Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
METHODS FOR DECISION THEORY IN GAMIFICATED LEARNING
ID (subject code)
BMEGT51V106
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
1
Practice
1
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
2
Subject Coordinator
Name
Dr. Kálmán Anikó
Position
associate professor
Contact details
kalman.aniko@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Elective subjects

Subject Role: Elective

Recommended semester: 0

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No 580.059/2/2020 Valid from September 1, 2020

Objectives

The subject aims to familiarise students with the ways of arranging intellectual creative efforts in case of the learning process. Today’s pedagogy emphasizes such key terms as learner activity, the development of cooperation skills, or gamification. The decision preparation methods prevalent in management science such as brain storming or training methods can develop such capabilities of students. During the completion of the course students will gain a glimpse into the criteria for the application of these approaches, the respective practical aspects and the analysis of the given results. Furthermore, students can gain additional insights of their own chosen profession.

Academic results

Knowledge
 1. the methodology of task solving in groups,
 2. the rules of the arrangement of group work,
 3. the pedagogical-learning-related options of creative intellectual efforts.
Skills
 1. Productive and effective participation in creative efforts.
 2. Arranging creative projects.
 3. Application of creative methods in order to provide further training to employees or group members.
 4. Interpreting the decision-preparation results achieved by creative methods.
 5. Transforming traditional on the job training programs by the application of experience-based learning methods.
Attitude
 1. Cooperation with instructor and peers during knowledge acquisition.
 2. Decisive, constructive, cooperative and takes the initiative during group work, cooperative learning or task performance both as a leader or as a member fulfilling the given tasks.
 3. Openness and receptiveness toward new instruction and training solutions.
Independence and responsibility
 1. Considers and solves problems and tasks independently according to the given resources.
 2. Open to critical observations.
 3. Can work autonomously or in collaboration with other group members (in some cases functioning as a group leader) in order to fulfil the specific objectives while mobilizing the respective theoretical and practical knowledge and skills.

Teaching methodology

Presentations, written and oral communication, the use of IT devices and techniques, arrangement and participation in intellectual creative processes

Materials supporting learning

 • Kata János: Korszerű módszerek a szakképzésben Typotex, Budapest, 2007.
 • Kata János: A szellemi alkotómunka szervezése Tanszéki jegyzet, Budapest, 2014.

General Rules

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése év során megírt két zárthelyi dolgozat eredménye alapján. Ezt módosíthatja az órákon, a projektekben és a mérések során tanúsított aktív részvétel.

Performance assessment methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés (zárthelyi dolgozatok): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek értékelése. B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga) 1. nincs

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • részteljesítmény értékelés (1. zh): 25%
 • részteljesítmény értékelés (2. zh): 25%
 • Projektekben való aktív részvétel: 50%
 • összesen: 100%

Percentage of exam elements within the rating

 • :

Conditions for obtaining a signature, validity of the signature

Érdemjegy megállapítása

Issuing grades

%
Excellent -100
Very good 87–100
Good 75-87
Satisfactory 62-75
Pass 50-62
Fail < 50

Retake and late completion

1) A zárthelyi dolgozat a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható. 2) A projektmunkában való részvétel annak jellege miatt nem pótolható.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
28
8
24
60

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Ezek hossza alapesetben 4 óra (két hét), ám a hallgatók összetételétől és az általuk javasolt problémák tárgyalásának jellegétől függően arányuk az egyes félévek során változhat. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Lecture topics
1. A szellemi alkotómunka szervezésének fő céljai, sajátosságai és módszerei.Az ezekhez köthető elemzési-értékelési eljárások.
2. Korszerű követelmények és megoldások a tanulásban (élményalapú tanulás, gamifikáció, csoportos módszerek, kooperatív tanulás).
3. A szellemi alkotómunka szervezésének kapcsolata az iskolai és munkahelyi tanulással.
4. Tréningmódszerek a munkaerő továbbképzésében és az iskolai tanulásban.
5. Szóbeli, írásbeli és vegyes módszerek, illetve kötött és vegyes munkaformák a szellemi alkotómunka szervezésében.
6. Brain storming eljárás végrehajtása és eredményeinek értékelése egy műszaki (vagy hétköznapi) probléma megoldására (projektfeladat).
7. Brain storming eljárás végrehajtása és eredményeinek értékelése egy iskolai (vagy tanulási) probléma megoldására (projektfeladat).

Additional lecturers

Name Position Contact details
Dr. Kata János mestertanár kata.janos@gtk.bme.hu

Approval and validity of subject requirements