Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
ORGANIZATION TECHNIQUES AND APPROACHES
Course code
BMEGT51S304
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
0
Practice
5
Laboratory
0
Type of assessment
exam grade
Number of credits
6
Course leader
Name
Dr. Kata János
Position
master (qualified instructor)
Email adress
kata.janos@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Mentorpedagógus 2013/14/1 félévtől

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 4

Programme: Mérési-értékelési pedagógus 2013/14/1 félévtől

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 4

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved before 2017, next revision: September, 2021

Objectives

The aim of the course: to introduce managerial decisions, organizational techniques supporting quality assurance work, to present the planning techniques of institutional processes.

Learning outcomes

Knowledge
Ability
 1. learning about the main types of management decisions
 2. knowledge of the main quality assurance activities that can be carried out in educational organiza-tions
 3. learning organizational techniques
 4. learning the basics of process planning
Attitude
Autonomy and responsibility

Methodology of teaching

Written and oral communication during the exercises, use of IT tools and techniques, independent and group work.

Materials supporting learning

 • Dr. Kata János: Szervezési technikák (E-learning tananyag) BME
 • Kalicz Éva - Nagy Árpádné: Iskolamarketing. BME APPI Műszaki Pedagó¬gia Tanszék pedagógus továbbképzés - jegyzet, Budapest, 2006.
 • Mezei Gyula: Vezetéselméleti ismeretek. A vezetés funkciói. BME APPI Műszaki Pedagógia Tanszék közoktatási vezető szakirányú továbbképzés - jegyzet, Budapest, 2002.

General Rules

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények elérése a gyakorlatokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) és a hospitálások speciális szempontok alapján történő dokumentálása alapján történik.

Performance evaluation methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: - Csoportmunkában történő aktív részvétel. - A félév során az egyes digitális pedagógia alkalmazások fejlesztése vagy használata.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • szintfelmérő értékelés (ellenőrző dolgozat): 20%
 • részteljesítmény értékelés (házi feladat): 60%
 • részteljesítmény értékelés (aktív részvétel): 20%
 • összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent > 95
Very good 90-95
Good 85-90
Satisfactory 80-85
Pass 50-80
Fail < 50

Correction and retake

Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiváltható vagy helyettesíthető, jó mentori gyakorlatok bemutatásával azonban az érdemjegy javítható.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
5
felkészülés a teljesítményértékelésre
házi feladat elkészítése
180

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. kulcsesemények tervezése
2. mérföldkő-terv
3. vonalas ütemterv
4. ok-okozati diagram
5. teljesítmény-fontosság térkép
6. SWOT analízis
7. szervezési folyamatábra

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements