Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
ECONOMICS I.
Course code
BMEGT30A003
Course type
Contact lessons
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
4
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam grade
Number of credits
5
Course leader
Name
Dr. Ligeti Zsombor,
Position
associate professor
Email adress
ligeti.zsombor@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Economics

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Gazdálkodási és menedzsment alapszak 2021/22/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Programme: Műszaki menedzser alapszak 2015/16/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 0

Programme: Műszaki menedzser alapszak 2017/18/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Programme: Műszaki menedzser alapszak 2010

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Programme: Nemzetközi gazdálkodás alapszak 2018/19/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Programme: Nemzetközi gazdálkodás alapszak 2020/21/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Programme: Pénzügy és számvitel alapszak 2019/20/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Programme: Gazdálkodási és menedzsment alapszak 2018/19/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Programme: Nemzetközi gazdálkodás alapszak 2022/23/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No: 581046/15/2021. Valid from: 24.11.2021.

Objectives

In this introductory course you get acquainted with the basic concepts, definitions and tools of microeconomic analysis. You can learn how to analyze the customers’ and the companies’ market behavior assuming rational decision making of all economic actors. Although we mostly remain within the framework of “perfectly competitive markets” during the course, we also analyze some features of the monopolistic market structure. You will learn about market imperfections.

Learning outcomes

Knowledge
 1. commonly used conceptual framework of economics,
 2. the model of the market,
 3. the concepts and tools of economic prosperity analysis and the concept of Pareto efficiency,
 4. different types of elasticity of supply and demand,
 5. the intratemporal model of rational decision-making,
 6. the multiple resolutions of the total price effect,
 7. a model of intertemporal choice,
 8. the economic model of firms,
 9. the simpler market structure types, 1
 10. types of price discrimination, 1
 11. the concepts of comparative and absolute advantages, 1
 12. the Edgeworth box of trade and production, 1
 13. the Walras’s Law, 1
 14. the first and second welfare theorems, 1
 15. market failures, 1
 16. methods and procedures for solving microeconomic tasks and problems.
Ability
 1. apply the market model for comparative statics,
 2. analyze the welfare effects of economic processes,
 3. analyze the market-distorting effects of economic policy,
 4. classify goods based on their elasticity of demand,
 5. to perform economic calculations based on demand and supply elasticities,
 6. determine the potential impact of economic and institutional changes on the decisions of economic agents.
 7. to perform simple present value calculation tasks,
 8. perform simple cost-benefit analyzes,
 9. to make simple market structure comparisons, 1
 10. determine the rational allocation of resources based on the alternative costs, 1
 11. comprehensively assess the effects of externalities.
Attitude
 1. collaborates with the instructor and fellow students in expanding knowledge,
 2. expands his or her knowledge with continuous acquisition of knowledge,
 3. open to the use of information technology tools,
 4. seeks to learn about and routinely use the tools needed to solve economic problems,
 5. strives for accurate and error-free problem solving,
 6. seeks to learn about and apply different economic approaches.
Autonomy and responsibility
 1. Independently thinks through micro- and macroeconomic tasks and problems and solves them on the basis of given resources,
 2. openly accept critical remarks,
 3. in some situations - as part of a team - cooperates with his/her fellow students in solving the tasks,
 4. use a systems approach in their thinking.

Methodology of teaching

Lectures, computational tasks and written communication, use of ICT tools and techniques, optional tasks prepared independently and in group work, work organization techniques.

Materials supporting learning

 • Varian, H. R. (2012, 2016): Mikroökonómia középfokon. Akadémiai Kiadó, Budapest.
 • Berde, Éva (szerk.) (2009): Mikroökonómiai és piacelméleti feladatgyűjtemény. TOKK, Budapest.

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése Két évközi írásbeli részteljesítmény-mérés (két résztanulmányi teljesítményértékelés) és a bontott előadásokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) alapján történik. Év végi írásbeli vizsga (összegző teljesítményértékelés).

Performance evaluation methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Az „Aláírás” megszerzésének nincs feltétele. 2. Részteljesítmény-ellenőrzés és -értékelés: a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos ellenőrzési és értékelési módja, heti rendszerességű a folyamatos felkészülés és az önellenőrzés elősegítése érdekében. A 14 oktatási hét során 12 x 1százalékpont és 2 x 4 százalékpont, azaz összesen 20 százalékpont szerezhető. Ebből 10 százalékpont beszámít az év végi vizsgajegy kialakításánál figyelembe vett maximális pontszámba. De a hallgató által elért vizsgapontszámhoz az összes, a szorgalmi időszakban megszerzett pontja hozzáadódik (maximálisan 20 százalékpont). 12 x 1 százalékpont a heti tananyaghoz tartozó, a Moodle-rendszerben elérhető tesztek meghatározott szintű teljesítésével érhető el. 2 x 4 százalékpont a két negyedéves tananyag elsajátítását ellenőrző Moodle-tesztek minimálisan 50%-os teljesítésével szerezhető meg. Az egységes értékelési elveket a tantárgyfelelős és a tantárgy előadói együttesen határozzák meg. B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga) A vizsga elemei: 1. írásbeli teljesítményértékelés: Az összegző teljesítményértékelés kitér az elsajátítandó fogalom- és eszköztár ismeretének és összefüggéseinek tesztelésére, továbbá ellenőrzi és felméri a hallgatók kompetenciáját egyszerű közgazdasági példák megoldása során

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • 1. negyedéves részteljesítmény értékelések : 5%
 • 2. negyedéves részteljesítmény értékelések : 5%
 • összesen: 10%+

Proportion of examination elements in the rating

 • írásbeli vizsga: 90%
 • szóbeli részvizsga: 0
 • gyakorlati részvizsga: 0
 • évközi eredmények beszámítása: 10%
 • összesen: 100%

The condition for obtaining the signature, validity of the signature

Az aláírás megszerzésének nincs feltétele.

Grading

%
Excellent 90-100
Very good 87–90
Good 75–86
Satisfactory 63–74
Pass 50-62
Fail 50

Correction and retake

Az írásbeli vizsga a mindenkori Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint, a Térítési és Juttatási Szabályzatban előírt díjak megfizetése mellett pótolható vagy javítható. Javítás esetén a korábbi és az új eredmény közül a későbbit vesszük figyelembe.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
részvétel a kontakt tanórákon 14×4=56
félévközi készülés a bontott előadásokra 14×2=28
felkészülés a teljesítményértékelésekre 20
házi feladat elkészítése 0
kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása 40
összesen6 150

Approval and validity of subject requirements

0

Topics discussed during the semester

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. Egyéni és piaci kereslet, Marshall-kereszt, adózás, jóléti elemzés.
2. Piaci kereslet és rugalmasságok.
3. Optimális fogyasztói magatartás 1.
4. Optimális fogyasztói magatartás 2.
5. Teljes árhatás felbontása.
6. Nettó jelenérték számítás.
7. 1. Ellenőrző teszt
8. Profitmaximalizálás.
9. Költségszámítás 1.
10. Költségszámítás 2.
11. Monopólium.
12. Árdiszkrimináció, játékelmélet.
13. Externáliák és közjavak.
14. 2. Ellenőrző teszt

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Dr. Gilányi Zsolt docens gilanyi.zsolt@gtk.bme.hu
Bánhidi Zoltán tudományos segédmunkatárs banhidi.zoltan@gtk.bme.hu
Bliszkóné Haragh Ágnes tanársegéd Haragh.agnes@gtk.bme.hu
Hevér Boglárka tanársegéd hever.boglarka@gtk.bme.hu
Képes Petronella PhD hallgató kepes.petronella@gtk.bme.hu
Kupcsik Réka tanársegéd kupcsik.reka@gtk.bme.hu
Tóth-Bozó Brigitta tanársegéd toth-bozo.brigitta.@gtk.bme.hu

Approval and validity of subject requirements

0

0