Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
BASIC KNOWLEDGE ACCORDING TO THE NATIONAL CORE CURRICULUM AND THE NATIONAL TRAINING REGISTER
Course code
BMEGT51A512
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
8
Practice
8
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
5
Course leader
Name
Dr. Tóth Péter
Position
professor
Email adress
toth.peter@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Műszaki szakoktató alapszak 2017/18/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 3

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No 580.065/2017 Valid from September 1, 2017.

Objectives

Learning outcomes

Knowledge
 1. Ismeri a magyar szakképzés rendszerét, törvényi szabályozását
 2. Ismeri a Nemzeti alaptanterv műveltségterületei, fejleszthető kompetenciáit
 3. Ismeri a duális képzést és jogszabályi hátterét, nemzetközi gyakorlatát
 4. Ismeri az Ipar 4.0 és a Szakképzés 4.0 alapelveit.
Ability
 1. Képes pedagógiai gyakorlatába, foglalkozás tervezésébe átültetni a Szakképzés 4.0 alapelveit
 2. Képes a tanulók pedagógiai programot kidolgozni az OKJ képzésekhez.
Attitude
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. Csoportos feladatvégzés, tanulás és munkavégzés esetén irányítóként és végrehajtóként egyaránt határozott, konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 3. Nyitott és befogadó az oktatás és képzés új eredményei iránt.
Autonomy and responsibility
 1. Önállóan végzi a feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 3. Csoportmunkában a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve (illetve esetenként azokat irányítva) mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.

Methodology of teaching

Materials supporting learning

 • Modláné Görgényi Ildikó (2015): Duális képzéssel a munka világában – a duális szakképzés Magyarországon. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Budapest.
 • Nagy Judit (2017): Az ipar 4.0 fogalma, összetevői és hatása az értékláncra. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest.
 • https://www.nive.hu/
 • https://www.oktatas.hu/

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése év során megírt egy házi feladat eredménye alapján. Ezt módosíthatja az órákon tanúsított aktív részvétel.

Performance evaluation methods

1. Részteljesítmény-értékelés (házi feladatok): a tantárgyi tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek értékelése.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • Esszé feladat: 100%
 • összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent -100
Very good 87–100
Good 75–87
Satisfactory 62–75
Pass 50–62
Fail > 50

Correction and retake

1) A házi feladat a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
16
30
14
60

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Ezek hossza alapesetben 4 óra (két hét), ám a hallgatók összetételétől és az általuk javasolt problémák tárgyalásának jellegétől függően arányuk az egyes félévek során változhat. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. A NAT és az OKJ közötti összefüggések, a köznevelés és szakképzés kapcsolatrendszere
2. A hazai szakképzés rendszerének áttekintése, a fejlesztési stratégiák főbb törekvései, az intézményi struktúra jellemzői
3. A műszaki szakoktatói szakképesítés szerint adekvát szakképesítések kerettantervei, a duális szakképzés sajátosságai
4. Szakképzés 4.0 stratégia, duális szakképzés

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements