Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
THESIS SEMINAR 1.
ID (subject code)
BMEGT51M516
Type of subject
contact hour
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
4
Practice
6
Laboratory
0
Type of assessment
signature
Number of credits
0
Subject Coordinator
Name
Dr. Molnár György
Position
associate professor
Contact details
molnar.gyorgy@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Technical Education
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Teacher of Economics (2 terms) - without a teaching qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 1

Programme: Teacher of Economics (2 terms) - with a teaching qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 1

Programme: Teacher of Economics (entrepreneurial studies, 2 terms) - without a teaching qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 1

Programme: Teacher of Economics (entrepreneurial studies, 2 terms) - with a teaching qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 1

Programme: Teacher of Engineering (engineering - economics, 2 terms) - without a teaching qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 1

Programme: Teacher of Engineering (engineering - economics, 2 terms) - with a teaching qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 1

Programme: Teacher of Engineering (2 terms) - without a teaching qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 1

Programme: Teacher of Engineering (2 terms) - with a teaching qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 1

Programme: Teacher of Economics (commerce-marketing, 4 terms) - with a business instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 3

Programme: Teacher of Economics (commerce-marketing, 4 terms) - without a business instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 3

Programme: Teacher of Economics (economics, 4 terms) - with a business instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 3

Programme: Teacher of Economics (economics, 4 terms) - without a business instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 3

Programme: Teacher of Economics (4 terms) - without a business instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 3

Programme: Teacher of Economics (finance-accounting, 4 terms) - with a business instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 3

Programme: Teacher of Economics (finance-accounting, 4 terms) - without a business instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 3

Programme: Teacher of Economics (4 terms) - with a business instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 3

Programme: Teacher of Economics (entrepreneurial studies, 4 terms) - with a business instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 3

Programme: Teacher of Economics (entrepreneurial studies, 4 terms) - without a business instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 3

Programme: Teacher of Engineering (bio-chemicals, 4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 3

Programme: Teacher of Engineering (bio-chemicals, 4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 3

Programme: Teacher of Engineering (electrical engineering-electronics, 4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 3

Programme: Teacher of Engineering (electrical engineering-electronics, 4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 3

Programme: Teacher of Engineering (civil engineering-architecture, 4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 3

Programme: Teacher of Engineering (civil engineering-architecture, 4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 3

Programme: Teacher of Engineering (mechanical engineering-mechatronics, 4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 3

Programme: Teacher of Engineering (mechanical engineering-mechatronics, 4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 3

Programme: Teacher of Engineering (IT, 4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 3

Programme: Teacher of Engineering (IT, 4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 3

Programme: Teacher of Engineering (light industry, 4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 3

Programme: Teacher of Engineering (light industry, 4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 3

Programme: Teacher of Engineering (environmental protection-water management, 4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 3

Programme: Teacher of Engineering (environmental protection-water management, 4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 3

Programme: Teacher of Engineering (transport, 4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 3

Programme: Teacher of Engineering (transport, 4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 3

Programme: Teacher of Engineering (4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 3

Programme: Teacher of Engineering (engineering - economics, 4 terms) - with a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 3

Programme: Teacher of Engineering (engineering - economics, 4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 3

Programme: Teacher of Engineering (4 terms) - without a technical instructor qualification

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 3

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Senate of BME on 07.06.2017. Decree No. 580.065 / 2017, valid from 01.09.2017.

Objectives

Academic results

Knowledge
 1. a diplomamunka készítés céljának, főbb feladatainak tudatosítása
 2. a pedagógiai szakirodalmi tájékozódás céljainak, funkcióinak elemzése
 3. a szakirodalom feltárásának módszereire való felkészítés, különös tekintettel az internetes források felhasználására, valamint a hivatkozások szabályainak kezelésére
Skills
 1. a pedagógiai szakirodalmi tájékozódás bázisainak, forrásainak bemutatása
 2. a szakirodalom feltásárásának, a feldolgozás technikáinak megismertetése
 3. a választott téma kapcsán az adekvát szakmai nézetek; szándékok, törekvések kialakítása és fejlesztése
Attitude
Independence and responsibility
 1. az önálló, felelősségteljes irodalom felhasználás iránti attitűd kialakítása
 2. a témaválasztással kapcsolatos alapvető tudnivalók megismertetése
 3. a szerzői jog védelme alá tartozó alkotások típusainak megismertetése
 4. az etikai kérdések tisztázása
 5. a plágium eseteinek megismertetése
 6. a kutatási módszerek önálló alkalmazása, folyamatok tervezése és értékelése, pedagógiai eszközök, módszerek és eljárások önálló alkalmazása
 7. a szakdolgozat-készítés folyamatának egyéni megtervezése
 8. önreflexiós képesség formálása

Teaching methodology

Materials supporting learning

 • Dr. Majoros Pál (1997): Kutatásmódszertan avagy: hogyan írjunk könnyen, gyorsan jó diplomamunkát? Módszertani tananyag a gazdasági felsőoktatás hallgatói számára Nemzeti Tankönyv kiadó, Budapest
 • Falus Iván (2000, szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe Műszaki Kiadó
 • http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_531_pedagogia/adatok.html
 • Umberto Ecco. Hogyan írjunk szakdolgozatot, Gondolat, 1992.
 • Útmutató szakdolgozat készítéshez, BME,MPT, 2014
 • Varga Lajos (szerk.): Kutatásmódszertan. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest, 2006

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése évközi házi feladat és a foglalkozásokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) alapján történik.

Performance assessment methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés (házi feladat): a tanulás támogatása-, a kommunikáció, a szakmai együttműködés és a pályaidentitás-, az autonómia és felelősségvállalás kompetencia területeken elsajátított kompetenciaelemek komplex értékelési módja, melynek megjelenési formája az egyénileg készített házi dolgozat, amelynek tartalmát, követelményeit, beadási határidejét és értékelési módját a tantárgy oktatója határozza meg. 2. Részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): a tanulás támogatása-, a kommunikáció, a szakmai együttműködés-, és a pályaidentitás az autonómia és felelősségvállalás kompetencia területeken elsajátított kompetenciaelemek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevékeny részvétel a foglalkozásokon, ideértve a házi feladatként elkészített beadandó dolgozat egyéni és/vagy csoportos prezentáció keretében történő bemutatását, az oktatóval és a hallgatói csoporttal történő megvitatását. Az egységes értékelési elveket a tantárgy oktatója határozza meg.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • részteljesítmény értékelés (házi feladat): 60%
 • részteljesítmény értékelés (aktív részvétel): 40%
 • összesen: 100%

Percentage of exam elements within the rating

 • :

Conditions for obtaining a signature, validity of the signature

Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy a 3.3. pont szerint megszerezhető pontszám legalább 50%-át elérje a hallgató. A megszerzett aláírás a TVSZ szerinti időtartam érvényes.

Issuing grades

%
Excellent -100
Very good
Good
Satisfactory
Pass
Fail

Retake and late completion

1) A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak első keddjén, 12:00-ig adható be vagy az előadónak elektronikus formában küldhető meg. 2) Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható és nem javítható; de különösen indokolt esetben (pl. igazolt tartós távollét, betegség esetén) újabb házi feladat révén kiváltható. Ennek feltételeit és a házi feladat elkészítésének határidejét a tantárgy előadója határozza meg.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
8
8
9
10
35

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

Lecture topics

Additional lecturers

Name Position Contact details
Szabóné dr. Berki Éva c. egyetemi docens berki.e@eik.bme.hu

Approval and validity of subject requirements