Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR AND LEADERSHIP
Course code
BMEGT52S810
Course type
contact lessons
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
2
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam
Number of credits
5
Course leader
Name
Dr. Juhász Márta
Position
associate professor
Email adress
juhasz.marta@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Ergonomics and Psychology

Subject website
Language of teaching
magyar - HU, angol - EN
Curriculum role of the subject, recommended semester
Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences in 27 Jan 2021. Valid from 1 Feb 2021.

Objectives

The aim of the course is to provide (potential) leaders with a novel, effective, and modern personal framework on how to act effectively as a leader, how to participate in and shape human relationships, primarily by integrat-ing practical knowledge and experiential learning. We consider it very important to emphasize that students adopt and develop a positive leadership attitude that they can form and communicate an authentic image of themselves. During the course, we want to convey to students the message of how to make a positive difference in their own lives, work roles, groups, organizations, and society, because this approach must characterize 21st century leaders.

Learning outcomes

Knowledge
 1. They know the conceptual system, the most important contexts, and theories related to organizational psychology and leadership.
Ability
 1. They can understand the typical literature on topics related to organizational and management psychol-ogy, and are able to independently search for literature sources.
 2. They are able to communicate in a professionally adequate manner, orally and in writing, on a variety of topics in organizational psychology and leadership.
Attitude
 1. They are open to expanding knowledge related to their field.
 2. They are open and motivated to apply the acquired knowledge.
 3. They collaborate with the instructor and fellow students to expand knowledge.
 4. They are open to the use of information technology tools used in the course.
Autonomy and responsibility
 1. They expect and utilize new knowledge.
 2. They actively participate in the process of acquiring knowledge.
 3. They can solve individual and team tasks with responsibly and autonomy.
 4. They collaborate with fellow students during group work.
 5. They use system approach in their thinking.

Methodology of teaching

Lectures, oral and written communication, use of IT tools and techniques.

Materials supporting learning

 • Juhász Márta (2021): Vezető a szervezetben c. Oktatási segédlet
 • Juhász Márta (2021): Team adaptáció. Oktatási segédlet
 • De Rue, D.S., Nahrgang, J.D., Wellman, N., Humphrey, S.E. (2011). Trait and behavioral theories of leadership: An integration and meta-analytic test of their relative validity. Personnel Psychology, 2011, 64, 7–52
 • Hamlin, Patel, Ruiz, Withford – Towards a Universal Taxonomy of Percieved Managerial and Leadership Effecti-veness: A multiple cross-case/cross-nation study of effective and ineffective managerial behaviour (2013)
 • Locke, E.A., Latham, G.P. (2002). Building a Practically Useful Theory of Goal Setting and Task Motivation, A 35-year Odyssey, American Psychologist Association, Vo. 57, No. 9. (705-717)
 • Pearce, C.L. (2004). The future of leadership: Combining vertical and shared leadership to transform knowledge work. Academy of Management Executive, 2004, Vol. 18, No. 1.
 • Tarnai Márta (2003): A bizalom szerepe a gazdasági kapcsolatokban In: Hunyady Gy., Székely M.(szerk): Gazda-ságpszichológia, Osiris Kiadó, Budapest, 694-703.

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése egy évközi írásbeli teljesítményméréssel és a vezetői önreflexiót erősítő feladat elvégzésével.

Performance evaluation methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Zárthelyi dolgozat: A félév végén egy zárthelyi dolgozat megírása, amely két alfeladatból áll. A) feladat: az elméleti tudás felmérésére szolgáló 30 tesztkérdés; B) az elméleti tudás gyakorlati alkalmazása céljából mindenki kap egy esettanulmányt vezetési problémával kapcsolatban, amelyre megoldási javaslatokat kell írni a megtanult elméleti anyagok alapján. A két feladatra kapott pontszám alapja képezi a megajánlott vizsgajegyet, amelyet, ha nem fogadnak el, akkor szóban lehet vizsgázni. 2. Önálló egyéni feladat a vezetői identitás elmélyítésére: Minden órán számos vezetői kérdőív és teszt kitöltésé-re lesz lehetőség, amelyeket a hallgatóknak ki kell tölteni és a kurzus elején átadott elektronikus naplóban az ezekre kapott pontszámokat vezetni kell. A napló egyéb, elgondolkodtató, az önreflexiót elmélyítő feladatokat is tartalmaz, amelyet a hallgatónak vezetni kell és a félév végén ezt kell leadniuk.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • ZH A) és B) részének pontszáma: 30%
 • önálló feladat: 20%
 • összesen: 50%

Proportion of examination elements in the rating

 • szóbeli vizsga: 50%
 • összesen: 50%

Grading

%
Excellent -100
Very good > 90
Good 80–89
Satisfactory 65–79
Pass 50–64
Fail < 50

Correction and retake

1) A két ZH-t a pótlási héten pótolható vagy javítható. Javítás esetén a korábbi és az új eredmény közül a hallgató számára kedvezőbbet vesszük figyelembe.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
4 6
30
52
44
150

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. A szervezet- és vezetéspszichológia fogalmának definiálása, és történetének főbb pontjainak bemutatása. A mai kor vezetői felfogása: hogyan jutottunk el a szolgáló vezetésig?
2. A vezetővé válás folyamata. A vezetés és a környezet interakciója.
3. Vezetői vonás- és képességelméletek: a vezető személyisége és a vezető kogníciója: „neuroleadership” megközelítések.
4. Az érzelmileg rezonáló vezető és az érzelmi intelligencia a vezetésben. Pozitív pszichológiai szemlélet a vezetésben. Mentális egészség a vezetői munkában; Toxikus szervezet – diszfunkcionális vezetés vs egészséges szervezet – vezetői pszichés jóllét.
5. Vezetési stílusok és szervezeti típusok, vezetői viselkedések a hatalmi pozícióban: meggyőzés, befolyásolás, manipuláció; Döntési heurisztikák a vezetésben. Magatartás alapú vezetés.
6. Helyzetfüggő vezetéselméletek és a hozzájuk tartozó gyakorlat.
7. Vezetői inspirálás, motiválás. Vízió, célkitűzés, szervezeti stratégia kialakítása és ezek kommunikálásának szerepe az elkötelezettség kialakításában; korszerű vezetési stílusok, melyek inspirálják a dolgozókat (szolgáló, etikus, autentikus vezetés).
8. Kihívások a vezetői munkában: transzformáló, átalakító vezetői stílus és a szervezeti változások kezelése. Coaching szemléletű vezetés a szervezetben, a tehetségek és a teljesítmény menedzselése.
9. Vezető a szervezetben: Hogyan hozzon létre a vezető hatékony teamet? Teammunka a szervezetben, a teamek kialakítása és koordinálása. Biztonsági kultúra az egyén és a csoport szempontjából.
10. Team adaptáció veszélyes munkakörnyezetben.
11. Szervezeti reziliencia a változó környezetben. Szervezeti változások és ezek kezelése.
12. A vezetői bizalom és bizalom a vezetőbe.

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Dr. Kun Ágota adjunktus kun.agota@gtk.bme.hu

Approval and validity of subject requirements