I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
VOCATIONAL TRAINING AND LABOUR MARKET
ID (subject code)
BMEGT51A018
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
1
Practice
1
Laboratory
0
Type of assessment
Term grade
Number of credits
2
Subject Coordinator
Name
Dr. Benedek András
Position
university professor
Contact details
benedek.andras@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Elective subjects

Subject Role: Elective

Recommended semester: 0

Programme: Elective subjects

Subject Role: Elective

Recommended semester: 0

Programme: Elective subjects

Subject Role: Elective

Recommended semester: 0

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No 580.065/2017.....Valid from September 01.2017.

Objectives

Academic results

Knowledge
Skills
Attitude
Independence and responsibility

Teaching methodology

Materials supporting learning

 • Benedek András (2007): Nemzetközi összehasonlító elemzés a szakképzésben Készült a „Nemzetközi összehasonlító elemzés a szakképzési rendszerek állapotáról, működéséről és fejlesztéséről” projekt keretében. Kiadó: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet Budapest, 2007.
 • Benedek András (2006): Szakképzés-pedagógia (Szerk.) TYPOTEX Budapest, 2006.
 • Benedek András (2003): Változó szakképzés. A magyar szakképzés szerkezetének változásai a XX. század utolsó negyedében. OKKER. 2003. 251 p.
 • Galasi Péter – Varga Júlia: Munkaerőpiac és oktatás KTI Füzetek 1. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly MTA Közgazdaságtudományi Intézet Budapest, 2005.
 • Scharle Ágota (2007): The effect of welfare provision on female labour supplay in Central and Eastern Europe Journal of Comparative Policy Analysis 9 (2), 157-174.
 • Szabóné Berki Éva (2006): A kompetencia alapú fejlesztés, képzés közösségi igénye Társadalom és Gazdaság 28 (2), 203-223.
 • The Bologna Process UNICE’s position and expectations 15 October 2004
 • http://www.oecd.org/searchResult/0,2665,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html
 • Varga Júlia: Munkapiaci trendek Magyarországon 2006 In.: Munkaerőpiaci tükör 2006 Szerk: Fazekas Károly, Cseres-Gergely Zsombor - Schark Ágota MTA Közgazdaságtudományi Intézet Országos Foglalkoztatási Alapítvány Budapest, 2007. 13-29 p

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése (beadandó írásmű és prezentáció), a gyakorlatokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény-értékelés), illetve írásbeli részteljesítmény-értékelés alapján történik.

Performance assessment methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés (házi feladat): a 2., vagy 3., vagy 4., vagy 5. témakörből egyéni érdeklődés alapján választott tagország vonatkozásában önálló forrásfeltárással az alábbi projektfeladatok teljesítése: - szakképzési rendszer, kiemelten a közgazdasági/műszaki szakképzési rendszer, - gazdaság és szakképzés közötti kapcsolatrendszer, - uniós oktatási projektekben való részvétel és az elmúlt 5 év fejlesztési eredményeinek bemutatása – 18-20 oldal írásmű (forrásfeldolgozás szabályai szerint) - Részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevékeny részvétel a gyakorlatokon; az egységes értékelési elveket a tantárgyfelelős és a tantárgy előadója együttesen határozza meg. Prezentáció beadása és prezentációja a csoportban.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • 1. részteljesítmény értékelés (házi feladat): 50%
 • 2. részteljesítmény-értékelés (aktív és prezentáció): 50%
 • összesen: 100%

Percentage of exam elements within the rating

Conditions for obtaining a signature, validity of the signature

Az aláírás megszerzésének feltétele az órák látogatása és a félévközi feladatok sikeres teljesítése. 3 hiányzás lehetséges.

Issuing grades

%
Excellent > 90-100
Very good 86–90
Good 74–86
Satisfactory 62–74
Pass 50–62
Fail < 50

Retake and late completion

1) Az aktív részvétel, a prezentáció és a beadandó írásmű – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiválható vagy helyettesíthető. 2) A vizsga a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható vagy javítható. Javítás esetén a korábbi és az új eredmény közül a későbbit vesszük figyelembe.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
2 14
10
12
10
60

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Lecture topics
1. ömlesztett
2. A Nyugat-európai tagországok oktatási keretrendszerei
3. Az Észak-európai tagországok oktatási keretrendszerei
4. A Közép-európai tagországok oktatási keretrendszerei
5. A Dél- és Délkelet-európai tagországok oktatási keretrendszerei
6. A gazdaság és oktatás kapcsolatrendszerének megjelenési formái és főbb jellemzői
7. A kompetencia alapú fejlesztés, képzés iránti munkaerő-piaci igények, a munkavégzési kompetenciák
8. A munkaerő-piac fogalma, főbb jellemző, jelenségei, a szakképzés és foglalkoztatás főbb globális és területi jellemzője
9. A munkaerő-piaci kereslet és a képzési kínálat összehangolhatósága, kiemelten a szakképzésben- a hazai szakképzés fejlesztési irányai napjainkban
10. Munkaerőpiac és versenyképesség – munkapiaci trendek
11. Az oktatásból a munka világába – foglalkoztathatóság, mobilitás
12. A versenyképesség európai dimenziói - az egyén versenyképességének lehetőségei

Additional lecturers

Name Position Contact details
Nagy Katalin tanársegéd nagy.k.@eik.bme.hu

Approval and validity of subject requirements