I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
APPLIED PSYCHOLOGY
ID (subject code)
BMEGT52M703
Type of subject
contact lessons
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
2
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam
Number of credits
5
Subject Coordinator
Name
Dr. Hámornik Balázs Péter
Position
assistant professor
Contact details
hamornik.balazs@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Ergonomics and Psychology
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Marketing MSc from 2019/20/Term 1

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 3

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences in 24 Jun 2020. Valid from 1 Sep 2020.

Objectives

The aim of the course is to introduce students to the possible application of psychology in marketing practice. Targeting the future marketing experts, the course connects relevant individual and team behavior phenomena, processes, and causes to situations marketers face. It aims to complete the marketing knowledge with psycholo-gy contents that enable future marketers to identify, explain, and design the reactions to marketing messages.

Academic results

Knowledge
 1. The student will learn the applied social psychology, product psychology, advertising psychology knwledge relevant to her field.
Skills
 1. The student will be capable for acquiring new knowledge through solving real-life situations individual-ly in and team.
Attitude
 1. Cooperates with the lecturer and other students throughout the learning process.
 2. Completes her knowledge by continuous learning.
 3. Open to use ICT tools.
 4. Approaches the phenomena and theories from an interdisciplinary perspective.
 5. Open to interpret her marketing knowledge from the perspective of individual and social psy-chological processes.
Independence and responsibility
 1. Processes the literature deepening the lessons contents individually.
 2. Open for well-established critics and feedback.
 3. As a member of a team, in certain situations, cooperates with fellow-students to complete tasks.

Teaching methodology

Lectures, oral and written communication, use of IT tools and techniques.

Materials supporting learning

 • Smith, E. R. és Mackie, D. M. (2001) Szociálpszichológia. Budapest: Osiris Kiadó.
 • Becker Gy. És Izsó L. (2011) Termékélmény. Budapest: Akadémiai Kiadó.
 • Sas István (2018) Reklám és pszichológia a webkorszakban - Upgrade 4.0 - A kiegyezés kora. Budapest: Kommunikációs Akadémia
 • Letölthető anyagok: https://edu.gtk.bme.hu/ weboldalon

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése évvégi írásbeli teljesítménymérés (összegző tanulmányi teljesítményértékelés) alapján történik.

Performance assessment methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: Nincs B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés: Összegző tanulmányi teljesítményértékelés: a tantárgy és tudás, képesség típusú kompetenciaelemeinek komp-lex, írásos értékelési módja vizsgadolgozat formájában, a dolgozat alapvetően a megszerzett ismeretek meglétére és azok alkalmazására fókuszál, így mind elméleti tesztfeladatokat, mind a problémafelismerő és -megoldó fel-adatokat meg kell oldani a teljesítményértékelés során. Az értékelés alapjául szolgáló tananyagrészt a tantárgy előadója határozza meg, a rendelkezésre álló munkaidő 60 perc.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

Percentage of exam elements within the rating

 • szóbeli vizsga: 100%
 • összesen: 100%

Issuing grades

%
Excellent -100
Very good 87–100
Good 76–86
Satisfactory 66–75
Pass 51–65
Fail < 50

Retake and late completion

1) A teljesítményértékelésekhez nem tartozik évközi követelmény. 2) A vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés javítása és pótlása a TVSZ szerint történik.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
2 12
126
150

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok

Lecture topics
1. Csoportészlelés, Csoportidentitás 1.
2. Csoportészlelés, Csoportidentitás 2.
3. Befolyásolás csoportban 1.
4. Befolyásolás csoportban 2.
5. Csoportok 1.
6. Csoportok 2.
7. Csoportmunka 1.
8. Csoportmunka 2.
9. Termékélmény – Termékpszichológia 1.
10. Termékélmény – Termékpszichológia 2.
11. Reklámpszichológia 1.
12. Reklámpszichológia 2.

Additional lecturers

Name Position Contact details
Dr. Zétényi Tamás címzetes egyetemi docens zetenyi.tamas@gtk.bme.hu
Dr. Lógó Emma adjunktus logo.emma@gtk.bme.hu

Approval and validity of subject requirements