Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR AND LEADERSHIP
ID (subject code)
BMEGT52M700
Type of subject
contact lessons
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
2
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam
Number of credits
5
Subject Coordinator
Name
Dr. Juhász Márta
Position
associate professor
Contact details
juhasz.marta@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Ergonomics and Psychology
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Master of Business Administration MSc from 2019/20 Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 2

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No: 580485/10/2023 registration number. Valid from: 28.06.2023.

Objectives

The aim of the course is to provide (potential) leaders with a novel, effective, and modern personal framework on how to act effectively as a leader, how to participate in and shape human relationships, primarily by integrat-ing practical knowledge and experiential learning. We consider it very important to emphasize that students adopt and develop a positive leadership attitude that they can form and communicate an authentic image of themselves. During the course, we want to convey to students the message of how to make a positive difference in their own lives, work roles, groups, organizations, and society, because this approach must characterize 21st century leaders.

Academic results

Knowledge
 1. They know the conceptual system, the most important contexts, and theories related to organizational psychology and leadership.
Skills
 1. They can understand the typical literature on topics related to organizational and management psychol-ogy, and are able to independently search for literature sources.
 2. They are able to communicate in a professionally adequate manner, orally and in writing, on a variety of topics in organizational psychology and leadership.
Attitude
 1. They are open to expanding knowledge related to their field.
 2. They are open and motivated to apply the acquired knowledge.
 3. They collaborate with the instructor and fellow students to expand knowledge.
 4. They are open to the use of information technology tools used in the course.
Independence and responsibility
 1. They expect and utilize new knowledge.
 2. They actively participate in the process of acquiring knowledge.
 3. They can solve individual and team tasks with responsibly and autonomy.
 4. They collaborate with fellow students during group work.
 5. They use system approach in their thinking.

Teaching methodology

Lectures, oral and written communication, use of IT tools and techniques.

Materials supporting learning

 • Dr. Juhász Márta (2022). Oktatási segédlet a
 • De Rue, D.S., NAHRGANG, J.D., WELLMAN, N., HUMPHREY, S.E. (2011). Trait and behavioral theories of le-adership: An
 • Tarnai Márta (2003). A bizalom szerepe a gazdasági kapcsolatokban In: Hunyady Gy., Székely M. (Szerk): Gazdaságpszichológia, Osiris Kiadó, Budapest. (pp. 694-703)

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy félév végén megírt teszt, írásbeli teljesítményméréssel és a vezetői önreflexiót erősítő feladat elvégzésével történik.

Performance assessment methods

1. Szorgalmi időszak végén írásbeli teszt megírása, amely a megajánlott vizsgajegyet képezi, amelyet, ha nem fogad el a hallgató, akkor szóban vizsgázhat. Az írásbeli teszt megírására - az egyetemi szabályzatnak megfelelően - háromszori lehetősége van a hallgatónak, de a legutoljára megírt jegyet számít.. 2. Önálló egyéni feladat a vezetői identitás elmélyítésére: Minden órán számos olyan téma kerül feldolgozásra, amelyet egy-egy pszichológiai mérőeszközzel lehet mérni, feltárni. Ennek felmérésére "vezetői kérdőív"-csomagot hozunk létre, amelyet önmagáról kell a hallgatónak kitölteni. Az eredményekről írásbeli riportot kap, amelyre reflektálnia kell egy elektronikus napló-ban. A napló egyéb, elgondolkodtató, az önreflexiót elmélyítő feladatokat is tartalmaz, amelyet a hallgatónak vezetni kell és a félév végén ezt kell elküldeni és leadni.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • Teszt: 70
 • Önálló egyéni feladat : 30
 • Összesen: 100

Percentage of exam elements within the rating

 • vizsga: 100
 • összesen: 100

Issuing grades

%
Excellent 96-100
Very good 86-95
Good 75-85
Satisfactory 65-74
Pass 50-64
Fail 50 alatt

Retake and late completion

Az írásbeli tudásteszt a pótlási héten pótolható vagy javítható. Javítás esetén az utoljára megírt teszt eredményt vesszük figyelembe.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
Részvétel a kontakt tanórákon 28
Önálló egyéni feladat a vezetői identitás elmélyítésére 30
Moodle-re feltöltött anyagok feldolgozása 50
Tudástesztre való felkészülés 42
Összesen 150

Approval and validity of subject requirements

Consulted with the Faculty Student Representative Committee, approved by the Vice Dean for Education, valid from: 05.06.2023.

Topics covered during the term

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Lecture topics
1. Ismétlés: a szervezet- és vezetéspszichológia fogalmának definiálása, és történetének főbb pontjainak bemutatásaVezetői vonás- és képességelméletek: a vezető személyisége és a vezető kogníciója: „neuroleadership” megközelítésekVezetési stílusok és szervezeti típusok, vezetői viselkedések a hatalmi pozícióban: meggyőzés, befolyásolás, manipuláció; Döntési heurisztikák a vezetésbenHelyzetfüggő vezetés: vízió, célkitűzés, szervezeti stratégia kialakítása és ezek kommunikálásának szerepe az elkötelezettség kialakításában; korszerű vezetési stílusok, melyek inspirálják a dolgozókat (szolgáló, etikus, autentikus vezető)Kihívások a vezetői munkában: transzformáló, átalakító vezetői stílus és a szervezeti változások kezelése. Coaching szemléletű vezetés a szervezetben, a tehetségek és a teljesítmény menedzseléseVezető a szervezetben: Hogyan hozzon létre egy hatékony teamet? Teammunka a szervezetben, a teamek kialakítása és koordinálása. Pozitív és negatív visszajelzések hatása a teljesítményre, teljesítményértékelési megközelítések; coaching szemléletű vezetés a szervezetben, a tehetségek és a teljesítmény menedzseléseÉrzelmi intelligencia és mentális egészség a vezetői munkában; Toxikus szervezet – diszfunkcionális vezetés vs egészséges szervezet – vezetői pszichés jóllét

Additional lecturers

Name Position Contact details
Krén Heléna doktorandusz hallgató kren.helena@edu.bme.hu

Approval and validity of subject requirements