I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
APPLIED PRODUCT MANAGEMENT
ID (subject code)
BMEGT52MN29
Type of subject
contact lessons
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
2
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam
Number of credits
3
Subject Coordinator
Name
Dr. Tóvölgyi Sarolta
Position
assistant professor
Contact details
tovolgyi.sarolta@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Ergonomics and Psychology
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Engineering Manager Msc - Product Management specialisation for students starting from 2016/17/Term 1

Subject Role: Compulsory for the specialisation

Recommended semester: 0

Programme: Engineering Manager Msc - Product management specialisation

Subject Role: Elective for the specialisation

Recommended semester: 0

Direct prerequisites
Strong
A Termékmenedzsment modulra történt felvétel – Enrolling to the Product management module
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences in 29 Apr 2020. Valid from 10 Feb 2020.

Objectives

The basic objective of the subject is to get to know the different topics and special areas of product management during the master seminars, to learn them individually, and to process them in practice.

Academic results

Knowledge
 1. They know the operation principles of organizations as purposeful systems.
 2. They have comprehensive knowledge of the key concepts used in product management related to prod-uct development.
 3. They know the generations of product innovation models, the elements and modelling methods of the product innovation process, and their possibilities supported by software (e.g., ARIS Express).
 4. They know the technical and management activities related to product development and their connec-tions.
 5. They have comprehensive knowledge of the elements of the organizational framework of product devel-opment and the manifestations of teamwork during product development.
 6. They are familiar with the requirements of technical, economic, and legal regulations concerning con-sumer protection, in particular product safety aspects and requirements.
 7. They know the protection terms related to the topics of patents, competitive advantage, and product novelty, and their role in product development.
 8. They understand and apply the peculiarities and tools of the design management approach and thinking.
Skills
 1. They are able to incorporate the acquired knowledge into a system (model) and view it in a complex way.
 2. In the field of technology, they are able to apply and use the acquired knowledge in practice and to use problem-solving techniques.
 3. They are able to review the product development processes from technical, economic, human, and other social aspects, and to communicate effectively with representatives of each discipline.
 4. They are able to coordinate the design and implementation of innovation processes.
 5. They can establish relationships with market participants and collect and properly process and systema-tize information useful for product development and product management.
 6. They are able to express their thoughts in an orderly form, orally, and in writing.
 7. They are able to plan and perform tasks at a professionally high level, independently, or in work teams.
Attitude
 1. They are open and receptive to learning about professional, technological development and innovation in the technical field and to applying this knowledge proactively.
 2. They are ready for cooperation, participation in teamwork, and, after practice, performing tasks as inde-pendent leader.
 3. They are characterized by system-level thinking and approach.
Independence and responsibility
 1. They are able to understand and solve technological and related economic tasks independently.
 2. They make their decisions carefully, in consultation with the representatives of different fields (mainly technological, economic, legal), and take responsibility for them.
 3. In making their decisions, they take into account the requirements of occupational health and safety, technological, economic, and legal regulations, as well as the related professional and ethical aspects.
 4. They independently monitor technological, economic, financial, legal, and social changes in the market related to their field of expertise.

Teaching methodology

Lectures, written and oral communication, use of IT tools and techniques, team and individual assignments.

Materials supporting learning

 • Antalovits M., Süle M. (szerk.) (2012): Termékmenedzsment. Typotext Kiadó, Budapest.
 • Izsó L., Becker Gy. (szerk.) (2011): Termékélmény. Akadémiai Kiadó Budapest.

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése részteljesítmény értékelés (házi feladat) és szóbeli vizsga alapján történik.

Performance assessment methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. részteljesítmény értékelés (házi feladat): a tantárgyi tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek komplex számonkérési módja, amely a hallgató projektfeladat- és diplo-mamunkatémájához szorosan kapcsolódó (termékfejlesztés menedzsment témájú) beadandó feladat té-mavezetői értékelésével történik, melynek tartalmát, követelményeit, beadási határidejét a tárgyfelelős határozza meg. B. Vizsgaidőszakban végzett teljesítményértékelés (vizsga)

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • részteljesítmény értékelés (házi feladat): 100%
 • összesen: 100%

Percentage of exam elements within the rating

 • szóbeli részvizsga: 75%
 • évközi eredmények beszámítása: 25%
 • összesen: 100%

Conditions for obtaining a signature, validity of the signature

Az aláírás megszerzésének feltétele az előadások 70%-án történő részvétel, valamint hogy a 3.3. pont szerint megszerezhető pontszám legalább 50%-át elérje a hallgató. A megszerzett aláírás a TVSZ szerinti időtartam érvényes.

Issuing grades

%
Excellent > 90-100
Very good 85–90
Good 75-84
Satisfactory 65-74
Pass 50-64
Fail < 50

Retake and late completion

1) A házi feladat késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 15:00 óráig adható be elektronikus formában. 2) A beadott és elfogadott házi feladat az 1) pontban megadott határidőig és módon díjmentesen javítható.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
2 14
30
32
90

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Lecture topics
1. Termékinnovációs modellek generációi, a termékfejlesztés folyamata és folyamatmodellezés
2. A sikeres termékinnováció menedzsment kérdései
3. A termékfejlesztés szervezeti keretei, csapatmunka a termékfejlesztésben
4. Szoftvertermékek fejlesztési folyamatai, UX és Experience Design
5. Termékkommunikáció, reklám
6. Fogyasztóvédelmi szempontok a termékfejlesztésben
7. Szabadalom, versenyelőny termékújdonság témakörhöz köthető iparjogvédelmi szempontok a termékfejlesztésben
8. A termékfejlesztés speciális területei (vendégelőadások különféle piaci szereplőkkel)
9. Gyakorlati óra külső helyszínen (sikeresen termékfejlesztési és termékmenedzselési gyakorlat megismerése helyszíni látogatás során)

Additional lecturers

Name Position Contact details
Szabó Bálint tanársegéd szabobalint@erg.bme.hu
Geszten Dalma Ph.D. hallgató gesztend@erg.bme.hu
Tóth Áron Ph.D. hallgató totharon@erg.bme.hu
Zétényi Tamás tud. munkatárs zetenyi@erg.bme.hu

Approval and validity of subject requirements