Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR AND LEADERSHIP
Course code
BMEGT52M700
Course type
contact lessons
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
2
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam
Number of credits
5
Course leader
Name
Dr. Juhász Márta
Position
associate professor
Email adress
juhasz.marta@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Ergonomics and Psychology

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Master of Business Administration MSc 2019/20/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No: 580485/10/2023 registration number. Valid from: 28.06.2023.

Objectives

The aim of the course is to provide (potential) leaders with a novel, effective, and modern personal framework on how to act effectively as a leader, how to participate in and shape human relationships, primarily by integrat-ing practical knowledge and experiential learning. We consider it very important to emphasize that students adopt and develop a positive leadership attitude that they can form and communicate an authentic image of themselves. During the course, we want to convey to students the message of how to make a positive difference in their own lives, work roles, groups, organizations, and society, because this approach must characterize 21st century leaders.

Learning outcomes

Knowledge
 1. They know the conceptual system, the most important contexts, and theories related to organizational psychology and leadership.
Ability
 1. They can understand the typical literature on topics related to organizational and management psychol-ogy, and are able to independently search for literature sources.
 2. They are able to communicate in a professionally adequate manner, orally and in writing, on a variety of topics in organizational psychology and leadership.
Attitude
 1. They are open to expanding knowledge related to their field.
 2. They are open and motivated to apply the acquired knowledge.
 3. They collaborate with the instructor and fellow students to expand knowledge.
 4. They are open to the use of information technology tools used in the course.
Autonomy and responsibility
 1. They expect and utilize new knowledge.
 2. They actively participate in the process of acquiring knowledge.
 3. They can solve individual and team tasks with responsibly and autonomy.
 4. They collaborate with fellow students during group work.
 5. They use system approach in their thinking.

Methodology of teaching

Lectures, oral and written communication, use of IT tools and techniques.

Materials supporting learning

 • Dr. Juhász Márta (2022). Oktatási segédlet a
 • De Rue, D.S., NAHRGANG, J.D., WELLMAN, N., HUMPHREY, S.E. (2011). Trait and behavioral theories of le-adership: An
 • Tarnai Márta (2003). A bizalom szerepe a gazdasági kapcsolatokban In: Hunyady Gy., Székely M. (Szerk): Gazdaságpszichológia, Osiris Kiadó, Budapest. (pp. 694-703)

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy félév végén megírt teszt, írásbeli teljesítményméréssel és a vezetői önreflexiót erősítő feladat elvégzésével történik.

Performance evaluation methods

1. Szorgalmi időszak végén írásbeli teszt megírása, amely a megajánlott vizsgajegyet képezi, amelyet, ha nem fogad el a hallgató, akkor szóban vizsgázhat. Az írásbeli teszt megírására - az egyetemi szabályzatnak megfelelően - háromszori lehetősége van a hallgatónak, de a legutoljára megírt jegyet számít.. 2. Önálló egyéni feladat a vezetői identitás elmélyítésére: Minden órán számos olyan téma kerül feldolgozásra, amelyet egy-egy pszichológiai mérőeszközzel lehet mérni, feltárni. Ennek felmérésére "vezetői kérdőív"-csomagot hozunk létre, amelyet önmagáról kell a hallgatónak kitölteni. Az eredményekről írásbeli riportot kap, amelyre reflektálnia kell egy elektronikus napló-ban. A napló egyéb, elgondolkodtató, az önreflexiót elmélyítő feladatokat is tartalmaz, amelyet a hallgatónak vezetni kell és a félév végén ezt kell elküldeni és leadni.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • Teszt: 70
 • Önálló egyéni feladat : 30
 • Összesen: 100

Proportion of examination elements in the rating

 • vizsga: 100
 • összesen: 100

Grading

%
Excellent 96-100
Very good 86-95
Good 75-85
Satisfactory 65-74
Pass 50-64
Fail 50 alatt

Correction and retake

Az írásbeli tudásteszt a pótlási héten pótolható vagy javítható. Javítás esetén az utoljára megírt teszt eredményt vesszük figyelembe.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
Részvétel a kontakt tanórákon 28
Önálló egyéni feladat a vezetői identitás elmélyítésére 30
Moodle-re feltöltött anyagok feldolgozása 50
Tudástesztre való felkészülés 42
Összesen 150

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. Ismétlés: a szervezet- és vezetéspszichológia fogalmának definiálása, és történetének főbb pontjainak bemutatásaVezetői vonás- és képességelméletek: a vezető személyisége és a vezető kogníciója: „neuroleadership” megközelítésekVezetési stílusok és szervezeti típusok, vezetői viselkedések a hatalmi pozícióban: meggyőzés, befolyásolás, manipuláció; Döntési heurisztikák a vezetésbenHelyzetfüggő vezetés: vízió, célkitűzés, szervezeti stratégia kialakítása és ezek kommunikálásának szerepe az elkötelezettség kialakításában; korszerű vezetési stílusok, melyek inspirálják a dolgozókat (szolgáló, etikus, autentikus vezető)Kihívások a vezetői munkában: transzformáló, átalakító vezetői stílus és a szervezeti változások kezelése. Coaching szemléletű vezetés a szervezetben, a tehetségek és a teljesítmény menedzseléseVezető a szervezetben: Hogyan hozzon létre egy hatékony teamet? Teammunka a szervezetben, a teamek kialakítása és koordinálása. Pozitív és negatív visszajelzések hatása a teljesítményre, teljesítményértékelési megközelítések; coaching szemléletű vezetés a szervezetben, a tehetségek és a teljesítmény menedzseléseÉrzelmi intelligencia és mentális egészség a vezetői munkában; Toxikus szervezet – diszfunkcionális vezetés vs egészséges szervezet – vezetői pszichés jóllét

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Krén Heléna doktorandusz hallgató kren.helena@edu.bme.hu

Approval and validity of subject requirements