Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
APPLIED PSYCHOLOGY
Course code
BMEGT52M703
Course type
contact lessons
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
2
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam
Number of credits
5
Course leader
Name
Dr. Hámornik Balázs Péter
Position
assistant professor
Email adress
hamornik.balazs@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Ergonomics and Psychology

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Marketing MSc 2019/20/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 3

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences in 24 Jun 2020. Valid from 1 Sep 2020.

Objectives

The aim of the course is to introduce students to the possible application of psychology in marketing practice. Targeting the future marketing experts, the course connects relevant individual and team behavior phenomena, processes, and causes to situations marketers face. It aims to complete the marketing knowledge with psycholo-gy contents that enable future marketers to identify, explain, and design the reactions to marketing messages.

Learning outcomes

Knowledge
 1. The student will learn the applied social psychology, product psychology, advertising psychology knwledge relevant to her field.
Ability
 1. The student will be capable for acquiring new knowledge through solving real-life situations individual-ly in and team.
Attitude
 1. Cooperates with the lecturer and other students throughout the learning process.
 2. Completes her knowledge by continuous learning.
 3. Open to use ICT tools.
 4. Approaches the phenomena and theories from an interdisciplinary perspective.
 5. Open to interpret her marketing knowledge from the perspective of individual and social psy-chological processes.
Autonomy and responsibility
 1. Processes the literature deepening the lessons contents individually.
 2. Open for well-established critics and feedback.
 3. As a member of a team, in certain situations, cooperates with fellow-students to complete tasks.

Methodology of teaching

Lectures, oral and written communication, use of IT tools and techniques.

Materials supporting learning

 • Smith, E. R. és Mackie, D. M. (2001) Szociálpszichológia. Budapest: Osiris Kiadó.
 • Becker Gy. És Izsó L. (2011) Termékélmény. Budapest: Akadémiai Kiadó.
 • Sas István (2018) Reklám és pszichológia a webkorszakban - Upgrade 4.0 - A kiegyezés kora. Budapest: Kommunikációs Akadémia
 • Letölthető anyagok: https://edu.gtk.bme.hu/ weboldalon

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése évvégi írásbeli teljesítménymérés (összegző tanulmányi teljesítményértékelés) alapján történik.

Performance evaluation methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: Nincs B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés: Összegző tanulmányi teljesítményértékelés: a tantárgy és tudás, képesség típusú kompetenciaelemeinek komp-lex, írásos értékelési módja vizsgadolgozat formájában, a dolgozat alapvetően a megszerzett ismeretek meglétére és azok alkalmazására fókuszál, így mind elméleti tesztfeladatokat, mind a problémafelismerő és -megoldó fel-adatokat meg kell oldani a teljesítményértékelés során. Az értékelés alapjául szolgáló tananyagrészt a tantárgy előadója határozza meg, a rendelkezésre álló munkaidő 60 perc.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • :

Proportion of examination elements in the rating

 • szóbeli vizsga: 100%
 • összesen: 100%

Grading

%
Excellent
Very good 87–100
Good 76–86
Satisfactory 66–75
Pass 51–65
Fail < 50

Correction and retake

1) A teljesítményértékelésekhez nem tartozik évközi követelmény. 2) A vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés javítása és pótlása a TVSZ szerint történik.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
2 12
126
150

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok

Topics of lectures
1. Csoportészlelés, Csoportidentitás 1.
2. Csoportészlelés, Csoportidentitás 2.
3. Befolyásolás csoportban 1.
4. Befolyásolás csoportban 2.
5. Csoportok 1.
6. Csoportok 2.
7. Csoportmunka 1.
8. Csoportmunka 2.
9. Termékélmény – Termékpszichológia 1.
10. Termékélmény – Termékpszichológia 2.
11. Reklámpszichológia 1.
12. Reklámpszichológia 2.

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Dr. Zétényi Tamás címzetes egyetemi docens zetenyi.tamas@gtk.bme.hu
Dr. Lógó Emma adjunktus logo.emma@gtk.bme.hu

Approval and validity of subject requirements