Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
ORGANIZATION TECHNIQUES AND APPROACHES
ID (subject code)
BMEGT51S304
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
0
Practice
5
Laboratory
0
Type of assessment
exam grade
Number of credits
6
Subject Coordinator
Name
Dr. Kata János
Position
master (qualified instructor)
Contact details
kata.janos@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Mentor teacher 2013/14/Term 1

Subject Role: Elective

Recommended semester: 4

Programme: Measurement-assessment specialist teacher from 2013/14/Term 1

Subject Role: Elective

Recommended semester: 4

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved before 2017, next revision: September, 2021

Objectives

The aim of the course: to introduce managerial decisions, organizational techniques supporting quality assurance work, to present the planning techniques of institutional processes.

Academic results

Knowledge
Skills
 1. learning about the main types of management decisions
 2. knowledge of the main quality assurance activities that can be carried out in educational organiza-tions
 3. learning organizational techniques
 4. learning the basics of process planning
Attitude
Independence and responsibility

Teaching methodology

Written and oral communication during the exercises, use of IT tools and techniques, independent and group work.

Materials supporting learning

 • Dr. Kata János: Szervezési technikák (E-learning tananyag) BME
 • Kalicz Éva - Nagy Árpádné: Iskolamarketing. BME APPI Műszaki Pedagó¬gia Tanszék pedagógus továbbképzés - jegyzet, Budapest, 2006.
 • Mezei Gyula: Vezetéselméleti ismeretek. A vezetés funkciói. BME APPI Műszaki Pedagógia Tanszék közoktatási vezető szakirányú továbbképzés - jegyzet, Budapest, 2002.

General Rules

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények elérése a gyakorlatokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) és a hospitálások speciális szempontok alapján történő dokumentálása alapján történik.

Performance assessment methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: - Csoportmunkában történő aktív részvétel. - A félév során az egyes digitális pedagógia alkalmazások fejlesztése vagy használata.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • szintfelmérő értékelés (ellenőrző dolgozat): 20%
 • részteljesítmény értékelés (házi feladat): 60%
 • részteljesítmény értékelés (aktív részvétel): 20%
 • összesen: 100%

Percentage of exam elements within the rating

 • :

Issuing grades

%
Excellent > 95-100
Very good 90-95
Good 85-90
Satisfactory 80-85
Pass 50-80
Fail < 50

Retake and late completion

Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiváltható vagy helyettesíthető, jó mentori gyakorlatok bemutatásával azonban az érdemjegy javítható.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
5
felkészülés a teljesítményértékelésre
házi feladat elkészítése
180

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Lecture topics
1. kulcsesemények tervezése
2. mérföldkő-terv
3. vonalas ütemterv
4. ok-okozati diagram
5. teljesítmény-fontosság térkép
6. SWOT analízis
7. szervezési folyamatábra

Additional lecturers

Name Position Contact details

Approval and validity of subject requirements