Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
WORK PSYCHOLOGICAL METHODS 1.
Course code
BMEGT52M104
Course type
contact lessons
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
0
Practice
1
Laboratory
0
Type of assessment
mid-term grade
Number of credits
2
Course leader
Name
Dr. Juhász Márta
Position
associate professor
Email adress
juhasz.marta@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Ergonomics and Psychology

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Pszichológia mesterszak - Munka és szervezetpszichológia specializáció 2020/21/1 félévtől

Subject Role: Kötelezően választott

Recommended semester: 1

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No: 580227/16/2022. Valid from: 27.04.2022.

Objectives

The aim of the course is to provide an overview of the possible forms of assistance in a dyadic situation and specific methods that future work and organizational psychologists can use in their work. The goal is to transfer knowledge that will enable them to recognize difficult mental situations in workers ’lives and select appropriate forms of help.

Learning outcomes

Knowledge
 1. They know the levels of psychological consultation / counselling and its differences from psychotherapy.
 2. They have a comprehensive knowledge of the process of psychological counselling.
 3. They are informed about life stage changes as possible topics for consultation.
 4. They are familiar with the concept, types, stages and output options of the crisis.
 5. They are aware of possible intervention options in the event of divorce and death mourning.
 6. They know the features of emergency psychological situations (accidents, catastrophic situations), the circumstances of the intervention possibilities.
 7. They are informed about the psychological effects of unemployment and the possibilities for intervention.
Ability
 1. They are able to assess with professional knowledge what forms of help may be needed in a given life situation.
 2. They can write information material for employees / employers on the topics discussed.
 3. They are able to plan an individual consultation session.
 4. They can conduct an individual consultation session.
 5. They are able to precisely define their areas of competence based on professional knowledge.
Attitude
 1. They are collaborative with the instructor and fellow students in expanding knowledge.
 2. They are open and interested in the opinions of others.
 3. They strive for self-criticism.
 4. They feel need to increase their self-knowledge.
 5. They feel need to expand their previously acquired knowledge with knowledge from other disciplines.
Autonomy and responsibility
 1. They perform individual tasks and research work related to the given topics independently.
 2. They take responsibility for their own work.
 3. They accept the substantiated critical remarks openly.
 4. In their thinking, the opportunity of connection of knowledge from different fields of science appears.

Methodology of teaching

Individual testing and evaluation of methods that can be used in psychological counselling. Trying and analysing situation exercises in pair and small group work. Creating written material using IT tools and techniques.

Materials supporting learning

 • Bakó Tihamér (2004). Titkok nélkül. Lélektani vizsgálódások az öngyilkosságról. Psycho Art Kiadó. Budapest
 • Bakó Tihamér (2012). Verem mélyén. Könyv a krízisről. Psycho Art. Budapest
 • Egan, G. (2011). A képzett segítő. A segítés problémamegoldó és lehetőség kibontakoztató megközelítése. ELTE Eötvös Kiadó. Budapest
 • Fonyó Ilona, Pajor András (szerk.) (2000). Fejezetek a konzultáció pszichológiájának témaköréből. A/3 Nyomdaipai és Kiadói Szolgáltató Kft. Budapest.
 • Hajduska Marianna (2008,2010). Krízislélektan. ELTE Eötvös Kiadó. Budapest.
 • Herskovits Mária, Ritoók Magdolna (szerk.). Tehetségek vonzásában. Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület. Budapest.
 • Hidvégi Péter (2001): Az életpálya szakaszok és a munkanélküliség összefüggései. Baranya Megyei Munkaügyi Központ, Pécs
 • Kast Verena (2012). Krízis és remény. Animula Kiadó. Budapest.
 • Kast Verena (2015). A gyász. Park Könyvkiadó. Budapest
 • Kiss Enikő Csilla, Sz. Makó Hajnalka (szerk.) (2015). Gyász, krízis, trauma és megküzdés lélektana. Pro Pannonia Kiadói Alapítvány.
 • Singer Magdolna (2016). Vigasztalódás a gyászban. Jaffa Kiadó. Budapest
 • Székely Vince (2003): A munkanélküliség lélektana. In: Hunyady, György, Székely, Mózes (szerk.): Gazdaságpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest, 643-668.
 • Tatelbaum, Judy (2019). Bátorság a gyászhoz. Pont Kiadó Kft. Budapest

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése az órai aktív munka és az írásbeli házi feladat teljesítményértékelés alapján történik.

Performance evaluation methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevékeny részvétel a páros és kiscsoportos gyakorlatok folyamatában. Az egységes értékelési elveket a tantárgyfelelős és a gyakorlat vezetője együttesen határozza meg. 2. Részteljesítmény-értékelés (házi feladat) a félév során tárgyalt témák közül szabadon választott témához kapcsolódóan elméleti összefoglaló dolgozat a szakirodalom alapján: a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek komplex értékelési módja, melynek megjelenési formája az egyénileg vagy párban készített írásos anyag, dolgozat. A házi feladat tartalmát, követelményeit, határidejét, értékelési módját a tárgyfelelős határozza meg.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • Részteljesítmény értékelés (aktív részvétel): 20%
 • Részteljesítmény értékelés (házi feladat) elméleti összefoglaló dolgozat: 80%
 • összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent > 90
Very good 85–90
Good 75–85
Satisfactory 65–75
Pass 50–65
Fail < 50

Correction and retake

1) A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 16:00 óráig adható be vagy elektronikus formában 23:59-ig küldhető meg. 2) Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiválható vagy helyettesíthető.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
14
14
32
60

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Nagy Ildikó megbízott előadó konferencia.nagyildiko@gmail.com
Mészáros-Rácz Ágnes megbízott előadó agnes.raczmeszaros@gmail.com

Approval and validity of subject requirements