Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
METHODS FOR DECISION THEORY IN GAMIFICATED LEARNING
Course code
BMEGT51V106
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
1
Practice
1
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
2
Course leader
Name
Dr. Kálmán Anikó
Position
associate professor
Email adress
kalman.aniko@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Szabadon választható tárgyak

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 0

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No 580.059/2/2020 Valid from September 1, 2020

Objectives

The subject aims to familiarise students with the ways of arranging intellectual creative efforts in case of the learning process. Today’s pedagogy emphasizes such key terms as learner activity, the development of cooperation skills, or gamification. The decision preparation methods prevalent in management science such as brain storming or training methods can develop such capabilities of students. During the completion of the course students will gain a glimpse into the criteria for the application of these approaches, the respective practical aspects and the analysis of the given results. Furthermore, students can gain additional insights of their own chosen profession.

Learning outcomes

Knowledge
 1. the methodology of task solving in groups,
 2. the rules of the arrangement of group work,
 3. the pedagogical-learning-related options of creative intellectual efforts.
Ability
 1. Productive and effective participation in creative efforts.
 2. Arranging creative projects.
 3. Application of creative methods in order to provide further training to employees or group members.
 4. Interpreting the decision-preparation results achieved by creative methods.
 5. Transforming traditional on the job training programs by the application of experience-based learning methods.
Attitude
 1. Cooperation with instructor and peers during knowledge acquisition.
 2. Decisive, constructive, cooperative and takes the initiative during group work, cooperative learning or task performance both as a leader or as a member fulfilling the given tasks.
 3. Openness and receptiveness toward new instruction and training solutions.
Autonomy and responsibility
 1. Considers and solves problems and tasks independently according to the given resources.
 2. Open to critical observations.
 3. Can work autonomously or in collaboration with other group members (in some cases functioning as a group leader) in order to fulfil the specific objectives while mobilizing the respective theoretical and practical knowledge and skills.

Methodology of teaching

Presentations, written and oral communication, the use of IT devices and techniques, arrangement and participation in intellectual creative processes

Materials supporting learning

 • Kata János: Korszerű módszerek a szakképzésben Typotex, Budapest, 2007.
 • Kata János: A szellemi alkotómunka szervezése Tanszéki jegyzet, Budapest, 2014.

General Rules

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése év során megírt két zárthelyi dolgozat eredménye alapján. Ezt módosíthatja az órákon, a projektekben és a mérések során tanúsított aktív részvétel.

Performance evaluation methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés (zárthelyi dolgozatok): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek értékelése. B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga) 1. nincs

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • részteljesítmény értékelés (1. zh): 25%
 • részteljesítmény értékelés (2. zh): 25%
 • Projektekben való aktív részvétel: 50%
 • összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • :

The condition for obtaining the signature, validity of the signature

Érdemjegy megállapítása

Grading

%
Excellent
Very good 87–100
Good 75-87
Satisfactory 62-75
Pass 50-62
Fail < 50

Correction and retake

1) A zárthelyi dolgozat a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható. 2) A projektmunkában való részvétel annak jellege miatt nem pótolható.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
28
8
24
60

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Ezek hossza alapesetben 4 óra (két hét), ám a hallgatók összetételétől és az általuk javasolt problémák tárgyalásának jellegétől függően arányuk az egyes félévek során változhat. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. A szellemi alkotómunka szervezésének fő céljai, sajátosságai és módszerei.Az ezekhez köthető elemzési-értékelési eljárások.
2. Korszerű követelmények és megoldások a tanulásban (élményalapú tanulás, gamifikáció, csoportos módszerek, kooperatív tanulás).
3. A szellemi alkotómunka szervezésének kapcsolata az iskolai és munkahelyi tanulással.
4. Tréningmódszerek a munkaerő továbbképzésében és az iskolai tanulásban.
5. Szóbeli, írásbeli és vegyes módszerek, illetve kötött és vegyes munkaformák a szellemi alkotómunka szervezésében.
6. Brain storming eljárás végrehajtása és eredményeinek értékelése egy műszaki (vagy hétköznapi) probléma megoldására (projektfeladat).
7. Brain storming eljárás végrehajtása és eredményeinek értékelése egy iskolai (vagy tanulási) probléma megoldására (projektfeladat).

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Dr. Kata János mestertanár kata.janos@gtk.bme.hu

Approval and validity of subject requirements