Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
PEDAGOGICAL PRACTICE FOR COMMUNITY, AND PERSONAL AND SOCIAL EDUCATION
Course code
BMEGT51M109
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
0
Practice
0
Laboratory
2
Type of assessment
term grade
Number of credits
2
Course leader
Name
Dr. habil. Kálmán Anikó
Position
associate professor
Email adress
kalman.aniko@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester
Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No 580.559/2/2020. Valid from September 1, 2020.

Objectives

Learning outcomes

Knowledge
 1. Egy szervezet munkájába történő segítő bekapcsolódás által ismereteket szerez a szervezet pedagógiai munkájáról.
 2. Ismereteket szerez a tanári szerepről.
 3. Ismeri a tapasztalati tanulás lényegét.
 4. Ismeri az osztályfőnök tudatosan tervezett és szervezett tevékenységét.
 5. Ismeri az osztályfőnöki munka szakképző intézményekben megvalósuló formáinak különböző lehetőségeit.
Ability
 1. Képes bekapcsolódni a pedagógiai munkába, s egy-egy részfolyamatot önállóan elvégezni.
 2. Képes reflektív módon megfigyeléseket végezni az előre megadott szempontok alapján.
 3. Képes a tapasztalatait saját pályaorientációja szempontjából elemezni.
 4. Képes annak belátására, hogy az osztályfőnök meghatározó személy a rábízott közösség életében, szemlélete, világlátása meghatározóan hat tanítványaira.
 5. Képes a felmerülő nevelési konfliktushelyzetek kezelésére.
Attitude
 1. Segítő részvétellel kapcsolódik be a pedagógiai folyamatokba.
 2. Együttműködik a nevelőkkel, a tanulókkal és társaival egyaránt.
 3. Problémamegoldó hozzáállással közelít a felmerülő konfliktusok, megoldást kívánó pedagógiai szituációk esetén.
 4. Olyan értékrendet közvetít, amely a tanulók jellemfejlődését szolgálja.
Autonomy and responsibility
 1. Önállóan végzi feladatait a pedagógiai részfolyamatokban.
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 3. A választott tevékenység ösztönözze aktív társadalmi felelősségvállalásra.
 4. A nevelési szituációkban önálló döntéseket hoz.
 5. Felelősséget érez a rábízott tanulókért.

Methodology of teaching

Materials supporting learning

 • 1. 8/2013. (I.30.) EMMI rendelet
 • 2. Gourneau, Bonnie(n/a): Five Attitudes of Effective Teachers: Implications for Teacher Training. In: http://usca.edu/essays/vol132005/g ourneau.pdf
 • 3. Herczog Mária: Gyermekvédelmi kézikönyv (KJK Kerszöv, Budapest, 2001.)
 • 4. dr. Küronya Pálné: Osztályfőnöki kézikönyv 9-12. osztály, OFI, https://osztalyfonok.lutheran.hu/szakmai_anyagok/ofi_kezikonyv.pdf
 • 5. Czető Krisztina-dr.Mészáros György (2015): Közösségi pedagógiai gyakorlat TANULÁSTÁMOGATÓ HALLGATÓI SEGÉDLET, ELTE PPK, http://tkk.elte.hu/wp-content/uploads/2017/03/Hallgat%C3%B3i-seg%C3%A9dlet_K%C3%B6zgyak.pdf
 • 6. Czető Krisztina és Mészáros György (2014a): Közösségi gyakorlat folyó gyakorlat eredményeinek, problémáinak összegző feltárása. Háttértanulmány. TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 „Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért”.
 • 7. Czető Krisztina és Mészáros György (2014b): A közösségi gyakorlat helyszíneihez kapcsolódó komplex minőségbiztosítási rendszer. Háttértanulmány. TÁMOP 4.1.2.B.2- 13/1-2013-0007 „Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért”.
 • 8. Czető Krisztina és Mészáros György (2014c): A közösségi gyakorlat rendszere: Országos módszertani ajánlás. Háttértanulmány. TÁMOP 4.1.2.B.2- 13/1-2013-0007 „Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért”.
 • 9. Neveléstan – Osztályfőnöki órák tervezése, https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_nevelestan/tananyag/JEGYZET-24-4.2._Osztalyfonoki_orak_terve.scorml
 • 10. Szekszárdi Júlia (szerk.): Nevelési kézikönyv nem csak osztályfőnököknek (OKI Kiadó-Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest, 2001.) www.osztalyfonok.hu

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése a gyakorlatról készített portfólió értékelése által történik.

Performance evaluation methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: A portfólió a közösségi és a tanítási gyakorlatról készül, amely az alábbiakat tartalmazza: • fogadónyilatkozat (a hallgató szerzi be) • választott tevekénységi körök megnevezése, felsorolása • a fogadó intézmény kapcsolattartójának értékelése a hallgató gyakorlatáról. A portfólió a hallgató önreflexiója, melyet előre megadott és megbeszélt szempontok alapján készít el: • Mit éltem át? • Mit láttam? • Miben vettem részt? • Hogyan hatott rám? • Miként értékelem? • Milyen kérdéseket vetett fel a szituáció? B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga) nincs

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • Portfólió értékelése, összesen:: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • :

The condition for obtaining the signature, validity of the signature

Érdemjegy-megállapítás

Grading

%
Excellent
Very good 87–100
Good 75–87
Satisfactory 62–75
Pass 41–62
Fail < 40

Correction and retake

1) A zárthelyi dolgozat a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
6
40
14
60

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a kurzus megvalósítása a következő módon történik: a) a közösségi pedagógiai gyakorlat, a hallgató egyéni szervezésével, a képzéssel párhuzamosan vagy szünidőben, b) a tanítási gyakorlat (osztályfőnöki óra hospitálás és óratartás), a partnerintézményekkel történt egyeztetés alapján, a szorgalmi időszakban kerül időzítésre. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint, a nappali képzésben 14 hétre, míg a levelező képzésben 4 konzultációra. A levelező képzés óraszáma a nappali képzés féléves óraszámának 1/3-ad része.

Topics of lectures
1. ömlesztett
2. Követelmények megbeszélése. A portfólió műfaji sajátosságai. A portfólió készítésének pedagógiai szempontjai.
3. A hallgatók gyakorlatvégzése.
4. A félév zárása. Tapasztalatok összegzése.

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Dr. Kanczné dr. Nagy Katalin egyetemi adjunktus

Approval and validity of subject requirements