Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
THESIS WRITING
Course code
BMEGT52MN37
Course type
contact lessons
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
0
Practice
12
Laboratory
0
Type of assessment
mid-term grade
Number of credits
20
Course leader
Name
Dr. Kun Ágota
Position
assistant professor
Email adress
kun.agota@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Ergonomics and Psychology

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Pszichológia mesterszak - Munka és szervezetpszichológia szakirány 2015/16/1 félévtől

Subject Role: Szakirányon kötelező

Recommended semester: 4

Programme: Munka- és szervezetpszichológia szakirány

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 4

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences in 27 May 2020. Valid from 1 Sep 2020.

Objectives

The aim of the course is to support the student's independent research work, as a result of which he / she proves the ability to present the theoretical and methodological knowledge acquired during the training in a written, scientific work.

Learning outcomes

Knowledge
 1. Students know the basic tools of psychological research, the steps of planning and carrying out research in psychology.
 2. Students know the formal and content criteria of scientific works
Ability
 1. They are able to formulate independent questions, plan and carry out independent research.
 2. Thwy are able to create a demanding and authentic scientific work in writing.
Attitude
 1. They are open to expanding methodological knowledge related to his / her field of psychology.
 2. They are open and motivated to apply the acquired knowledge.
 3. They collaborate with the instructor and fellow students to expand knowledge.
 4. They are open to the use of information technology tools
Autonomy and responsibility
 1. They expect and utilize new knowledge.
 2. They actively participate in the process of acquiring knowledge.
 3. They solve individual and group research tasks responsibly and independently.
 4. They cllaborates with fellow students during group work.

Methodology of teaching

Consultations and presentations, use of IT tools and techniques, independent work.

Materials supporting learning

 • Szokolszky Á. (2004) Kutatómunka a pszichológiában. 1-2-3. fejezetek (19-190.old)
 • Babbie, E. (2003) A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. 19. fejezet (Használati utasítás a társadalomkutatáshoz)
 • V. Booth, Communicating in Science: Writing a Scientific Paper and Speaking at Scientific Meetings, 2nd Edition, Cambridge University Press, Cambridge, 1993.
 • M. Davis, Scientific Papers and Presentations, Academic Press, San Diego, 1996.
 • A kurzus háttéranyagai letölthetök a tanszéki oktatástámogató portálról (https://edu.gtk.bme.hu/) – Lecture material downloadable from the learning portal (http://edu.gtk.bme.hu/)

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése két évközi teljesítménymérés alapján történik.

Performance evaluation methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény értékelés: 1. szóbeli prezentáció 2. Részteljesítmény értékelés: 2. szóbeli prezentáció 3. Félév közben 3 kötelező, egyéni konzultáció. 4. Részteljesítmény értékelés: a diplomamunka elméleti részének határidőre való leadása

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • részteljesítmény értékelés (prezentáció): 25%
 • részteljesítmény értékelés (prezentáció): 25%
 • részteljesítmény értékelés (diploma elmélet): 50%
 • összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent > 95
Very good 86–95
Good 75–85
Satisfactory 65–74
Pass 50–64
Fail < 50

Correction and retake

1) Az írásban leadandó feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 16:00 óráig adható be vagy elektronikus formában 23:59-ig küldhető meg.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
28
28
28
80
200
236
600

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. Diplomamunka tématerv elkészítése.
2. Kötelező, egyéni konzultációkon való részvétel.
3. Kötelező, csoportos prezentációkon való részvétel.
4. A diplomamunka elméleti részsének elkészítése.
5. A diplomamunka egészének elkészítése.

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Gerákné Dr. Krasz Katalin adjunktus krasz.kata@gtk.bme.hu
Dr. Perger Mónika adjunktus perger.monika@gtk.bme.hu
Gadanecz Péter tanársegéd gadanecz.peter@gtk.bme.hu
Takács Veronika tanársegéd takacs.veronika@gtk.bme.hu
Dr. Séllei Beatrix adjunktus sellei.beatrix@gtk.bem.hu
Dr. Szabó Zsolt Péter szabo.zsolt.peter@gtk.bmr.hu

Approval and validity of subject requirements