Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR AND LEADERSHIP
Course code
BMEGT52M700
Course type
contact lessons
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
2
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam
Number of credits
5
Course leader
Name
Dr. Juhász Márta
Position
associate professor
Email adress
juhasz.marta@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Ergonomics and Psychology

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Marketing MSc 2019/20/1 félévtől

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 0

Programme: Master of Business Administration MSc 2019/20/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Education Committee of Faculty of Economic and Social Sciences (Valid from: 06.09.2021.)

Objectives

The aim of the course is to provide (potential) leaders with a novel, effective, and modern personal framework on how to act effectively as a leader, how to participate in and shape human relationships, primarily by integrat-ing practical knowledge and experiential learning. We consider it very important to emphasize that students adopt and develop a positive leadership attitude that they can form and communicate an authentic image of themselves. During the course, we want to convey to students the message of how to make a positive difference in their own lives, work roles, groups, organizations, and society, because this approach must characterize 21st century leaders.

Learning outcomes

Knowledge
 1. They know the conceptual system, the most important contexts, and theories related to organizational psychology and leadership.
Ability
 1. They can understand the typical literature on topics related to organizational and management psychol-ogy, and are able to independently search for literature sources.
 2. They are able to communicate in a professionally adequate manner, orally and in writing, on a variety of topics in organizational psychology and leadership.
Attitude
 1. They are open to expanding knowledge related to their field.
 2. They are open and motivated to apply the acquired knowledge.
 3. They collaborate with the instructor and fellow students to expand knowledge.
 4. They are open to the use of information technology tools used in the course.
Autonomy and responsibility
 1. They expect and utilize new knowledge.
 2. They actively participate in the process of acquiring knowledge.
 3. They can solve individual and team tasks with responsibly and autonomy.
 4. They collaborate with fellow students during group work.
 5. They use system approach in their thinking.

Methodology of teaching

Lectures, oral and written communication, use of IT tools and techniques.

Materials supporting learning

 • Belbin, M. (2003). A team, avagy az együttműködő csoport. Edge 2000 Kft.
 • Heidrich B. (2001) Szervezeti kultúra és interkulturális menedzsment, Humán Telex Consulting, Budapest. 5-37.old. 60-93.old.
 • Tarnai Márta (2003): A bizalom szerepe a gazdasági kapcsolatokban In: Hunyady Gy., Székely M.(szerk): Gazda-ságpszichológia, Osiris Kiadó, Budapest, 694-703.
 • Block, P (2005). Makulátlan tanácsadás, HVG Kiadó
 • Poór József at al (2016): Menedzsment tanácsadási kézikönyv, Közgazdasági és Jogi Kiadó, KJK-Kerszöv, Budapest
 • De Rue, D.S., NAHRGANG, J.D., WELLMAN, N., HUMPHREY, S.E. (2011). Trait and behavioral theories of le-adership: An integration and meta-analytic test of their relative validity. Personnel Psychology 2011, 64, 7–52
 • Hamlin, Patel, Ruiz, Withford – Towards a Universal Taxonomy of Percieved Managerial and Leadership Effectiveness: A multiple cross-case/cross-nation study of effective and ineffective managerial behaviour (2013)
 • Locke, E.A., Latham, G.P. (2002). Building a Practically Useful Theory of Goal Setting and Task Motivation, A 35-year Odyssey, American Psychologist Association, Vo. 57, No. 9. (705-717)
 • Pearce, C.L. (2004). The future of leadership: Combining vertical and shared leadership to transform knowledge work. Academy of Management Executive, 2004, Vol. 18, No. 1.

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy évközi írásbeli teljesítményméréssel és a vezetői önreflexiót erősítő feladat elvégzésével.

Performance evaluation methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Zárthelyi dolgozat: A félév végén egy zárthelyi dolgozat megírása, amely két alfeladatból áll. A) feladat: az elméleti tudás felmérésére szolgáló 30 tesztkérdés; B) az elméleti tudás gyakorlati alkalmazása céljából mindenki kap egy esettanulmányt vezetési problémával kapcsolatban, amelyre megoldási javaslatokat kell írni a megtanult elméleti anyagok alapján. A két feladatra kapott pontszám alapja képezi a megaján-lott vizsgajegyet, amelyet, ha nem fogadnak el, akkor szóban lehet vizsgázni. 2. Önálló egyéni feladat a vezetői identitás elmélyítésére: Minden órán számos vezetői kérdőív és teszt kitöltésé-re lesz lehetőség, amelyeket a hallgatóknak ki kell tölteni és a kurzus elején átadott elektronikus napló-ban az ezekre kapott pontszámokat vezetni kell. A napló egyéb, elgondolkodtató, az önreflexiót elmélyítő feladatokat is tartalmaz, amelyet a hallgatónak vezetni kell és a félév végén ezt kell elküldeni és leadni.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • ZH A) és B) részének pontszáma: 40%
 • Önálló egyéni feladat : 10%
 • összesen: 50%

Proportion of examination elements in the rating

 • szóbeli vizsga: 50%
 • összesen: 50%

Grading

%
Excellent -100
Very good 86–100
Good 75–85
Satisfactory 65–74
Pass 50–64
Fail < 50

Correction and retake

1) A két ZH-t a pótlási héten pótolható vagy javítható. Javítás esetén a korábbi és az új eredmény közül a hallgató számára kedvezőbbet vesszük figyelembe.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
4 7
30
50
42
150

Approval and validity of subject requirements

Pre-2017, next review September 2021.

Topics discussed during the semester

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. Ismétlés: a szervezet- és vezetéspszichológia fogalmának definiálása, és történetének főbb pontjainak bemutatása
2. Vezetői vonás- és képességelméletek: a vezető személyisége és a vezető kogníciója: „neuroleadership” megközelítések
3. Vezetési stílusok és szervezeti típusok, vezetői viselkedések a hatalmi pozícióban: meggyőzés, befolyásolás, manipuláció; Döntési heurisztikák a vezetésben
4. Helyzetfüggő vezetés: vízió, célkitűzés, szervezeti stratégia kialakítása és ezek kommunikálásának szerepe az elkötelezettség kialakításában; korszerű vezetési stílusok, melyek inspirálják a dolgozókat (szolgáló, etikus, autentikus vezető)
5. Kihívások a vezetői munkában: transzformáló, átalakító vezetői stílus és a szervezeti változások kezelése. Coaching szemléletű vezetés a szervezetben, a tehetségek és a teljesítmény menedzselése
6. Vezető a szervezetben: Hogyan hozzon létre egy hatékony teamet? Teammunka a szervezetben, a teamek kialakítása és koordinálása.
7. Pozitív és negatív visszajelzések hatása a teljesítményre, teljesítményértékelési megközelítések; coaching szemléletű vezetés a szervezetben, a tehetségek és a teljesítmény menedzselése
8. Érzelmi intelligencia és mentális egészség a vezetői munkában; Toxikus szervezet – diszfunkcionális vezetés vs egészséges szervezet – vezetői pszichés jóllét

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Dr. Kun Ágota adjunktus kun.agota@gtk.bme.hu

Approval and validity of subject requirements