Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
DESIGN, ARRANGEMENT, AND COORDINATION OF MENTORING
Course code
BMEGT51S256
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
4
Practice
14
Laboratory
0
Type of assessment
exam grade
Number of credits
11
Course leader
Name
Dr. Molnár György
Position
associate professor
Email adress
molnar.gyorgy@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Mentorpedagógus 2013/14/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 4

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved before 2017, next revision: September, 2021

Objectives

The aim of the course is to sit with the different “actors” during the pedagogical work with the teacher candi-dates. acquiring the knowledge and skills needed to plan, organize and coordinate cooperation with institutions.

Learning outcomes

Knowledge
Ability
 1. Pedagogical aspects arising from the objectives of related internships, knowledge of “actors” and their tasks.
 2. Knowledge of the cooperating institutions, the “sites” and the documents essential for the design work.
 3. Ability to plan tasks in chronological order.
 4. Ability to model with the candidate teacher in terms of design.
 5. Ability to plan communication with individual actors and to develop the ability to react to possible changes.
Attitude
Autonomy and responsibility

Methodology of teaching

Written and oral communication during the exercises, use of IT tools and techniques, independent and group work.

Materials supporting learning

 • Knausz Imre: A tanítás mestersége (2009. október 31. http://mek.oszk.hu/01800/01817/index.phtml)
 • Dudás Margit: A belépő nézetek feltárása, http://nti.btk.pte.hu/dogitamas/BHF_FILES/html/28Keri/html/hefop06.htm Hatékony tanulásszervezési módok http://www.jos.hu/down/9011/00 Ped.pdf

General Rules

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények elérése a gyakorlatokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) és a hospitálások speciális szempontok alapján történő dokumentálása alapján történik.

Performance evaluation methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: - Csoportmunkában történő aktív részvétel. - A félév során az egyes digitális pedagógia alkalmazások fejlesztése vagy használata.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • szintfelmérő értékelés (ellenőrző dolgozat): 20%
 • részteljesítmény értékelés (házi feladat): 60%
 • részteljesítmény értékelés (aktív részvétel): 20%
 • összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent > 95
Very good 90-95
Good 85-90
Satisfactory 80-85
Pass 50-80
Fail < 50

Correction and retake

Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiválható vagy helyettesíthető, jó mentori gyakorlatok bemutatásával azonban az érdemjegy javítható.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
18
42
270
330

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. A mentori munka tervezéséhez, szervezéséhez és a koordinációhoz szükséges ismeretek
2. Az összefüggő szakmai gyakorlatban érintett szereplők és feladataik, a gyakorlat során folyó munka hely-színei.
3. Az összefüggő szakmai gyakorlat tervének modellje és az elkészítés, ütemezés, differenciálás, koor-dináció főbb szempontjai.
4. Az összefüggő szakmai gyakorlat során alkalmazott értékelés formái és azok szerepe.

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements