Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
REGIONAL POLICY
ID (subject code)
BMEGT43M705
Type of subject
class
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
1
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam
Number of credits
3
Subject Coordinator
Name
Szántóné Dr. Orbán Annamária
Position
associate professor
Contact details
orban.annamaria@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Sociology and Communication
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Regional and Environmental Economic Studies part-time programme, autumn start

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Programme: Regional and Environmental Economic Studies part-time programme, spring start

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 1

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No: 580251/13/2023 registration number. Valid from: 29.03.2023.

Objectives

The aim of the course is to introduce master students into the multidisciplinary socio-spatial dimensions – socio-economic, political, territorial, environmental – and theoretical background, models of regional development, with a special emphasis on the political-governmental dimension. Embedded in the international context, especially the EU policy (structural and cohesion funds) and institutional framework. Being aware of the national, regional, and local level of regional development governmental systems in a comparative perspective. Practical, case-study research-based experiences will be also included to be prepared for conscious regional and urban development.

Academic results

Knowledge
 1. Területfejlesztés fogalomkészletének ismerete
 2. A fejlesztéspolitika és a területfejlesztés viszonyának ismerete
 3. A területfejlesztés és rendezés intézményrendszerének és működésének ismerete
 4. A területfejlesztési tervezés módszertanának ismerete.
Skills
 1. Képes értékelni a társadalom területi jellemzőinek változását
 2. Képes a gyakorlatban, az önkormányzati és kormányzati munkában is alkalmazni az elméleti ismereteket
 3. Képes együttműködni az egyes szakterületek képviselőivel, összehangolni a különféle elképzeléseket.
Attitude
 1. Önálló, érett személyiségként képessé válni az értékválasztásra
 2. Önálló döntések vállalása.
Independence and responsibility
 1. Nyitottság a területi társadalmi problémákra
 2. A szolidaritás elve alapján a hátrányos helyzetű térségek felvállalása.

Teaching methodology

Lectures and written communication, use of ICT tools and techniques. Independently individual and team research work and presentation.

Materials supporting learning

 • Az előadások és minden egyéb oktatási anyaga, a félév során folyamatosan fog feltöltésre kerülni a kurzus on-line (Moodle) honlapjára (edu.gtk.bme.hu).
 • A folyamatosan frissített szakirodalmi lista a mindig aktuális tematikában kerül ismertetésre.
 • All lecture and other course materials will be uploaded continously during the semester tot he course (Moodle) website (edu.gtk.bme.hu).
 • The up-dated literature can be found in the actual syllabus.

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése vizsgateszt alapján történik. Az értékelésben megjelenik az előadások előkészítése és bemutatása.

Performance assessment methods

Detailed description of assessments during the term: Home assignments and course participation, activity are accounted.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • Theory part (mid-term, final exam work): 30
 • Practice part (course and home work): 10
 • Course participation and activity: 10
 • Total: 50

Percentage of exam elements within the rating

 • Exam: 50

Conditions for obtaining a signature, validity of the signature

Az aláírás feltétele min. 50%-os teljesítmény, minden részfeladatot teljesítve, valamint a BME TVSZ előírások szerinti min. 70% megjelenés alapján.

Issuing grades

%
Excellent 90-100
Very good 80-90
Good 70-79
Satisfactory 60-69
Pass 40-59
Fail < 40

Retake and late completion

Retakes and make-ups are regulated by the University’s Code on Education and Examination.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
classes 28
home work 22
preparation for exam 40
total 90

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

– Regionális különbségek a világban; – Regionális politika; – Regionális különbségek a Kárpát-medencében; – Regionális különbségek Magyarországon; – RegPol levelező konzultáció; – Európa térszerkezete

Lecture topics
1. -

Additional lecturers

Name Position Contact details

Approval and validity of subject requirements