Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
LEADERSHIP PSYCHOLOGY IN PRACTICE
ID (subject code)
BMEGT52MS01
Type of subject
contact lessons
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
2
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
mid-therm grade
Number of credits
2
Subject Coordinator
Name
Dr. Szijjártó Linda
Position
assistant professor
Contact details
szijjarto.linda@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Ergonomics and Psychology
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms
Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Pre-2017, next review September 2021.

Objectives

The main aim of the course is to give students an insight into the developmental process of becoming a leader, to get to know the specific challenges and tasks related to leadership, with the help of a practical perspective that explores not only the theories but also the practical side of leadership.

Academic results

Knowledge
 1. Knows current leadership psychology trends
 2. Knows the growth mindset theory and its applicability to managerial work
 3. Knows the sources of stressors related to the leadership role and the stressmanagement options
 4. Knows the practical solutions related to group cohesion
 5. Knows the characteristics of toxic leadership and its mechanism
 6. Knows the role of emotional intelligence in leadership
 7. Knows practical tools to increase managerial effectiveness
Skills
 1. Ability to schedule time efficiently
 2. Ability to meet deadlines.
 3. Able to identify the reasons of success and failure in a performance situation
 4. Able to understand the relationship between the professional literature, theories and their practical applicability
Attitude
 1. Collaborative with the lecturer and students to expand knowledge
 2. Open to new perspectives
 3. Demonstrates an empathetic attitude when working with others
 4. Strives for self-reflexion
 5. Needs feedback on work
Independence and responsibility
 1. Carries out the evaluation and analysis of tasks and research work related to a given topic independently
 2. Openly accepts objective critical remarks
 3. Takes responsibility for the own work

Teaching methodology

Filling in psychological questionnaires, processing and discussing tasks related to psychological topics in group work, formulating critical thoughts, conducting research on a given topic and independently presenting the related opinion in the form of a video.

Materials supporting learning

 • Simon Sinek: A jó vezetők esznek utolsónak
 • Belbin, M.: A team, avagy az együttműködő csoport
 • Gary Chapman: A munkahelyi elismerés 5 nyelve
 • John C. Maxwell: A vezető 21 nélkülözhetetlen tulajdonsága
 • Patrick Lencioni: Kell egy csapat
 • Stanley McChrystal: Csapatok csapata
 • Klein Sándor: Vezetés- és szervezetpszichológia

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése írásbeli anyag (házi feladat) készítése előre megadott pedagógiai pszichológia témákból vagy esettanulmány készítése megadott módszerek alkalmazásával. Írásbeli szabadon választott pszichológiai téma szakirodalmának összegzése alapján, csoport előtt történő szóbeli prezentáció (ppt vagy prezi formátumban).

Performance assessment methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: A. Részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevékeny részvétel az interaktív előadások és a kiscsoportos gyakorlatok folyamatában. B. Részteljesítmény-értékelés (házi feladat): online feladat, amelynek során a hallgató önállóan végez a megadott témában a tárgyhoz kapcsolódó kutatómunkát C. Elméleti összefoglaló dolgozat: előre megadott témák közül szabadon választva a hallgató által előkészített vezetőfejlesztési képzési terv kidolgozása, melynek megjelenési formája az egyénileg készített házi feladat. A házi feladat tartalmát, követelményeit, beadási határidejét értékelési módját a tárgyfelelős határozza meg.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • aktív részvétel: 50%
 • házi feladat/online feladat: 25%
 • házidolgozat: 25%
 • összesen: 100%

Percentage of exam elements within the rating

 • :

Issuing grades

%
Excellent > 95-100
Very good 85–95
Good 75–84
Satisfactory 65–74
Pass 50–64
Fail < 50

Retake and late completion

1) A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 16:00 óráig adható be vagy elektronikus formában 23:59-ig küldhető meg. 3.6 A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
14
26
20
60

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Lecture topics
1. ömlesztett
2. A vezetőfejlesztő képzések kapcsolata a vezetői kompetenciákkal: A hatékony vezetéshez kapcsolódó kompetenciák; Szervezeti kompetencia modellek összehangolása a képzési programmal
3. A képzési koncepció: Az analízis fázisához kapcsolódó eszközök és módszerek bemutatása; Képzési cél definiálása, KPI-ok meghatározása; A koncepció tervezése, kommunkációjának alapjai
4. A képzés tervezése: Fejlesztési stratégia kidolgozása; Képzési „brand” kialakítása; Elköteleződés kialakítása a szervezetben
5. A gyakorlati program felépítése, kialakítása: A vezetőfejlesztéshez kapcsolódó gyakorlati eszközök és módszerek illesztése a képzési célokhoz és a kompetenciamodellhez
6. Megvalósítás és visszamérés: Tréneri kompetenciák a megvalósításhoz illesztve; A tréningcélok visszamérésére szolgáló eszközök; Follow- up eszközök bemutatása

Additional lecturers

Name Position Contact details

Approval and validity of subject requirements