Valtozasok

SUBJECT DATA

TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE

Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
ECONOMICS
Course code
BMEGT30A002
Course type
Contact lessons
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
2
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
mid-term grade
Number of credits
2
Course leader
Name
Dr. Ligeti Zsombor
Position
associate professor
Email adress
ligeti.zsombor@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Economics

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester
Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Education Committee of Faculty of Economic and Social Sciences (Valid from: 04.10.2021.)

Objectives

The objective of the subject Economics is multi-layered. On the one hand, to acquaint students with the most important economic terminology at the level appropriate to their education. On the other hand, to introduce students to the practical application of concepts and certain economic tools. Finally, building on the former knowledge and skills, impart a comprehensive economic approach that enables students to orientate themselves on key issues in the micro- and macro-spheres of the economic environment.

Learning outcomes

Knowledge
 1. the commonly used conceptual framework of economics,
 2. the market model,
 3. the concepts and tools of economic prosperity analysis and the concept of Pareto efficiency,
 4. the different types of elasticity of supply and demand,
 5. the model of intertemporal choice,
 6. the economic model of the productive sector,
 7. the simpler types of market structures.
Ability
 1. apply the market model comparatively statically,
 2. preform a welfare analysis of economic processes,
 3. analyze the market-distorting effects of economic policy,
 4. classify goods on the basis of their elasticity of demand,
 5. perform economic calculations based on demand and supply elasticities,
 6. determine the potential impact of economic and institutional changes on the decisions of economic agents,
 7. make simple market structure comparisons.
Attitude
 1. collaborate with their instructors and fellow students during the learning process,
 2. gain knowledge and information,
 3. are open to learn and adapt the methodology of information technology tools
 4. endeavors to learn about and routinely use the tools needed to solve economic problems,
 5. strives for an accurate and error-free solution
Autonomy and responsibility
 1. carry out independently the consideration of economic problems and solves them on the basis of given resources,
 2. are open to accept reliable critical remarks,
 3. use a systems approach in thinking.

Methodology of teaching

Lectures, computational exercises and communication in written and oral form, use of ICT tools and techniques.

Materials supporting learning

 • Varian, H. R. (2016): Mikroökonómia középfokon. Akadémiai Kiadó, Budapest.
 • Berde, Éva (szerk.) (2009): Mikroökonómiai és piacelméleti feladatgyűjtemény. TOKK, Buda-pest.
 • Egyéb oktatási segédanyagok a tanszék honlapján, a tárgy neve és kódja alatt érhetőek el.
 • Varian, H. R. (2010): Intermediate Microeconomics: A Modern Approach (Eighth Edition)
 • Berde, Éva (szerk.) (2009): Mikroökonómiai és piacelméleti feladatgyűjtemény. TOKK, Budapest.
 • Slideshows of the lectures which will be uploaded continously during the semester

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése két félévközi írásbeli teljesítménymérés (összegző tanulmányi teljesítményértékelés) és opcionálisan kiadott házi feladatok (részteljesítmény értékelések) alapján történik. A tantárgy teljesítéséhez szükséges a két összegző tanulmányi teljesítményértékelésből (zárthelyi dolgozatok) egyenként legalább 40% elérése.

Performance evaluation methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. összegző tanulmányi teljesítményértékelés: a tantárgy és tudás, képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja zárthelyi dolgozat formájában, a dolgozat állhat tesztkérdésekből, melyek az egyes fogalmak értelmezését és az azok közötti összefüggések felismerését; esszékérdésekből, melyek a lexikális tudást, valamint a szintetizáló képességet vizsgálják; a rendelkezésre álló munkaidő 30-60 perc; 2. részteljesítmény értékelés (házi feladat): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek komplex értékelési módja, melynek megjelenési formája az egyénileg vagy csoportosan készített házi feladat, a házi feladat tartalmát, követelményeit, beadási határidejét, értékelési módját az oktatók a félév során határozzák meg.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • 1. összegző tanulmányi teljesítményértékelés: 50%
 • 2. összegző tanulmányi teljesítményértékelés: 50%
 • részteljesítmény-értékelés (házi feladatok): 25%
 • összesen: 100%+

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent 90-100
Very good 85–90
Good 70–84
Satisfactory 55–69
Pass 40–54
Fail 40

Correction and retake

1) A pótlási időszakban mindkét zárthelyi dolgozat pótolható és javítható. 2) A zárthelyi dolgozatok javítása esetén a jobbik dolgozat eredménye számít az érdemjegy-megállapításához figyelembe vett összesített pontszámba. 3) A vizsgaidőszak harmadik napjáig egyetlen zárthelyi dolgozat ismételten pótolható vagy javítható. 4) A házi feladatok határidőn túl a pótlási időszak kezdetéig nyújthatók be.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
részvétel a kontakt tanórákon 14×2=28
felkészülés a teljesítményértékelésekre 18
házi feladat elkészítése 14
összesen 60

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

Topics of lectures
1. Közgazdasági szemlélet. A piac modellje.
2. Piaci kereslet és rugalmasságok.
3. Fogyasztói magatartás 1.
4. Fogyasztói magatartás 2.
5. Intertemporális választás.
6. Termeléselmélet 1. Profitmaximalizálás.
7. Termeléselmélet 2. Költségfüggvények.
8. A monopolista viselkedés.
9. Piacszerkezetek.

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Rácz Tamás tanársegéd racz.tamas@gtk.bme.hu

Approval and validity of subject requirements