Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
BASIC KNOWLEDGE ACCORDING TO THE NATIONAL CORE CURRICULUM AND THE NATIONAL TRAINING REGISTER
ID (subject code)
BMEGT51A512
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
8
Practice
8
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
5
Subject Coordinator
Name
Dr. Tóth Péter
Position
professor
Contact details
toth.peter@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Technical Instructor Bachelor’s Programme from 2017/18/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 3

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No 580.065/2017 Valid from September 1, 2017.

Objectives

Academic results

Knowledge
 1. Ismeri a magyar szakképzés rendszerét, törvényi szabályozását
 2. Ismeri a Nemzeti alaptanterv műveltségterületei, fejleszthető kompetenciáit
 3. Ismeri a duális képzést és jogszabályi hátterét, nemzetközi gyakorlatát
 4. Ismeri az Ipar 4.0 és a Szakképzés 4.0 alapelveit.
Skills
 1. Képes pedagógiai gyakorlatába, foglalkozás tervezésébe átültetni a Szakképzés 4.0 alapelveit
 2. Képes a tanulók pedagógiai programot kidolgozni az OKJ képzésekhez.
Attitude
 1. Együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
 2. Csoportos feladatvégzés, tanulás és munkavégzés esetén irányítóként és végrehajtóként egyaránt határozott, konstruktív, együttműködő, kezdeményező.
 3. Nyitott és befogadó az oktatás és képzés új eredményei iránt.
Independence and responsibility
 1. Önállóan végzi a feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
 2. Nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket.
 3. Csoportmunkában a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többi tagjával együttműködve (illetve esetenként azokat irányítva) mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.

Teaching methodology

Materials supporting learning

 • Modláné Görgényi Ildikó (2015): Duális képzéssel a munka világában – a duális szakképzés Magyarországon. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Budapest.
 • Nagy Judit (2017): Az ipar 4.0 fogalma, összetevői és hatása az értékláncra. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest.
 • https://www.nive.hu/
 • https://www.oktatas.hu/

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése év során megírt egy házi feladat eredménye alapján. Ezt módosíthatja az órákon tanúsított aktív részvétel.

Performance assessment methods

1. Részteljesítmény-értékelés (házi feladatok): a tantárgyi tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek értékelése.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • Esszé feladat: 100%
 • összesen: 100%

Percentage of exam elements within the rating

 • :

Issuing grades

%
Excellent -100
Very good 87–100
Good 75–87
Satisfactory 62–75
Pass 50–62
Fail > 50

Retake and late completion

1) A házi feladat a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
16
30
14
60

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Ezek hossza alapesetben 4 óra (két hét), ám a hallgatók összetételétől és az általuk javasolt problémák tárgyalásának jellegétől függően arányuk az egyes félévek során változhat. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Lecture topics
1. A NAT és az OKJ közötti összefüggések, a köznevelés és szakképzés kapcsolatrendszere
2. A hazai szakképzés rendszerének áttekintése, a fejlesztési stratégiák főbb törekvései, az intézményi struktúra jellemzői
3. A műszaki szakoktatói szakképesítés szerint adekvát szakképesítések kerettantervei, a duális szakképzés sajátosságai
4. Szakképzés 4.0 stratégia, duális szakképzés

Additional lecturers

Name Position Contact details

Approval and validity of subject requirements