Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
PEDAGOGICAL PRACTICE FOR COMMUNITY, AND PERSONAL AND SOCIAL EDUCATION
ID (subject code)
BMEGT51M109
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
0
Practice
0
Laboratory
2
Type of assessment
term grade
Number of credits
2
Subject Coordinator
Name
Dr. habil. Kálmán Anikó
Position
associate professor
Contact details
kalman.aniko@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms
Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No 580.559/2/2020. Valid from September 1, 2020.

Objectives

Academic results

Knowledge
 1. Egy szervezet munkájába történő segítő bekapcsolódás által ismereteket szerez a szervezet pedagógiai munkájáról.
 2. Ismereteket szerez a tanári szerepről.
 3. Ismeri a tapasztalati tanulás lényegét.
 4. Ismeri az osztályfőnök tudatosan tervezett és szervezett tevékenységét.
 5. Ismeri az osztályfőnöki munka szakképző intézményekben megvalósuló formáinak különböző lehetőségeit.
Skills
 1. Képes bekapcsolódni a pedagógiai munkába, s egy-egy részfolyamatot önállóan elvégezni.
 2. Képes reflektív módon megfigyeléseket végezni az előre megadott szempontok alapján.
 3. Képes a tapasztalatait saját pályaorientációja szempontjából elemezni.
 4. Képes annak belátására, hogy az osztályfőnök meghatározó személy a rábízott közösség életében, szemlélete, világlátása meghatározóan hat tanítványaira.
 5. Képes a felmerülő nevelési konfliktushelyzetek kezelésére.
Attitude
 1. Segítő részvétellel kapcsolódik be a pedagógiai folyamatokba.
 2. Együttműködik a nevelőkkel, a tanulókkal és társaival egyaránt.
 3. Problémamegoldó hozzáállással közelít a felmerülő konfliktusok, megoldást kívánó pedagógiai szituációk esetén.
 4. Olyan értékrendet közvetít, amely a tanulók jellemfejlődését szolgálja.
Independence and responsibility
 1. Önállóan végzi feladatait a pedagógiai részfolyamatokban.
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 3. A választott tevékenység ösztönözze aktív társadalmi felelősségvállalásra.
 4. A nevelési szituációkban önálló döntéseket hoz.
 5. Felelősséget érez a rábízott tanulókért.

Teaching methodology

Materials supporting learning

 • 1. 8/2013. (I.30.) EMMI rendelet
 • 2. Gourneau, Bonnie(n/a): Five Attitudes of Effective Teachers: Implications for Teacher Training. In: http://usca.edu/essays/vol132005/g ourneau.pdf
 • 3. Herczog Mária: Gyermekvédelmi kézikönyv (KJK Kerszöv, Budapest, 2001.)
 • 4. dr. Küronya Pálné: Osztályfőnöki kézikönyv 9-12. osztály, OFI, https://osztalyfonok.lutheran.hu/szakmai_anyagok/ofi_kezikonyv.pdf
 • 5. Czető Krisztina-dr.Mészáros György (2015): Közösségi pedagógiai gyakorlat TANULÁSTÁMOGATÓ HALLGATÓI SEGÉDLET, ELTE PPK, http://tkk.elte.hu/wp-content/uploads/2017/03/Hallgat%C3%B3i-seg%C3%A9dlet_K%C3%B6zgyak.pdf
 • 6. Czető Krisztina és Mészáros György (2014a): Közösségi gyakorlat folyó gyakorlat eredményeinek, problémáinak összegző feltárása. Háttértanulmány. TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 „Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért”.
 • 7. Czető Krisztina és Mészáros György (2014b): A közösségi gyakorlat helyszíneihez kapcsolódó komplex minőségbiztosítási rendszer. Háttértanulmány. TÁMOP 4.1.2.B.2- 13/1-2013-0007 „Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért”.
 • 8. Czető Krisztina és Mészáros György (2014c): A közösségi gyakorlat rendszere: Országos módszertani ajánlás. Háttértanulmány. TÁMOP 4.1.2.B.2- 13/1-2013-0007 „Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért”.
 • 9. Neveléstan – Osztályfőnöki órák tervezése, https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_nevelestan/tananyag/JEGYZET-24-4.2._Osztalyfonoki_orak_terve.scorml
 • 10. Szekszárdi Júlia (szerk.): Nevelési kézikönyv nem csak osztályfőnököknek (OKI Kiadó-Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest, 2001.) www.osztalyfonok.hu

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése a gyakorlatról készített portfólió értékelése által történik.

Performance assessment methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: A portfólió a közösségi és a tanítási gyakorlatról készül, amely az alábbiakat tartalmazza: • fogadónyilatkozat (a hallgató szerzi be) • választott tevekénységi körök megnevezése, felsorolása • a fogadó intézmény kapcsolattartójának értékelése a hallgató gyakorlatáról. A portfólió a hallgató önreflexiója, melyet előre megadott és megbeszélt szempontok alapján készít el: • Mit éltem át? • Mit láttam? • Miben vettem részt? • Hogyan hatott rám? • Miként értékelem? • Milyen kérdéseket vetett fel a szituáció? B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga) nincs

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • Portfólió értékelése, összesen:: 100%

Percentage of exam elements within the rating

 • :

Conditions for obtaining a signature, validity of the signature

Érdemjegy-megállapítás

Issuing grades

%
Excellent -100
Very good 87–100
Good 75–87
Satisfactory 62–75
Pass 41–62
Fail < 40

Retake and late completion

1) A zárthelyi dolgozat a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
6
40
14
60

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a kurzus megvalósítása a következő módon történik: a) a közösségi pedagógiai gyakorlat, a hallgató egyéni szervezésével, a képzéssel párhuzamosan vagy szünidőben, b) a tanítási gyakorlat (osztályfőnöki óra hospitálás és óratartás), a partnerintézményekkel történt egyeztetés alapján, a szorgalmi időszakban kerül időzítésre. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint, a nappali képzésben 14 hétre, míg a levelező képzésben 4 konzultációra. A levelező képzés óraszáma a nappali képzés féléves óraszámának 1/3-ad része.

Lecture topics
1. ömlesztett
2. Követelmények megbeszélése. A portfólió műfaji sajátosságai. A portfólió készítésének pedagógiai szempontjai.
3. A hallgatók gyakorlatvégzése.
4. A félév zárása. Tapasztalatok összegzése.

Additional lecturers

Name Position Contact details
Dr. Kanczné dr. Nagy Katalin egyetemi adjunktus

Approval and validity of subject requirements