Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
VOCATIONAL TRAINING ADMINISTRATION
Course code
BMEGT51S301
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
0
Practice
5
Laboratory
0
Type of assessment
exam grade
Number of credits
6
Course leader
Name
Dr. Kata János
Position
master (qualified instructor)
Email adress
kata.janos@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Mentorpedagógus 2013/14/1 félévtől

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 4

Programme: Mérési-értékelési pedagógus 2013/14/1 félévtől

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 4

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved before 2017, next revision: September, 2

Objectives

Aim: to give students a comprehensive picture of the history and institutional system of Hungarian vocational education. Know the legal environment of vocational training. Have an insight into the theoretical and practical forms of vocational training, the role of chambers. On a practical level, know the framework for the creation of professional programs for the modular system of vocational training, the rules of training and examination.

Learning outcomes

Knowledge
Ability
  1. systems approach, knowledge of legislation, compliance with the law, adaptability skills
Attitude
Autonomy and responsibility

Methodology of teaching

Written and oral communication during the exercises, use of IT tools and techniques, independent and group work.

Materials supporting learning

  • Dr. Benedek András - Dr. Vartman György: Szakképzés-igazgatás, BME APPI MPT jegyzet, Budapest 2011.
  • Dr. Benedek András: Változó szakképzés. A magyar szakképzés szerkezetének változásai a XX. század utolsó negyedében, OKKER, Budapest 2003.
  • A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása - 2009., MKIK GV1,2010.
  • Liskó, I. (2008): Szakképzés és lemorzsolódás. In: Fazekas, K.; Köllő, J.; Varga, J. (eds.): Zöld Könyv a magyar közoktatás megújításáért 2008. Bu¬dapest: Ecostat, pp. 95-119.

General Rules

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények elérése a gyakorlatokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) és a hospitálások speciális szempontok alapján történő dokumentálása alapján történik.

Performance evaluation methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: - Csoportmunkában történő aktív részvétel. - A félév során az egyes digitális pedagógia alkalmazások fejlesztése vagy használata.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

  • szintfelmérő értékelés (ellenőrző dolgozat): 20%
  • részteljesítmény értékelés (házi feladat): 60%
  • részteljesítmény értékelés (aktív részvétel): 20%
  • összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

  • :

Grading

%
Excellent > 95-100
Very good 90-95
Good 85-90
Satisfactory 80-85
Pass 50-80
Fail < 50

Correction and retake

Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiváltható vagy helyettesíthető, jó mentori gyakorlatok bemutatásával azonban az érdemjegy javítható.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
5
85
90
180

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. A szakképzés-politika fő törekvései és az elmúlt időszak jelentős fejlesztései.
2. Az Országos Képzési Jegyzék.
3. A Térségi Integrált Szakképző Központok.
4. A válság hatása a szakképzésre. Új prioritások a szakképzésben. A szakképzésről szóló törvény. Az új típusú szakmai és vizsga követelmények jellemzői.
5. A jogszabályi és intézményi keretek.
6. A szakmai alapképzés intézményi keretei.
7. Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács.
8. A kamarák szerepe a szakképzésben.
9. A szakmai továbbképzés intézményi kerete.
10. A tanulást, pályaválasztást és foglalkoztatást segítő tájékoztató és tanácsadó szolgáltatások.

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements