group projects.

Materials supporting learning

 • Randy Garrison: E-Learning in the 21st Century: A Framework for Research and Practice. 2. kiadás. New York, Routledge, 2011.
 • Molnár György - A technológia és hálózatalapú alapú tanulási formák és attitűdök az információs társadalomban, különös tekintettel a felsőoktatás bázisára. Információs Társadalom XII.:(3.) pp. 61-76. (2012), http://www.infonia.hu/digitalis_folyoirat/2012/informacios_tarsadalom_2012_3.pdf
 • Molnár György: A hálózatalapú tanulási formák kiterjesztése a felsőoktatás bázisán, 7. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia - A magyar felsőoktatás szerepe a tudásháromszög (oktatás-kutatás-innováció) megvalósításában. Az Európa 2020 és az oktatás-képzés 2020 stratégiák, Veszprém, 2011. április 21-22. - http://www.mellearn.hu/events/7konf/prezentaciok/b/molnar_gyorgy.pdf
 • Molnár György: Korszerű felhő- és hálózatalapú gyakorlati megoldások a nyitott tananyagfejlesztésben, Mta-Bme Nyitott Tananyagfejlesztés Kutatócsoport Közlemények 2017:(1. sz.) pp. 18-32. (2017)
 • Molnár György: Korszerű technológiák az oktatásban, Budapest: BME Tanárképző Központ, 2015. 118 p. (ISBN:978-963-313-208-1) http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_korszeru_technologiak_az_oktatasban/adatok.html
 • Szűts Zoltán: Egyetem 2.0, KJF Kiadó, Székesfehérvár, 2014.
 • Szűts Zoltán: Online. Wolters Kluwer, Budapest, 2018.

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése év végi zárthelyi dolgozatok megírásával (írásbeli részteljesítmény-értékelés), és a gyakorlatokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény-értékelés) alapján történik.

Performance evaluation methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés (2 zárthelyi dolgozat): A szorgalmi időszakban: 2 db zárthelyi dolgozat megírása, a félévközi és a félév végi ZH-k pontszámainak egyenkénti legalább elégséges szintű teljesítése (a szerezhető pontok 70%). 2. Részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevékeny részvétel a gyakorlatokon; az egységes értékelési elveket a tantárgyfelelős és a tantárgy előadója együttesen határozza meg (az órákon való aktív részvétellel és crowdsourcinggal szerezhető pontok 30%).

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • 1. részteljesítmény értékelés (2 zárthelyi): 70% (2x35%)
 • 2. részteljesítmény értékelés (aktív részvétel): 30%
 • összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent > 90-100
Very good 86–90
Good 74–86
Satisfactory 62–74
Pass 50-62
Fail < 50

Correction and retake

1) Az aktív részvétel 5-nél több hiányzás esetén – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiválható vagy helyettesíthető. 4 vagy 5 hiányzás esetén az oktatók által meghatározott plusz feladatokkal pótolható. 2) A zárthelyi dolgozat a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható vagy javítható. Javítás esetén a korábbi és az új eredmény közül a későbbit vesszük figyelembe.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
2 14
62
90

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. E-learning felfogások, hálózati tanulások (MOOC) meghatározások és modellek; oktatástechnológia a digitális világban, ezek alkalmazása a tanulás gyakorlatában
2. Az online tanulás pedagógiai és módszertani kérdései; az e-learning új útjai, web 2.0 és 3.0 alkalmazások; kollektív tartalmak; online kurzusmenedzsment rendszerek.
3. Közösségépítő hálózatok – hálózattudás, hálózatosodás, közösségi média hatékony használata tanulás támogatására
4. Integrált elektronikus tanulási környezetek és crowdsourcing és Big Data rendszerek használata az oktatás gyakorlatában
5. A 3D és az augmentált valóság a tanulási folyamat támogatására
6. A tanulás környezetének átalakulása - Mobil kommunikációs eszközökkel támogatott tanulás gyakorlati aspektusai
7. Nyitott és nyílt elérésű tanulási környezetek és rendszerek tanulásra gyakorolt hatása
8. 1. ZH az addig elhangzott ismeretanyagra építkezve (extra előadás)
9. Az önállóság és az önirányított tanulás szerepe az ismeretek elsajátításában
10. Felhőalapú szolgáltatások szerepe az információkezelés és feldolgozás területén
11. Ismerettérkép alapú, problémamegoldó gondolkodás és bevésési technikák gyakorlati alkalmazása
12. Gamifikáció hatása a tanulásra a különböző generációk tükrében
13. Hallgatói attitűdök formálódása az információs társadalomban, és ezek hatásai
14. 2. ZH az 8-13. héten elhangzott ismeretanyagra építkezve - opcionális előadás

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Dr. habil. Szűts Zoltán szuts.z@eik.bme.hu

Approval and validity of subject requirements