Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
THESIS SEMINAR 1.
Course code
BMEGT51M516
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
4
Practice
6
Laboratory
0
Type of assessment
signature
Number of credits
0
Course leader
Name
Dr. Molnár György
Position
associate professor
Email adress
molnar.gyorgy@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Közgazdásztanár (2 féléves) - nem tanár végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Programme: Közgazdásztanár (2 féléves) - tanár végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Programme: Közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek, 2 féléves) - nem tanári végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Programme: Közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek, 2 féléves) - tanári végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Programme: Mérnöktanár (műszaki-gazdasági, 2 féléves) - nem tanári végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Programme: Mérnöktanár (műszaki-gazdasági, 2 féléves) - tanári végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Programme: Mérnöktanár (2 féléves) - nem tanár végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Programme: Mérnöktanár (2 féléves) - tanár végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Programme: Közgazdásztanár (kereskedelem-marketing, 4 féléves) - üzleti szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 3

Programme: Közgazdásztanár (kereskedelem-marketing, 4 féléves) - nem üzleti szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 3

Programme: Közgazdásztanár (közgazdaságtan, 4 féléves) - üzleti szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 3

Programme: Közgazdásztanár (közgazdaságtan, 4 féléves) - nem üzleti szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 3

Programme: Közgazdásztanár (4 féléves) - nem üzleti szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 3

Programme: Közgazdásztanár (pénzügy-számvitel, 4 féléves) - üzleti szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 3

Programme: Közgazdásztanár (pénzügy-számvitel, 4 féléves) - nem üzleti szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 3

Programme: Közgazdásztanár (4 féléves) - üzleti szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 3

Programme: Közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek, 4 féléves) - üzleti szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 3

Programme: Közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek, 4 féléves) - nem üzleti szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 3

Programme: Mérnöktanár (bio-vegyipar, 4 féléves) - műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 3

Programme: Mérnöktanár (bio-vegyipar, 4 féléves) - nem műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 3

Programme: Mérnöktanár (elektrotechnika-elektronika, 4 féléves) - műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 3

Programme: Mérnöktanár (elektrotechnika-elektronika, 4 féléves) - nem műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 3

Programme: Mérnöktanár (építő-építészet, 4 féléves) - műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 3

Programme: Mérnöktanár (építő-építészet, 4 féléves) - nem műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 3

Programme: Mérnöktanár (gépészet-mechatronika, 4 féléves) - műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 3

Programme: Mérnöktanár (gépészet-mechatronika, 4 féléves) - nem műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 3

Programme: Mérnöktanár (informatika, 4 féléves) - műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 3

Programme: Mérnöktanár (informatika, 4 féléves) - nem műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 3

Programme: Mérnöktanár (könnyűipar, 4 féléves) - műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 3

Programme: Mérnöktanár (könnyűipar, 4 féléves) - nem műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 3

Programme: Mérnöktanár (környezetvédelem-vízgazdálkodás, 4 féléves) - műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 3

Programme: Mérnöktanár (környezetvédelem-vízgazdálkodás, 4 féléves) - nem műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 3

Programme: Mérnöktanár (közlekedés, 4 féléves) - műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 3

Programme: Mérnöktanár (közlekedés, 4 féléves) - nem műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 3

Programme: Mérnöktanár (4 féléves) - műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 3

Programme: Mérnöktanár (műszaki-gazdasági, 4 féléves) - műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 3

Programme: Mérnöktanár (műszaki-gazdasági, 4 féléves) - nem műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 3

Programme: Mérnöktanár (4 féléves) - nem műszaki szakoktató végzettséggel

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 3

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Senate of BME on 07.06.2017. Decree No. 580.065 / 2017, valid from 01.09.2017.

Objectives

Learning outcomes

Knowledge
 1. a diplomamunka készítés céljának, főbb feladatainak tudatosítása
 2. a pedagógiai szakirodalmi tájékozódás céljainak, funkcióinak elemzése
 3. a szakirodalom feltárásának módszereire való felkészítés, különös tekintettel az internetes források felhasználására, valamint a hivatkozások szabályainak kezelésére
Ability
 1. a pedagógiai szakirodalmi tájékozódás bázisainak, forrásainak bemutatása
 2. a szakirodalom feltásárásának, a feldolgozás technikáinak megismertetése
 3. a választott téma kapcsán az adekvát szakmai nézetek; szándékok, törekvések kialakítása és fejlesztése
Attitude
Autonomy and responsibility
 1. az önálló, felelősségteljes irodalom felhasználás iránti attitűd kialakítása
 2. a témaválasztással kapcsolatos alapvető tudnivalók megismertetése
 3. a szerzői jog védelme alá tartozó alkotások típusainak megismertetése
 4. az etikai kérdések tisztázása
 5. a plágium eseteinek megismertetése
 6. a kutatási módszerek önálló alkalmazása, folyamatok tervezése és értékelése, pedagógiai eszközök, módszerek és eljárások önálló alkalmazása
 7. a szakdolgozat-készítés folyamatának egyéni megtervezése
 8. önreflexiós képesség formálása

Methodology of teaching

Materials supporting learning

 • Dr. Majoros Pál (1997): Kutatásmódszertan avagy: hogyan írjunk könnyen, gyorsan jó diplomamunkát? Módszertani tananyag a gazdasági felsőoktatás hallgatói számára Nemzeti Tankönyv kiadó, Budapest
 • Falus Iván (2000, szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe Műszaki Kiadó
 • http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_531_pedagogia/adatok.html
 • Umberto Ecco. Hogyan írjunk szakdolgozatot, Gondolat, 1992.
 • Útmutató szakdolgozat készítéshez, BME,MPT, 2014
 • Varga Lajos (szerk.): Kutatásmódszertan. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest, 2006

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése évközi házi feladat és a foglalkozásokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) alapján történik.

Performance evaluation methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés (házi feladat): a tanulás támogatása-, a kommunikáció, a szakmai együttműködés és a pályaidentitás-, az autonómia és felelősségvállalás kompetencia területeken elsajátított kompetenciaelemek komplex értékelési módja, melynek megjelenési formája az egyénileg készített házi dolgozat, amelynek tartalmát, követelményeit, beadási határidejét és értékelési módját a tantárgy oktatója határozza meg. 2. Részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): a tanulás támogatása-, a kommunikáció, a szakmai együttműködés-, és a pályaidentitás az autonómia és felelősségvállalás kompetencia területeken elsajátított kompetenciaelemek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevékeny részvétel a foglalkozásokon, ideértve a házi feladatként elkészített beadandó dolgozat egyéni és/vagy csoportos prezentáció keretében történő bemutatását, az oktatóval és a hallgatói csoporttal történő megvitatását. Az egységes értékelési elveket a tantárgy oktatója határozza meg.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • részteljesítmény értékelés (házi feladat): 60%
 • részteljesítmény értékelés (aktív részvétel): 40%
 • összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • :

The condition for obtaining the signature, validity of the signature

Az aláírás megszerzésének feltétele, hogy a 3.3. pont szerint megszerezhető pontszám legalább 50%-át elérje a hallgató. A megszerzett aláírás a TVSZ szerinti időtartam érvényes.

Grading

%
Excellent -100
Very good
Good
Satisfactory
Pass
Fail

Correction and retake

1) A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak első keddjén, 12:00-ig adható be vagy az előadónak elektronikus formában küldhető meg. 2) Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható és nem javítható; de különösen indokolt esetben (pl. igazolt tartós távollét, betegség esetén) újabb házi feladat révén kiváltható. Ennek feltételeit és a házi feladat elkészítésének határidejét a tantárgy előadója határozza meg.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
8
8
9
10
35

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

Topics of lectures

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Szabóné dr. Berki Éva c. egyetemi docens berki.e@eik.bme.hu

Approval and validity of subject requirements