Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
COMMUNICATION SKLILLS DEVELOPMENT
Course code
BMEGT52M102
Course type
contact lessons
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
0
Practice
2
Laboratory
0
Type of assessment
mid-term grade
Number of credits
2
Course leader
Name
Dr. Kun Ágota
Position
assistant professor
Email adress
kun.agota@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Ergonomics and Psychology

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Pszichológia mesterszak - Munka és szervezetpszichológia specializáció 2020/21/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Programme: Pszichológia mesterszak - Kognitív pszichológia specializáció 2020/21/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences in 27 May 2020. Valid from 1 Sep 2020.

Objectives

The aim of the course is to increase students' self-knowledge and peer knowledge through experiential learning, on the one hand, to facilitate relationships between the students of the class by using interactive, training tools, on the other hand, and finally, to get as much information as possible about this master’s program/degree, and future possibilities having this degree.

Learning outcomes

Knowledge
 1. The student achieves a higher level of knowledge in the characteristics and behaviours of himself/herself and his peers.
 2. The student's professional knowledge about the characteristics of group work is expanded.
 3. The student gets acquainted with the content of the master's program, the possibilities of applying the competencies to be acquired in the profession of work and organizational psychology, as well as in the other professions.
Ability
 1. The student is able to properly manage characteristics related to himself/herself and his/her peers.
 2. The student is able to interpret and manage group dynamics.
 3. The student is able to develop practical solutions in connection with skills development autonomously.
Attitude
 1. Open, impartial and accepting of peers and diversity characteristics.
 2. Respects views, opinions, and personality traits that are different from their own.
 3. Cooperates in a group situation.
 4. Have a need for self-knowledge and continuous self-improvement.
Autonomy and responsibility
 1. Openly welcomes substantiated critical remarks,
 2. cooperates with his/her fellow students in solving the tasks as part of the group,
 3. uses the critical approach in his/her thinking and shares his/her thoughts and critical remarks in an interactive form with his/her fellow students and lecturers.

Methodology of teaching

Interactive tasks, individual and group work, outdoor program.

Materials supporting learning

 • Rudas, J. (2007). Delphi örökösei. Önismereti csoportok – elmélet, módszer, gyakorlat. Budapest: Lélekben Otthon Kiadó.
 • Rudas, J. (2011). Javne örökösei. Fejlesztő tréningcsoportok – elvek, módszerek, gyakorlatcsoma-gok. Budapest: Oriold és Társai Kiadó.
 • Előadásanyagok letölthetök a tanszéki oktatástámogató portálról (https://edu.gtk.bme.hu/) – Lecture material downloadable from the learning portal (http://edu.gtk.bme.hu/)

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy évközi írásbeli dolgozat alapján történik.

Performance evaluation methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: Összegző tanulmányi teljesítményértékelés: tréningbeszámoló elkészítése. Az egyéni dolgozat alapvetően a tapaszta-lati, személyes és csoportos élmények reflexiójára irányul. Az értékelés alapjául szolgáló dolgozat elkészítéséhez a szempontokat, a feldolgozandó háttéranyagokat és a formai követelményeket a tantárgy előadója határozza meg. A dolgozatot a hallgatóknak elektronikusan, a kurzus Moodle felületére kell feltölteniük a megadott határidőig.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • írásbeli dolgozat (tréningbeszámoló): 100%
 • összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent
Very good 85–100
Good 71–84
Satisfactory 55–70
Pass 40–54
Fail < 40

Correction and retake

1) Az évközi dolgozat javítására, pótlására a pótlási időszakban van lehetőség. Első alkalommal – díjmentesen pótolható vagy javítható. 2) Az évközi dolgozat javítása esetén a korábbi és az új eredmény közül a későbbi eredményt vesszük figyelembe. 3) Amennyiben az 1) pont szerinti pótlással sem tud a hallgató elégtelentől különböző érdemjegyet szerez-ni, úgy – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – második alkalommal, ismételt kísérletet tehet a sikertelen első pótlás javítására.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
2 14
25
37
90

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. Egyéni, önismeretet célzó gyakorlatok.
2. Csoportos prezentációk.
3. Csoportos, interaktív, gyakorlati, készségfejlesztő gyakorlatok.
4. Kerekasztal beszélgetés a munka- és szervezetpszichológia szakmáról az oktatókkal.
5. Outdoor, készségfejlesztő tréninggyakorlatok.

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Gadanecz Péte tanársegéd gadanecz.peter@gtk.bme.hu
Takács Veronika tanársegéd takacs.veronika@gtk.bme.hu
Geszten Dalma tanársegéd geszten.dalma@gtk.bme.hu
Nagy Eszter tanársegéd nagy.eszter@gtk.bme.hu

Approval and validity of subject requirements