I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
DIGITAL LIFESTYLES IN THE INFORMATION SOCIETY
ID (subject code)
BMEGT51V105
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
1
Practice
1
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
2
Subject Coordinator
Name
Dr. Molnár György
Position
associate professor
Contact details
molnar.gyorgy@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Elective subjects

Subject Role: Elective

Recommended semester: 0

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No 580.456/2/2020 Valid from September 1, 2020

Objectives

The aim of the subject is to familiarise students with the challenges posed by the digital devices, digital environments, network-based media, basic ICT skills and options along with the respective practical manifestations and state of the art apparatuses in context of the rise of digital culture, digital processes, and the information-based society. Students will learn about publishing and dissemination in computer or network-based environments, knowledge transmission and communication tendencies and processes along with receiving help regarding the digital transformation process. The subject treats other issues including the foundation of emerging human-human, human-machine, and machine-machine interface and their use in digital environments in the development of practical skills, aptitudes and competences during digital learning. Students will also receive support to orient themselves in the digital world via the use of appropriate and credible information facilitating effective task solving.

Academic results

Knowledge
 1. the main fields, development tendencies, manifestations of digital culture and their impact on the information society,
 2. the development options of digital learning and network-based communities,
 3. the models and respective limits of technology-centred learning,
 4. the options and forms of sharing information and content in a digital way,
 5. the collaboration solutions facilitated by digital channels,
 6. the main features, attitudes, and practices of digital citizenship.
Skills
 1. independently analyses the processes required by digital transformation,
 2. identifies the causal connection between digital learning and the improvement of digital technology,
 3. understands and interprets the role the device system of digital culture fulfils in education,
 4. creative use of innovation and technology,
 5. able to solve technological problems.
Attitude
 1. openness and receptivity toward the latest results of digital teaching and learning practices,
 2. openness towards digital citizenship and the online world,
 3. strives to meet the demands posed by digital transformation,
 4. openness toward the use of digital devices on an everyday basis and toward becoming familiar with the related security and behaviour (netiquette) guidelines
Independence and responsibility
 1. takes responsibility for the application of new digital devices and methods,
 2. independently acquires potentially effective methods for digital learning,
 3. identifies and accepts an attitude and perspective accommodating digital lifestyles and the respective relevant goals independently and responsibly,
 4. shares knowledge and opinions with the learning communities in a responsible manner.

Teaching methodology

Lecture, presentation, interactive participation-oriented exercise, bi-directional written and oral communication, the use of ICT devices and techniques, optional individual or project work.

Materials supporting learning

 • Barabási-Albert László: Villanások. A jövő kiszámítható. Nyitott Könyvműhely, Budapest, 2010.
 • Benedek, András: Tanterv - tananyagegység - mikro-tartalom online környezetben
 • MTA-BME NYITOTT TANANYAGFEJLESZTÉS KUTATÓCSOPORT KÖZLEMÉNYEK 7.sz. : 2019/1. pp. 5-31. Paper: 1 , 27 p. (2019)
 • Benedek, András (Válogatta): Mikrotartalmak alkalmazása - módszerek iskolai szemmel, MTA-BME NYITOTT TANANYAGFEJLESZTÉS KUTATÓCSOPORT KÖZLEMÉNYEK 8.sz. : 2019/2. pp. 1-72. , 72 p. (2019)
 • Dr. Benedek, András: Digitális korunk tendenciái a pedagógiai gondolkodásban., In: Dr. Varga, Lajos (szerk.) Közoktatás-vezetési kutatások 2010-2012 Tanulmányok, Miskolc, Magyarország: Közoktatási Vezetők Képzéséért Oktatási és Nevelésfejlesztési Alapítvány, (2012) pp. 37-78. , 42 p.
 • Hülber, László (szerk.): A digitális oktatási kultúra módszertana. Eger, Magyarország, Eszterházy Károly Egyetem (2017) , 207 p.
 • Molnár, György: Okoseszközök, okos tanulási környezet hatása a tanítás-tanulás folyamatára és az
 • Molnár, György ; Orosz, Beáta: DIGITÁLIS ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁVAL TÁMOGATOTT KORSZERŰ MÓDSZERTANI, TARTALMI, TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK A SZAKKÉPZÉSBEN, In: Juhász, Erika; Endrődy, Orsolya (szerk.) OKTATÁS-GAZDASÁG-TÁRSADALOM, Budapest, Magyarország, Debrecen, Magyarország : Debreceni Egyetem, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (HERA), (2019) pp. 592-607., 13 p.
 • Nyiri Kristof: Hálózat és megismerés; http://zeus.phil-inst.hu/recepcio/htm/3/302_belso.htm
 • Rab Árpád (2007): Digitális kultúra –A digitalizált és a digitális platformon létrejött kultúra. In Pintér Róbert (szerk.): Az információs társadalom. Az elmélettől a politikai gyakorlatig, 182-200 o., Budapest: Gondolat –Új Mandátum.
 • SzűtsZoltán –YooJinil(2014):Digitális kultúránk aktuális kérdései. Milyen értéket képvisel az, ami megfoghatatlan. Információs Társadalom, 1.sz.110-117.
 • Jegyzetek
 • Molnár, György: Korszerű technológiák az oktatásban, Budapest, Magyarország : BME Tanárképző Központ (2015) , 118 p., ISBN: 9789633132081,

General Rules

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése év végi zárthelyi dolgozat (írásbeli részteljesítmény-értékelés), és a gyakorlatokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény-értékelés) alapján történik.

Performance assessment methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés (zárthelyi dolgozat): A szorgalmi időszakban: 2 db zárthelyi dolgozat megírása, annak legalább elégséges szintű teljesítése (a szerezhető pontok 50%). 2. Részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevékeny részvétel a gyakorlatokon; az egységes értékelési elveket a tantárgyfelelős és a tantárgy előadója együttesen határozza meg (a szerezhető pontok 50%). B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga) 1. nincs

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • Részteljesítmény-értékelés (zárthelyi dolgozatok): 50%
 • Részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): 50%
 • : 100%

Percentage of exam elements within the rating

Issuing grades

%
Excellent > 90-100
Very good 86–90
Good 74–86
Satisfactory 62–74
Pass 50-62
Fail < 50

Retake and late completion

1) A zárthelyi dolgozat pótolható a pótlási időszakban. 2) A zárthelyi dolgozat a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható vagy javítható. Javítás esetén a korábbi és az új eredmény közül a későbbit vesszük figyelembe.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
28
12
20
60

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 3.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Lecture topics
1. A digitális kultúra felfogásai, értelmezése, ezek gyakorlati aspektusai a a digitális korunk gyakorlatában
2. Digitális tanulási, megosztás és alkotói folyamat a Web 2.0-s környezetben
3. A média hatása a gyermekekre és a fiatalokra
4. Az IKT kompetenciák szerepe és megnyilvánulása a mindennapokban
5. A digitális kompetencia keretrendszerek az Európai ajánlások és a digitális állampolgárok referenciamodelljében,
6. A digitális gyermekvédelmi stratégia szerepe az információs társadalomban
7. 1. ZH az addig elhangzott ismeretanyagra építkezve
8. Megváltozott szokásrendszer (információszerzés, vásárlás, tanulás, foglalás, e-ügyintézés)
9. Emberi kapcsolatok megváltozása s ennek hatásai
10. Digitalizáció hatása az egészségre, az egészséges életmódra és a tanulásra
11. Virtuális élet a közösségi médiában, új munkaerőpiaci lehetőségek (vloggerek, youtuberek)
12. Az adatok biztonsága, védelme a digitális világban
13. Netikett, a kommunikáció új lehetőségei és formái
14. 2. ZH az 8-13. héten elhangzott ismeretanyagra építkezve

Additional lecturers

Name Position Contact details

Approval and validity of subject requirements