Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
PSYCHOLOGY WITHOUT TABOOS
Course code
BMEGT52V200
Course type
contact lessons
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
2
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
mid-term grade
Number of credits
2
Course leader
Name
Oroszné Dr. Perger Mónika
Position
assistant professor
Email adress
perger.monika@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Ergonomics and Psychology

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Gazdálkodási és menedzsment alapszak 2021/22/1 félévtől

Subject Role: Szabadon választható (C)

Recommended semester: 5

Programme: Kommunikáció és médiatudomány alapszak - kötelező tárgyak 2018-tól

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 0

Programme: Műszaki menedzser alapszak 2015/16/1 félévtől

Subject Role: Szabadon választható (C)

Recommended semester: 6

Programme: Műszaki menedzser alapszak 2017/18/1 félévtől

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 3

Programme: Nemzetközi gazdálkodás alapszak 2018/19/1 félévtől

Subject Role: Szabadon választható (C)

Recommended semester: 5

Programme: Nemzetközi gazdálkodás alapszak 2020/21/1 félévtől

Subject Role: Szabadon választható (C)

Recommended semester: 3

Programme: Pénzügy és számvitel alapszak 2019/20/1 félévtől

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 4

Programme: Gazdálkodási és menedzsment alapszak 2018/19/1 félévtől

Subject Role: Szabadon választható (C)

Recommended semester: 5

Pre-requisites
strong
Pszichológia (BMEGT52A004), a Pszichológia (BMEGT52A300), Pszichológia (BMEGT52A002), Pszichológia (BMEGT52AT04), Pszichológia (BMEGT52A500) vagy a Pszichológia alapjai (BMEGTM520) tárgy teljesítése után vehető fel (a tárgyfelvétel előtt jegyet kell szerezni a tárgyból) - Admittable after accomplish of Psychology (BMEGT52A004), Psychology (BMEGT52A300), Psychology (BMEGT52A002), Psychology (BMEGT52AT04), Psychology (BMEGT52A500) or Basics of Psychology (BMEGTM520)
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Education Committee of Faculty of Economic and Social Sciences (Valid from: 06.09.2021.)

Objectives

The aim of the course is to enrich the general education of the students in a professionally authentic but experiential form and to deepen their previously acquired psychological knowledge. The subject conveys knowledge with which the students can gain a better knowledge of themselves, on the other hand, they become able to see the world around them from a broader perspective.

Learning outcomes

Knowledge
 1. They know the characteristics and challenges of young adulthood.
 2. They are aware of the most important explanatory theories of mating and mating preferences.
 3. They know the stages of relationship development and family life cycles.
 4. They are informed about the most common psychiatric disorders in adulthood.
 5. They know the sources of stress in the workplace and their treatment options.
 6. They understand the explanatory models of mental well-being, the sources of happiness.
 7. They are informed about the importance of sports psychology as a field of applied psychology.
 8. They know the concept of career, the process of career planning, and the role of career coaching.
 9. They are informed about the characteristics of different generations in the labor market. 1
 10. They know the peculiarities of working in a team, understands the peculiarities of different types of teams (eg., project team, virtual teams). 1
 11. They thoroughly know modern management theories, competencies required for effective leadership. 1
 12. They have comprehensive knowledge of conflict management methods, are aware of the opportunities provided by mediation.
Ability
 1. They are able to experience the challenges of adulthood consciously with the acquired knowledge.
 2. They are able to consciously determine one's own preferences in matters of partner choice and relationship.
 3. They are able to determine more precisely what mental problems may require the help of a specialist.
 4. They are able to identify stressors in the workplace and think about their treatment options.
 5. They can think consciously about their future plans for your career.
 6. They can apply the learned knowledge in cooperation with representatives of different generations.
 7. They can apply the learned knowledge in leadership situations.
 8. They are able to think about the most effective ways to deal with conflict situations.
Attitude
 1. They collaborative with the lecturer and fellow students in expanding knowledge.
 2. They are open and interested in the opinions of others.
 3. They strive for self-criticism.
 4. They feel needs to increase their self-knowledge.
 5. They feel needs to expand their previously acquired knowledge with knowledge from other disciplines.
Autonomy and responsibility
 1. They carry out individual tasks and research work related to the given topics in autonomous way.
 2. They take responsibility for their own work.
 3. They accept openly substantiated critical remarks.
 4. The connection of knowledge from different fields of science appears in their thinking.

Methodology of teaching

– Lectures, individual (e-learning) Moodle assignments, questionnaires, use of IT tools and techniques, pair- and team-work during lectures.

Materials supporting learning

 • Atkinson, Hilgard, E. (2005): Pszichológia. Budapest: Osiris Kiadó.
 • Pléh Csaba, Boross Ottília (szerk.) (2004): Bevezetés a pszichológiába. Budapest: Osiris Kiadó

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése e-learning házi feladatok és összegző tanulmányi teljesítményértékelés alapján történik.

Performance evaluation methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Összegző tanulmányi teljesítményértékelés: a tantárgy és tudás, képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja zárthelyi dolgozat formájában, a dolgozat alapvetően a megszerzett ismeretekre és azok alkalmazására fókuszál, az értékelés alapjául szolgáló tananyagrészt a tárgyfelelőse határozza meg. 2. Részteljesítmény-értékelés (e-learning házi feladatok): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek komplex értékelési módja, melynek megjelenési formája az egyénileg a moodle felületen, vagyis e-learning formában készített 4 házi feladat, amelyek kapcsolódnak az előadások témáihoz. A házi feladat tartalmát, követelményeit, határidejét, értékelési módját a tárgyfelelős határozza meg

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • Összegző tanulmányi teljesítményértékelés: 60%
 • Részteljesítmény értékelés (e-learning házi feladatok): 40%
 • összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent > 90
Very good 85–90
Good 75–85
Satisfactory 65–75
Pass 50–65
Fail < 50

Correction and retake

1. Az e-learning házi feladatok a leadási határidő után az előre megadott pótlási határidőkig díjmentesen pótolhatók. 2. Az összegző tanulmányi teljesítményértékelés a pótlási időszakban – első alkalommal – díjmentesen pótolható vagy javítható.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
28
10
20
20
12
90

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. Fiatal felnőttkor dilemmái, kihívásai
2. Párválasztás pszichológiája
3. Párkapcsolat kérdései
4. Pszichés nehézségek felnőttkorban I. és II.
5. Szexuálpszichológia
6. Munkahelyi stressz és kezelési lehetőségei
7. Pszichés jóllét, boldogság-és örömforrások
8. Vezetéselméletek, vezetői kompetenciák
9. Sport szerepe, sportpszichológia
10. Karriertervezés, karrier coaching
11. Konfliktuskezelés, mediáció

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Dr. Séllei Beatrix adjunktus selleib@erg.bme.hu
Balogh Blanka PhD. hallgató baloghblanka@erg.bme.hu
Salamon János tanársegéd salamon.jon@gmail.com
Gadanecz Péter tanársegéd gadaneczp@erg.bme.hu
Takács Pálma Krisztina megbízott előadó takacspk@gmail.com
Perényi Andrea megbízott előadó andreaperenyi@gmail.com
Biró Gergely megbízott előadó biro.gergely@med.semmelweis-univ.hu
Dr. Vajna Virág megbízott előadó virg.vajna07@gmail.com

Approval and validity of subject requirements