Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
THE METHODOLOGY OF LESSON OBSERVATION II.
Course code
BMEGT51S248
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
0
Practice
8
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
2
Course leader
Name
Dr. Kanczné dr. Nagy Katalin
Position
assistant professor
Email adress
kanczne.nagy.katalin@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Mentorpedagógus 2013/14/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 4

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved before 2017, next revision: September, 2021

Objectives

Reviewing and applying methods of hourly observation and evaluation related to mentoring.

Learning outcomes

Knowledge
Ability
 1. the mentor teacher is able to plan, summarize and manage the activities of teacher candidates and train-ees related to lessons
 2. is able to observe and evaluate students 'lessons, evaluate reports and analysis of lessons visited by stu-dents, interpret and manage students' self-evaluation
Attitude
Autonomy and responsibility

Methodology of teaching

Written and oral communication during the exercises, use of IT tools and techniques, independent and group work.

Materials supporting learning

 • Falus Iván (szerk.) A tanárrá válás folyamata Budapest, Gondolat, 2007
 • Ladányi Andor: A középiskolai tanárképzés története, Új Mandátum Könyvkiadó, 2008
 • Balogh Andrásné: Kvalifikációk és kompetenciák, in: Benedek András (szerk.): Szakképzés-pedagógia, 2007
 • Balogh Andrásné: Gondolatok a szakmai tanárképzésről http://www.ujkatedra.hu/ujkatedra/kiemelt-cikkeink/gondolatok-szakmai
 • Korthagen-Vasalos: Levels in Reflection. Teachers and Teaching: Theory and Practice 11(1). http://www.corereflection.org/do.php?fct=bron&op=showBronPage&cat=ove r%20Kernreflectie&pageId=5
 • Kulcsár Zsolt - Hálózati tanulás http://matchsz.inf.elte.hu/TT/docs/Kulcsar-Zsolt-Halozati-tanuIas.pdf
 • Selbstreflexion für Fachkräfte in der Lehrerbildung (Aus- Fort- und Weiterbildung)
 • http://www.project-game.eu/docs/DE_uni_teachers.pdf
 • Tanítási gyakorlat programok és kérdőívek www.tki.pte.hu/tankepz_prog4.doc
 • Tanulási menedzsment
 • http://www.ofi.hU/tudastar/nemzetkozi-elemzesek/oktatasmenedzsment#tart

General Rules

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények elérése a gyakorlatokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) és a hospitálások speciális szempontok alapján történő dokumentálása alapján történik.

Performance evaluation methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: - Csoportmunkában történő aktív részvétel. - A félév során az egyes digitális pedagógia alkalmazások fejlesztése vagy használata.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • szintfelmérő értékelés (ellenőrző dolgozat): 20%
 • részteljesítmény értékelés (házi feladat): 60%
 • részteljesítmény értékelés (aktív részvétel): 20%
 • összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent > 95-100
Very good 90-95
Good 85-90
Satisfactory 80-85
Pass 50-80
Fail < 50

Correction and retake

- Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiváltható vagy helyettesíthető, jó mentori gyakorlatok bemutatásával azonban az érdemjegy javítható.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
8
22
30
60

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.1 és 2.2. pontban megfogalmazott célok és tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. Az óralátogatások szerepe és feladata. , Az óralátogatások szerepe és feladata a pedagógiai szituáció, a pedagógiai környezet és a pedagógiai kultúra megismerésében és megértésében. A nem szakos és a szakos órák látogatásának célja. A hallga¬tó óráinak értékelése. , Gyakorlat, a hatékony órai munka jellemzőinek meghatározása, csoportmunka. ; Az önreflexió szerepe: A szakmai tudás, hozzáértés tökéletesítése tanulható, a reflektív gondolkodás fejleszthető. A reflektivitás spirális modellje (Korthagen). A reflektivitás feltét-elei. A reflexió korlátai. A reflektív tanár jellemzői. A reflektivitás fejlesztése az óraelemzések, érté-kelések segítségével. ; Gyakorlat: finn és ausztrál projektek áttekintése
2. A szaktárgy tanításával kapcsolatos órai megfigyelések. A didaktikai - módszertani elemzések feladata és lehetőségei. ; A tanulás tanítása. Ha csoportosítani szeretnénk a modern oktatás-módszertanokat, legalább négy tanuláselméleti kategóriát különböztethetnénk meg. A tanulást a viselkedésközpontú szemlélet kondicionálások sorozataként, a kognitívizmus modellalkotásként, a konstruktivizmus pedig alkotó folyamatként definiálja. A negyedik megközelítés a konnektivizmus, mely a tanulást hálózati tevékenységként értelmezi (Georg Siemens).

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Dr. Molnár György egyetemi docens molnar.gyorgy@gtk.bme.hu

Approval and validity of subject requirements