Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
PSYCHOLOGY WITHOUT TABOOS
ID (subject code)
BMEGT52V200
Type of subject
contact lessons
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
2
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
mid-term grade
Number of credits
2
Subject Coordinator
Name
Oroszné Dr. Perger Mónika
Position
assistant professor
Contact details
perger.monika@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Ergonomics and Psychology
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Business administration and management Bachelor’s Programme from 2021/22/Term 1

Subject Role:

Recommended semester: 5

Programme: Communication and media studies Bachelor’s Programme compulsory subjects from 2018

Subject Role: Elective

Recommended semester: 0

Programme: Engineering Management Bachelor’s Programme from 2015/16/Term 1

Subject Role:

Recommended semester: 6

Programme: Engineering Management Bachelor’s Programme from 2017/18/Term 1

Subject Role: Elective

Recommended semester: 3

Programme: International Management Bachelor’s Programme from 2018/19/Term 1

Subject Role:

Recommended semester: 5

Programme: International Management Bachelor’s Programme from 2020/21/Term 1

Subject Role:

Recommended semester: 3

Programme: Finance and Accounting Bachelor’s Programme from 2019/20/Term 1

Subject Role: Elective

Recommended semester: 4

Programme: Business Administration and Management Bachelor’s Programme from 2018/19/Term 1

Subject Role:

Recommended semester: 5

Programme: International Management Bachelor’s Programme from 2022/23/Term 1

Subject Role:

Recommended semester: 5

Direct prerequisites
Strong
Pszichológia (BMEGT52A004), a Pszichológia (BMEGT52A300), Pszichológia (BMEGT52A002), Pszichológia (BMEGT52AT04), Pszichológia (BMEGT52A500) vagy a Pszichológia alapjai (BMEGTM520) tárgy teljesítése után vehető fel (a tárgyfelvétel előtt jegyet kell szerezni a tárgyból) - Admittable after accomplish of Psychology (BMEGT52A004), Psychology (BMEGT52A300), Psychology (BMEGT52A002), Psychology (BMEGT52AT04), Psychology (BMEGT52A500) or Basics of Psychology (BMEGTM520)
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Education Committee of Faculty of Economic and Social Sciences (Valid from: 06.09.2021.)

Objectives

The aim of the course is to enrich the general education of the students in a professionally authentic but experiential form and to deepen their previously acquired psychological knowledge. The subject conveys knowledge with which the students can gain a better knowledge of themselves, on the other hand, they become able to see the world around them from a broader perspective.

Academic results

Knowledge
 1. They know the characteristics and challenges of young adulthood.
 2. They are aware of the most important explanatory theories of mating and mating preferences.
 3. They know the stages of relationship development and family life cycles.
 4. They are informed about the most common psychiatric disorders in adulthood.
 5. They know the sources of stress in the workplace and their treatment options.
 6. They understand the explanatory models of mental well-being, the sources of happiness.
 7. They are informed about the importance of sports psychology as a field of applied psychology.
 8. They know the concept of career, the process of career planning, and the role of career coaching.
 9. They are informed about the characteristics of different generations in the labor market. 1
 10. They know the peculiarities of working in a team, understands the peculiarities of different types of teams (eg., project team, virtual teams). 1
 11. They thoroughly know modern management theories, competencies required for effective leadership. 1
 12. They have comprehensive knowledge of conflict management methods, are aware of the opportunities provided by mediation.
Skills
 1. They are able to experience the challenges of adulthood consciously with the acquired knowledge.
 2. They are able to consciously determine one's own preferences in matters of partner choice and relationship.
 3. They are able to determine more precisely what mental problems may require the help of a specialist.
 4. They are able to identify stressors in the workplace and think about their treatment options.
 5. They can think consciously about their future plans for your career.
 6. They can apply the learned knowledge in cooperation with representatives of different generations.
 7. They can apply the learned knowledge in leadership situations.
 8. They are able to think about the most effective ways to deal with conflict situations.
Attitude
 1. They collaborative with the lecturer and fellow students in expanding knowledge.
 2. They are open and interested in the opinions of others.
 3. They strive for self-criticism.
 4. They feel needs to increase their self-knowledge.
 5. They feel needs to expand their previously acquired knowledge with knowledge from other disciplines.
Independence and responsibility
 1. They carry out individual tasks and research work related to the given topics in autonomous way.
 2. They take responsibility for their own work.
 3. They accept openly substantiated critical remarks.
 4. The connection of knowledge from different fields of science appears in their thinking.

Teaching methodology

– Lectures, individual (e-learning) Moodle assignments, questionnaires, use of IT tools and techniques, pair- and team-work during lectures.

Materials supporting learning

 • Atkinson, Hilgard, E. (2005): Pszichológia. Budapest: Osiris Kiadó.
 • Pléh Csaba, Boross Ottília (szerk.) (2004): Bevezetés a pszichológiába. Budapest: Osiris Kiadó

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése e-learning házi feladatok és összegző tanulmányi teljesítményértékelés alapján történik.

Performance assessment methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Összegző tanulmányi teljesítményértékelés: a tantárgy és tudás, képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja zárthelyi dolgozat formájában, a dolgozat alapvetően a megszerzett ismeretekre és azok alkalmazására fókuszál, az értékelés alapjául szolgáló tananyagrészt a tárgyfelelőse határozza meg. 2. Részteljesítmény-értékelés (e-learning házi feladatok): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek komplex értékelési módja, melynek megjelenési formája az egyénileg a moodle felületen, vagyis e-learning formában készített 4 házi feladat, amelyek kapcsolódnak az előadások témáihoz. A házi feladat tartalmát, követelményeit, határidejét, értékelési módját a tárgyfelelős határozza meg

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • Összegző tanulmányi teljesítményértékelés: 60%
 • Részteljesítmény értékelés (e-learning házi feladatok): 40%
 • összesen: 100%

Percentage of exam elements within the rating

 • :

Issuing grades

%
Excellent > 90-100
Very good 85–90
Good 75–85
Satisfactory 65–75
Pass 50–65
Fail < 50

Retake and late completion

1. Az e-learning házi feladatok a leadási határidő után az előre megadott pótlási határidőkig díjmentesen pótolhatók. 2. Az összegző tanulmányi teljesítményértékelés a pótlási időszakban – első alkalommal – díjmentesen pótolható vagy javítható.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
28
10
20
20
12
90

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Lecture topics
1. Fiatal felnőttkor dilemmái, kihívásai
2. Párválasztás pszichológiája
3. Párkapcsolat kérdései
4. Pszichés nehézségek felnőttkorban I. és II.
5. Szexuálpszichológia
6. Munkahelyi stressz és kezelési lehetőségei
7. Pszichés jóllét, boldogság-és örömforrások
8. Vezetéselméletek, vezetői kompetenciák
9. Sport szerepe, sportpszichológia
10. Karriertervezés, karrier coaching
11. Konfliktuskezelés, mediáció

Additional lecturers

Name Position Contact details
Dr. Séllei Beatrix adjunktus selleib@erg.bme.hu
Balogh Blanka PhD. hallgató baloghblanka@erg.bme.hu
Salamon János tanársegéd salamon.jon@gmail.com
Gadanecz Péter tanársegéd gadaneczp@erg.bme.hu
Takács Pálma Krisztina megbízott előadó takacspk@gmail.com
Perényi Andrea megbízott előadó andreaperenyi@gmail.com
Biró Gergely megbízott előadó biro.gergely@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Vajna Virág megbízott előadó virg.vajna07@gmail.com

Approval and validity of subject requirements