Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
VOCATIONAL TRAINING ADMINISTRATION
ID (subject code)
BMEGT51S301
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
0
Practice
5
Laboratory
0
Type of assessment
exam grade
Number of credits
6
Subject Coordinator
Name
Dr. Kata János
Position
master (qualified instructor)
Contact details
kata.janos@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Mentor teacher 2013/14/Term 1

Subject Role: Elective

Recommended semester: 4

Programme: Measurement-assessment specialist teacher from 2013/14/Term 1

Subject Role: Elective

Recommended semester: 4

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved before 2017, next revision: September, 2

Objectives

Aim: to give students a comprehensive picture of the history and institutional system of Hungarian vocational education. Know the legal environment of vocational training. Have an insight into the theoretical and practical forms of vocational training, the role of chambers. On a practical level, know the framework for the creation of professional programs for the modular system of vocational training, the rules of training and examination.

Academic results

Knowledge
Skills
  1. systems approach, knowledge of legislation, compliance with the law, adaptability skills
Attitude
Independence and responsibility

Teaching methodology

Written and oral communication during the exercises, use of IT tools and techniques, independent and group work.

Materials supporting learning

  • Dr. Benedek András - Dr. Vartman György: Szakképzés-igazgatás, BME APPI MPT jegyzet, Budapest 2011.
  • Dr. Benedek András: Változó szakképzés. A magyar szakképzés szerkezetének változásai a XX. század utolsó negyedében, OKKER, Budapest 2003.
  • A szakképző iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása - 2009., MKIK GV1,2010.
  • Liskó, I. (2008): Szakképzés és lemorzsolódás. In: Fazekas, K.; Köllő, J.; Varga, J. (eds.): Zöld Könyv a magyar közoktatás megújításáért 2008. Bu¬dapest: Ecostat, pp. 95-119.

General Rules

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények elérése a gyakorlatokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) és a hospitálások speciális szempontok alapján történő dokumentálása alapján történik.

Performance assessment methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: - Csoportmunkában történő aktív részvétel. - A félév során az egyes digitális pedagógia alkalmazások fejlesztése vagy használata.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

  • szintfelmérő értékelés (ellenőrző dolgozat): 20%
  • részteljesítmény értékelés (házi feladat): 60%
  • részteljesítmény értékelés (aktív részvétel): 20%
  • összesen: 100%

Percentage of exam elements within the rating

  • :

Issuing grades

%
Excellent > 95-100
Very good 90-95
Good 85-90
Satisfactory 80-85
Pass 50-80
Fail < 50

Retake and late completion

Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiváltható vagy helyettesíthető, jó mentori gyakorlatok bemutatásával azonban az érdemjegy javítható.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
5
85
90
180

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Lecture topics
1. A szakképzés-politika fő törekvései és az elmúlt időszak jelentős fejlesztései.
2. Az Országos Képzési Jegyzék.
3. A Térségi Integrált Szakképző Központok.
4. A válság hatása a szakképzésre. Új prioritások a szakképzésben. A szakképzésről szóló törvény. Az új típusú szakmai és vizsga követelmények jellemzői.
5. A jogszabályi és intézményi keretek.
6. A szakmai alapképzés intézményi keretei.
7. Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács.
8. A kamarák szerepe a szakképzésben.
9. A szakmai továbbképzés intézményi kerete.
10. A tanulást, pályaválasztást és foglalkoztatást segítő tájékoztató és tanácsadó szolgáltatások.

Additional lecturers

Name Position Contact details

Approval and validity of subject requirements