Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
PEDAGOGICAL PSYCHOLOGY
Course code
BMEGT52M521
Course type
contact lessons (part-time training)
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
4
Practice
4
Laboratory
0
Type of assessment
exam
Number of credits
2
Course leader
Name
Oroszné Dr. Perger Mónika
Position
assistant professor
Email adress
perger.monika@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Ergonomics and Psychology

Subject website
Language of teaching
magyar – HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Közgazdásztanár (2 féléves) - nem tanár végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek, 2 féléves) - nem tanári végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (műszaki-gazdasági, 2 féléves) - nem tanári végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (2 féléves) - nem tanár végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Közgazdásztanár (kereskedelem-marketing, 4 féléves) - nem üzleti szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Közgazdásztanár (közgazdaságtan, 4 féléves) - nem üzleti szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Közgazdásztanár (4 féléves) - nem üzleti szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Közgazdásztanár (pénzügy-számvitel, 4 féléves) - nem üzleti szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek, 4 féléves) - nem üzleti szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (bio-vegyipar, 4 féléves) - nem műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (elektrotechnika-elektronika, 4 féléves) - nem műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (építő-építészet, 4 féléves) - nem műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (gépészet-mechatronika, 4 féléves) - nem műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (informatika, 4 féléves) - nem műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (könnyűipar, 4 féléves) - nem műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (környezetvédelem-vízgazdálkodás, 4 féléves) - nem műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (közlekedés, 4 féléves) - nem műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (műszaki-gazdasági, 4 féléves) - nem műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (4 féléves) - nem műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Education Committee of Faculty of Economic and Social Sciences (Valid from: 06.09.2021.)

Objectives

• to get acquainted with the main topics of pedagogical psychology • to get acquainted with the socio-psychological aspects of pedagogical processes, especially with regard to team processes • to get to know the pedagogical psychological features of the teacher role • to give an overview of the characteristics and support options for non-average learners

Learning outcomes

Knowledge
 1. perception of students' family background (parental education) and the effects and role of peer relationships in personality development
 2. proficiency in the use of methods that can be used by teachers, which are suitable for learning about various aspects of the students' personalities
Ability
 1. getting to know the psychic characteristics of non-average students and their possibilities of helping
 2. getting to know the team processes necessary for the development of the student community
 3. students' knowledge on conflict management methods and their development opportunities
Attitude
 1. development of conscious participation in the possession of knowledge in connection with the role of teacher, development of self-reflection on professional work
Autonomy and responsibility

Methodology of teaching

Lectures, presentations, individual and team assignments, oral and written communication, using ICT tools and techniques, discussions, individual tasks.

Materials supporting learning

 • N. Kollár Katalin, Szabó Éva (szerk.) (2004). Pszichológia pedagógusoknak. Budapest: Osiris Kiadó
 • Aáry- Tamás Lajos, Aronson, J. (szerk.) (2010): Iskolai veszélyek. Budapest: CompLex Jogi és Üzleti Kiadó.
 • Aronson, E. (2009): Columbine után. Az iksolai erőszak szociálpszichológiája. Budapest: AB Ovo Kiadó.
 • Balogh László (2006): Pedagógiai pszichológia az iskolai gyakorlatban. Budapest: Urbis Kiadó
 • Ferenczi Zoltán (2003): Drogprevenció, pedagógus, iskola. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó
 • Kósáné Ormai Vera, Horányi Annabella (2006): Mi, pedagógusok. Kérdések önmagunkhoz. Budapest: Flaccus Kiadó
 • Mérei Ferenc (1996): Közösségek rejtett hálózata. Budapest: Osiris Kiadó
 • Mészáros Aranka (szerk.) (2004): Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.
 • Paksi Borbála, Demetrovics Zsolt (szerk.) (2011): Drogprevenció és egészségfejlesztés az iskolában. Budapest: L’Harmattan Kiadó
 • Ranschburg Jenő (2010): A mélységből kiáltok. Depresszió, öngyilkosság és kábítószer a serdülőkorban. Budapest: Saxum Kiadó. Budapest
 • Tóth László (2004): Pszichológiai vizsgálati módszerek a tanulók megismeréséhez. Debrecen: Pedellus Kiadó
 • Vajda Zsuzsanna, Kosa Éva (2005): Neveléslélektan. Budapest: Osiris Kiadó

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése évközi házi feladat és a foglalkozásokon tanúsí-tott aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) alapján történik.

Performance evaluation methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés (házi feladat): a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód ér-vényesítése-, a tanulás támogatása-, az autonómia és felelősségvállalás kompetencia területeken elsajátí-tott kompetenciaelemek komplex értékelési módja, melynek megjelenési formája az egyénileg készített házi dolgozat, amelynek tartalmát, követelményeit, beadási határidejét és értékelési módját a tantárgy oktatója határozza meg. B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga) A vizsga elemei: 1. Írásbeli teljesítményértékelés (vizsga) a félév során tárgyalt témakörök ismereteinek számonkérése és gyakorlati alkalmazásának ellenőrzése adott pedagógiai szituációk esetében.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • részteljesítmény értékelés (házi feladat): 20%
 • összesen: 20%

Proportion of examination elements in the rating

 • írásbeli vizsga: 80%
 • összesen: 80%

The condition for obtaining the signature, validity of the signature

Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy a 3.3. pont szerint megszerezhető pontszám legalább 50%-át elérje a hallgató.

Grading

%
Excellent > 90-100
Very good 80–90
Good 70–80
Satisfactory 60–70
Pass 40–60
Fail < 40

Correction and retake

1) A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak első keddjén, 12:00-ig adható be vagy az előadónak elektronikus formában küldhető meg

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
4 14
36
30
28
150

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adott-ságok szerint.

Topics of lectures
1. ömlesztett
2. Társas kapcsolatok fejlődése, csoport, csoportfolyamatok törvényszerűségei: csoportnorma, csoportnyomás.
3. A média szocializációs hatása.
4. Osztálytermi kommunikáció, tanár-diák interakció
5. A tanári szerep. Hatalom és tekintély problémái: vezetés, fegyelmezés, értékelés. Hatékony kommunikáció.
6. Konfliktusok az iskolában, konfliktuskezelési lehetőség, az iskolai erőszak kérdése
7. Pedagógus mentálhigiéné, szakmai ártalmak (stressz kezelés, kiégés)
8. Az átlagtól eltérő tanulók az iskolában, serdülőkori devianciák és kezelési lehetőségeik

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements