Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
PEDAGOGICAL PSYCHOLOGY
Course code
BMEGT52A501
Course type
contact lessons
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
6
Practice
6
Laboratory
0
Type of assessment
mid-term grade
Number of credits
3
Course leader
Name
Oroszné Dr. Perger Mónika
Position
assistant professor
Email adress
perger.monika@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Ergonomics and Psychology

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Műszaki szakoktató alapszak 2017/18/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Pre-requisites
strong
A BMEGT52A500 Pszichológia kurzus teljesítése / Accomplishment of BMEGT52A500 Psychology
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Education Committee of Faculty of Economic and Social Sciences (Valid from: 06.09.2021.)

Objectives

The main objective of the course is to provide insight into the topics of pedagogical psychology. With psycho-logical knowledge, they should be able to better understand and deal with situations arising from their role as educators. Be more sensitive to students' problems and be able to deal more effectively with problematic situa-tions in class communities.

Learning outcomes

Knowledge
 1. They know the main theoretical approaches of personality development.
 2. They know the psychic characteristics of adolescent students, the process of identity development.
 3. They know the scenes and mechanisms of socialization.
 4. They know the role of the family in socialization, theoretical approaches of attachment and upbringing style.
 5. They know the causes and ways of dealing with school conflicts.
 6. They know the functions arising from the role of a teacher, especially the field of leadership, discipline, evaluation.
 7. They know the characteristics of non-average students.
Ability
 1. They are able to understand and take into account the psychic characteristics of adolescent students when planning education.
 2. They can understand how the family affects the behaviour and performance of students.
 3. They can think more consciously about certain areas of the teaching role.
 4. They can recognize the background of school conflicts and think about ways to deal with them.
 5. They are able to recognize non-average students.
Attitude
 1. They are open to psychological approaches in educational processes.
 2. They collaborate with the instructor and fellow students in expanding knowledge.
 3. They expand their knowledge by constantly acquiring knowledge.
 4. They are open to the application of psychological knowledge about themselves.
Autonomy and responsibility
 1. They perform individual tasks in autonomous ways.
 2. They take responsibility for your own work.
 3. They accept substantiated critical remarks openly.
 4. The connection of knowledge from different fields of science appears in their thinking.

Methodology of teaching

Lectures, oral and written communication, use of IT tools and techniques, individual assignment.

Materials supporting learning

 • N. Kollár Katalin, Szabó Éva (Szerk.) (2004): Pszichológia pedagógusoknak. Budapest: Osiris Kiadó
 • Aáry- Tamás Lajos, Aronson, J. (Szerk.) (2010): Iskolai veszélyek. Budapest: CompLex Jogi és Üzleti Kiadó.
 • Aronson, E. (2009): Columbine után. Az iskolai erőszak szociálpszichológiája. Budapest: AB Ovo Kiadó.
 • Balogh László (2006): Pedagógiai pszichológia az iskolai gyakorlatban. Budapest: Urbis Kiadó
 • Ferenczi Zoltán (2003): Drogprevenció, pedagógus, iskola. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó
 • Kósáné Ormai Vera, Horányi Annabella (2006): Mi, pedagógusok. Kérdések önmagunkhoz. Budapest: Flaccus Kiadó
 • Mérei Ferenc (1996): Közösségek rejtett hálózata. Budapest: Osiris Kiadó
 • Mészáros Aranka (Szerk.) (2004): Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. ELTE Eötvös Kiadó. Budapest
 • Tóth László (2004): Pszichológiai vizsgálati módszerek a tanulók megismeréséhez. Debrecen: Pedellus Kiadó
 • Vajda Zsuzsanna, Kósa Éva (2005): Neveléslélektan. Osiris Kiadó. Budapest
 • Vikár György (1999): Az ifjúkor válságai. Animula Kiadó. Budapest

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése évközi írásbeli házi feladat és zárthelyi dolgozat alapján történik.

Performance evaluation methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény értékelés (házi feladat): a tantárgyi tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelős-ség típusú kompetenciaelemeinek komplex értékelési módja, melynek megjelenési formája az egyénileg készített házi feladat; a házi feladat tartalmát, követelményeit, beadási határidejét értékelési módját az oktató határozza meg. 2. Összegző tanulmányi teljesítményértékelés: a tantárgy és tudás, képesség típusú kompetenciaelemeinek komlex, írásos értékelési módja zárthelyi dolgozat formájában; a dolgozat alapvetően a megszerzett is-meretek alkalmazására fókuszál. Az értékelés alapjául szolgáló tananyagrészt a tantárgy előadója határozza meg.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • részteljesítmény értékelés (házi feladat): 30%
 • összegző tanulmányi teljesítményértékelés: 70%
 • összesen: 100%%

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent > 90
Very good 80-90
Good 70-80
Satisfactory 60-70
Pass 40-60
Fail > 40

Correction and retake

1) A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 16:00 óráig adható be vagy elektronikus formában 23:59-ig küldhető meg.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
4 14
20
22
20
120

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adott-ságok szerint.

Topics of lectures
1. ömlesztett
2. A serdülőkor pszichológiai jellemzői: az identitás alakulása
3. A szocializáció folyamata, mechanizmusai, színterei
4. Családi szocializáció: a család szerepe, a szülői nevelési stílus
5. A tanári szerep: A hatalom és tekintély problémái: vezetés, fegyelmezés, ellenőrzés kérdése
6. Konfliktusok az iskolában, konfliktuskezelési lehetőség, az iskolai erőszak kérdése.
7. Pedagógus mentálhigiéné: lelki egészségvédelem az iskolában
8. „Problémás tanulók” az iskolában, mit tehet a pedagógus?

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements