I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
INNOVATIVE LEARNING AND TEACHING
ID (subject code)
BMEGT51A302
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
1
Practice
1
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
3
Subject Coordinator
Name
Dr. habil. Molnár György
Position
associate professor
Contact details
molnar.gyorgy@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Business administration and management Bachelor’s Programme from 2021/22/Term 1

Subject Role: Compulsory elective

Recommended semester: 5

Programme: International Management Bachelor’s Programme from 2018/19/Term 1

Subject Role: Compulsory elective

Recommended semester: 5

Programme: International Management Bachelor’s Programme from 2020/21/Term 1

Subject Role: Compulsory elective

Recommended semester: 5

Programme: Finance and Accounting Bachelor’s Programme from 2019/20/Term 1

Subject Role: Compulsory elective

Recommended semester: 5

Programme: Business Administration and Management Bachelor’s Programme from 2018/19/Term 1

Subject Role: Compulsory elective

Recommended semester: 5

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No 580.065/2/2020 Valid from September 1, 2017

Objectives

The subject has a dual objective. On the one hand it aims at the development of students’ learning perspective, attitude and digital competence. On the other hand it promotes and supports the use of modern digital communication equipment and systems in the learning process. Its secondary goal is to introduce theoretical models reflecting the inclusion of new communication technologies in education. Its overall aim is imparting a comprehensive learning attitude helping the orientation of students in the given topic while utilizing the aforementioned knowledge base.

Academic results

Knowledge
 1. the most important elements of innovative learning,
 2. the models and respective limits of technology-centred learning,
 3. the current international tendencies and their innovative theoretical background,
 4. differing methodological approaches in technically determined learning environments.
Skills
 1. Analyses learning methods independently.
 2. Identifies causal connections between learning and the improvement of technology.
 3. Understands and interprets the role of technology in education.
Attitude
 1. Cooperates with instructor and peers during the learning process.
 2. Decisive, constructive, cooperative and takes the initiative during group work
 3. Open and receptive toward the latest results of Pedagogy and learning practice.
 4. Strives for accurate and error free task solution.
Independence and responsibility
 1. Considers and solves problems and tasks independently according to the given resources.
 2. Open to justified critical observations.
 3. In order to fulfil the specific objectives he can work autonomously or in collaboration with other group members while mobilizing the respective theoretical knowledge and skills.

Teaching methodology

Lectures, written and oral communication, the use IT devices and technologies, optional individual and group projects.

Materials supporting learning

 • Randy Garrison: E-Learning in the 21st Century: A Framework for Research and Practice. 2. kiadás. New York, Routledge, 2011.
 • Molnár György - A technológia és hálózatalapú alapú tanulási formák és attitűdök az információs társadalomban, különös tekintettel a felsőoktatás bázisára. Információs Társadalom XII.:(3.) pp. 61-76. (2012), http://www.infonia.hu/digitalis_folyoirat/2012/informacios_tarsadalom_2012_3.pdf
 • Molnár György: A hálózatalapú tanulási formák kiterjesztése a felsőoktatás bázisán, 7. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia - A magyar felsőoktatás szerepe a tudásháromszög (oktatás-kutatás-innováció) megvalósításában. Az Európa 2020 és az oktatás-képzés 2020 stratégiák, Veszprém, 2011. április 21-22. - http://www.mellearn.hu/events/7konf/prezentaciok/b/molnar_gyorgy.pdf
 • Molnár György: Korszerű felhő- és hálózatalapú gyakorlati megoldások a nyitott tananyagfejlesztésben, Mta-Bme Nyitott Tananyagfejlesztés Kutatócsoport Közlemények 2017:(1. sz.) pp. 18-32. (2017)
 • Molnár György: Korszerű technológiák az oktatásban, Budapest: BME Tanárképző Központ, 2015. 118 p. (ISBN:978-963-313-208-1) http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_korszeru_technologiak_az_oktatasban/adatok.html
 • Szűts Zoltán: Egyetem 2.0, KJF Kiadó, Székesfehérvár, 2014.
 • Szűts Zoltán: Online. Wolters Kluwer, Budapest, 2018.

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése év végi zárthelyi dolgozatok megírásával (írásbeli részteljesítmény-értékelés), és a gyakorlatokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény-értékelés) alapján történik.

Performance assessment methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés (2 zárthelyi dolgozat): A szorgalmi időszakban: 2 db zárthelyi dolgozat megírása, a félévközi és a félév végi ZH-k pontszámainak egyenkénti legalább elégséges szintű teljesítése (a szerezhető pontok 70%). 2. Részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevékeny részvétel a gyakorlatokon; az egységes értékelési elveket a tantárgyfelelős és a tantárgy előadója együttesen határozza meg (az órákon való aktív részvétellel és crowdsourcinggal szerezhető pontok 30%).

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • 1. részteljesítmény értékelés (2 zárthelyi): 70% (2x35%)
 • 2. részteljesítmény értékelés (aktív részvétel): 30%
 • összesen: 100%

Percentage of exam elements within the rating

Issuing grades

%
Excellent > 90-100
Very good 86–90
Good 74–86
Satisfactory 62–74
Pass 50-62
Fail < 50

Retake and late completion

1) Az aktív részvétel 5-nél több hiányzás esetén – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiválható vagy helyettesíthető. 4 vagy 5 hiányzás esetén az oktatók által meghatározott plusz feladatokkal pótolható. 2) A zárthelyi dolgozat a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható vagy javítható. Javítás esetén a korábbi és az új eredmény közül a későbbit vesszük figyelembe.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
2 14
62
90

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Lecture topics
1. E-learning felfogások, hálózati tanulások (MOOC) meghatározások és modellek; oktatástechnológia a digitális világban, ezek alkalmazása a tanulás gyakorlatában
2. Az online tanulás pedagógiai és módszertani kérdései; az e-learning új útjai, web 2.0 és 3.0 alkalmazások; kollektív tartalmak; online kurzusmenedzsment rendszerek.
3. Közösségépítő hálózatok – hálózattudás, hálózatosodás, közösségi média hatékony használata tanulás támogatására
4. Integrált elektronikus tanulási környezetek és crowdsourcing és Big Data rendszerek használata az oktatás gyakorlatában
5. A 3D és az augmentált valóság a tanulási folyamat támogatására
6. A tanulás környezetének átalakulása - Mobil kommunikációs eszközökkel támogatott tanulás gyakorlati aspektusai
7. Nyitott és nyílt elérésű tanulási környezetek és rendszerek tanulásra gyakorolt hatása
8. 1. ZH az addig elhangzott ismeretanyagra építkezve (extra előadás)
9. Az önállóság és az önirányított tanulás szerepe az ismeretek elsajátításában
10. Felhőalapú szolgáltatások szerepe az információkezelés és feldolgozás területén
11. Ismerettérkép alapú, problémamegoldó gondolkodás és bevésési technikák gyakorlati alkalmazása
12. Gamifikáció hatása a tanulásra a különböző generációk tükrében
13. Hallgatói attitűdök formálódása az információs társadalomban, és ezek hatásai
14. 2. ZH az 8-13. héten elhangzott ismeretanyagra építkezve - opcionális előadás

Additional lecturers

Name Position Contact details
Dr. habil. Szűts Zoltán szuts.z@eik.bme.hu

Approval and validity of subject requirements