Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
Course code
BMEGT52M704
Course type
contact lessons
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
1
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam
Number of credits
3
Course leader
Name
Dr. Juhász Márta
Position
associate professor
Email adress
juhasz.marta@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Ergonomics and Psychology

Subject website
Language of teaching
magyar, angol – HU, EN
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Master of Business Administration MSc 2019/20/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 4

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences in 25 Nov 2020. Valid from 1 Sep 2020.

Objectives

The objective of the course is to acquaint students with the “classic” HR processes, and to make the students, as employees, competent to formulate their HR needs and, where appropriate, to plan various HR processes together with HR staff.

Learning outcomes

Knowledge
 1. They know the conceptual framework, the most important contexts, and theories related to HR process-es.
Ability
 1. They can understand the typical literature on HR-related topics and is able to search for literature sources independently.
 2. They are able to communicate in a professionally adequate manner, orally and in writing in various areas of HR.
Attitude
 1. They are open to expanding knowledge related to their field.
 2. They are open and motivated to apply the acquired knowledge.
 3. They collaborate with the lecturer and fellow students to expand knowledge.
 4. They are open to the use of information technology tools used in the course.
Autonomy and responsibility
 1. They expect and utilize new knowledge.
 2. They actively participate in the process of acquiring knowledge.
 3. They perform individual and team tasks responsibly and in autonomous ways.
 4. They collaborate with fellow students during team work.
 5. They apply systems approach in their thinking.

Methodology of teaching

Lectures, oral and written communication, use of IT tools and techniques.

Materials supporting learning

 • Vitay Zsuzsanna (szerk.) Poór József, Bóday Pál (2010). Trendek és tendenciák a kelet-európai emberi erőforrás menedzsmentben, Gondolat Kiadó, 2010.
 • Karoliny Mártonné - Poór József (2012). Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv (2010-es kiadás) Wolters Kluwer Kft., 2012
 • Poór József dr. (2009). Nemzetközi emberi erőforrás menedzsment COMPLEX KIADÓ KFT, 2009

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy évközi írásbeli teljesítményméréssel és pre-zentációval.

Performance evaluation methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Zárthelyi dolgozat: A félév végén egy zárthelyi dolgozat megírása, az elméleti tudás felmérésére szolgáló 30 tesztkérdés. 2. Kiscsoportos feladat egy szervezet HR működésének értékeléséről: A hallgatók 3-4 fős kiscsoportban kiválaszta-nak egy szervezetet, amelyben dolgoznak és annak működését elemzik HR szempontból közösen, majd ezt az elemezést prezentáció formájában bemutatják.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • ZH pontszáma: 80%
 • Kiscsoportos prezentáció : 20%
 • összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • Szóbeli vizsga: 0%

Grading

%
Excellent
Very good 86–100
Good 75–85
Satisfactory 65–74
Pass 50–64
Fail < 50

Correction and retake

1) A két ZH-t a pótlási héten pótolható vagy javítható. Javítás esetén a korábbi és az új eredmény közül a hallgató számára kedvezőbbet vesszük figyelembe.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
14
30
46
90

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adott-ságok szerint.

Topics of lectures
1. ömlesztett
2. Munka- és kompetenciaelemzés módszertana és felhasználási lehetőségei
3. Toborzás és kiválasztás - alkalmasságvizsgálat
4. Employer branding
5. Munkahelyi szocializáció - on-boarding
6. Munkahelyi elégedettség; Munkahelyi egészségfejlesztés és stressz-kezelés; Pszichoszociális kockázatértékelés és munkahelyi jóllét programok
7. Képzés, fejlesztés, karriermenedzsment
8. Bérezési és ösztönzési rendszerek - Teljesítményértékelés, visszajelzés
9. Atipikus foglalkoztatási formák

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Dr. Juhász Márta egyetemi docens juhaszm@erg.bme.hu
Gerákné Dr. Krasz Katalin adjunktus krasz@erg.bme.hu

Approval and validity of subject requirements