Valtozasok

SUBJECT DATA

TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE

Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
Urbanism and Urban Management
Course code
BMEEPUIM811
Course type
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
2
Practice
2
Laboratory
0
Type of assessment
exam
Number of credits
5
Course leader
Name
Szabó Julianna PhD
Position
associate professor
Email adress
szabo.juli@urb.bme.hu
Organizational unit for the subject

External department

Subject website
Language of teaching
magyar - angol, HU - EN
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Regionális és környezeti gazdaságtan MSc (angol nyelven) 2019/20/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 4

Programme: Regionális és környezeti gazdaságtan 2016/17/1 félévtől TAVASZI kezdés

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 3

Programme: Regionális és környezeti gazdaságtan 2011/12 tanévtől ŐSZI kezdés

Subject Role: Kötelező törzsanyag

Recommended semester: 2

Programme: Regionális és környezeti gazdaságtan 2011/12 tanévtől TAVASZI kezdés

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
-

Objectives

Learning outcomes

Knowledge
 1. A városfejlesztéshez kapcsolódó, a városban ható gazdasági és társadalmi folyamatok;
 2. A települések fejlődésének története;
 3. A települések, településhálózatok kialakulásának és fejlődésének alapvető törvényszerűségei, elméleteit történeti távlatban és kortárs jelenségeivel;
 4. A települési önkormányzat működésének, a település menedzsmentjének közigazgatási és finanszírozási háttere;
 5. A települést alkotó legfontosabb funkcionális rendszerek – lakás, gazdaság, kereskedelem, infrastruktúrák – működési elvei, igényei, a városra gyakorolt hatása;
 6. A településfejlesztés és –rendezés hazai tervrendszere.
Ability
 1. Képes a települések fejlesztési terveinek elkészítésében való hatékony részvételre;
 2. Az átlagosnál mélyebb ismeretekkel és magasabb szintű képességekkel rendelkezik a következő területeken: urbanisztika-településtervezés, környezet- és tájtervezés, housing, közösségi épülettervezés, építészeti szociológia, települési infrastruktúra, ingatlanfejlesztés, beruházás-menedzsment, építési jog és igazgatási ismeretek, településüzemeltetési feladatok,;
 3. A történelmi, földrajzi, művészettörténeti és építészettörténeti tudáselemek közötti összefüggések felismerése;
 4. A városi környezet jelenségei mögött az aktorok érdekeinek, hatásaiknak elemzése;
 5. A településfejlesztési stratégiák értelmezése, lehetséges eszközeinek felismerése;
 6. A településrendezési tervek értelmezése, az abból adódó korlátozások kiemelése.
Attitude
 1. Munkája során törekszik a rendszerszemléletű, folyamatorientált, komplex megközelítésre, a problémák felismerésére, és azok kreatív megoldására. Egyszerre és arányosan alkalmazza az intuitív és az ismereteken alapuló megközelítéseket;
 2. Törekszik az ökológiai szempontok megismertetésére és érvényesítésére, jövőtudatos, fenntartható, energiahatékony épületek létrehozására
 3. Törekvés az urbanisztika résztudományaiban megismert szempontrendszerek megértésére;
 4. Nyitottság az ehhez szükséges építészeten kívüli ismeretek megszerzésére;
 5. A településfejlesztési kérdésekben nyílt kommunikáció alkalmazása;
 6. A sajátjától eltérő értékek, érdekek megértése;
 7. Törekvés ezeknek integrálására.
Autonomy and responsibility
 1. Szakmai problémák során önállóan és felelőssége tudatában lép fel;
 2. Felelősséggel irányít szakmai gyakorlatának megfelelő méretű munkacsoportot, ugyanakkor képes irányítás mellett dolgozni egy adott csoport tagjaként, teammunka;
 3. Önállóság a feladatok és problémák végiggondolásában, megoldásában;
 4. Kritikával szembeni nyitottság.

Methodology of teaching

Materials supporting learning

 • Szabó Julianna (szerk.) (2016) URB.0 - urbanisztika kezdőknek, e-book.
 • http://www.urb.bme.hu/oktatas/osztatlan-oteves-es-bsc-kepzes-kotelezo-tantargyai/urbanisztika/

General Rules

A. Az előadás látogatása ajánlott. A megengedett hiányzások számát a hatályos Tanulmányi- és Vizs-gaszabályzat (TVSZ) írja elő. A teljesítményértékelések alapját az előadásokon elhangzott ismere-tek összessége képezi. B. Vitás esetekben a hatályos TVSZ, továbbá a hatályos Etikai Kódex szabályrendszere az irányadó.

Performance evaluation methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések: 1. Órai kisfeladat: a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek értékelési módja, melynek megjelenési formája az egyénileg vagy kiscsoportban készített órai kisfeladat. 2. Írásbeli és szóbeli feladat: a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek értékelési módja, melynek megjelenési formája az egyénileg készített írásbeli és csoportosan készített szóbeli feladat. 3. Zárthelyi dolgozat: a tantárgy tudás-elemeinek értékelési módja. A félév során két alkalommal. A ZH dolgozatok, az órai kisfeladatok, az írásbeli és szóbeli feladat eredménye alapján féléves érdemjegyet ajánlunk meg, amivel kiváltható a vizsga B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelések: 1. Összegző tanulmányi teljesítményértékelés: a tantárgy tudás, képesség típusú kompetencia-elemeinek komplex értékelési módja írásbeli vizsga formájában, amely a megszerzett ismeretek alkalmazására fókuszál rövid kifejtő kérdések formájában. A rendelkezésre álló munkaidő 60 perc.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • írásbeli vizsga: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • :

The condition for obtaining the signature, validity of the signature

A. Az aláírás megszerzésének és a vizsgára bocsátásnak feltétele az órákon való aktív részvétel a TVSZ által előírt arányban. B. A féléves érdemjegyet a vizsgán szerzett pontok adják, melybe a kisfeladatok eredménye beszámítható.

Grading

%
Excellent > 95
Very good 90 – 95
Good 75 – 90
Satisfactory 60 – 75
Pass 50 – 60
Fail < 5

Correction and retake

Az órai kisfeladatok az órai munkához kapcsolódnak, ezért nem pótolhatók.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
24
12
24
60

Approval and validity of subject requirements

-

Topics discussed during the semester

-

Topics of lectures

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements