Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
FIELD WORK II
ID (subject code)
BMEGT52MN22
Type of subject
contact lessons
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
0
Practice
6
Laboratory
0
Type of assessment
mid-term grade
Number of credits
6
Subject Coordinator
Name
Dr. Kun Ágota
Position
assistant professor
Contact details
kun.agota@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Ergonomics and Psychology
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Psychology Master’s Programme - Work and organisational psychology specialisation from 2015/16/Term 1

Subject Role: Compulsory for the specialisation

Recommended semester: 4

Programme: Work and organisational psychology specialisation

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 4

Direct prerequisites
Strong
Terepgyakorlat I. – Field Work I
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences in 27 May 2020. Valid from 1 Sep 2020.

Objectives

The aim of the course is to form the students' professional identity, development of their professional competen-cies and self-knowledge with the help of consultations. Another aim of the course is to promote students to find a field for the implementation of their thesis, for their autonomous research within the company which is suitab-le for the topic of their thesis.

Academic results

Knowledge
 1. Students know the applied fields of work and organizational psychology.
 2. Students know the applied methods of work and organizational psychology.
 3. Students know the psychological explanatory concepts and models of various workplace and organizati-onal processes, typical phenomena and problems.
Skills
 1. Students are able to integrate into a given organizational culture.
 2. Students are able to design and execute independent fieldwork.
 3. Students are able to perform independent, professional tasks.
 4. Students are able to process a specific workplace, organizational case and document it in writing.
Attitude
 1. Students open to the acquisition, acquaintance and authentic transmission of professional knowledge in the field.
 2. They seek to integrate his psychological knowledge into practice.
 3. They consciously plan and build professional relationships.
 4. They strive to apply the acquired knowledge and acquired skills confidently and effectively in order to develop others.
 5. They willingly cooperates with representatives of other professions.
 6. They represent and cultivates the acquired theoretical and practical knowledge authentically and ethically.
Independence and responsibility
 1. They think constructively and solution-centered using acquired psychological knowledge, tools and prac-tices.
 2. They are able to design, develop and implement workplace/organizational programs with different content using the learned knowledge.
 3. They apply a systematic approach in your thinking, adapted to the organizational environment.
 4. They are able to take responsibility for the professional content of the programs they develop.
 5. They cooperate with representatives of other professions in solving various tasks, planning and imple-menting programs

Teaching methodology

Guided consultation on the experiences of the field work. Group, career socialization consultation, written as-signment using given aspects. Use of IT tools and techniques.

Materials supporting learning

 • Nijian, Z. & Richard, D. P. (2016). Field Experience. Transitioning from Student to Professional. United King-dom: SAGE Publications, Ltd.
 • A kurzushoz kapcsolódó anyagok letölthetők a tanszéki oktatástámogató portálról (https://edu.gtk.bme.hu/) – Lecture material downloadable from the learning portal (http://edu.gtk.bme.hu/)

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése a kötelező, kiscsoportos, pályaszocializáció fókuszú konzultációkon való részvétel és egy egyéni dolgozat értékelése mentén történik.

Performance assessment methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény értékelés (kiscsoportos, pályaszocializációs konzultáció): kötelező részvétellel. 2. Részteljesítmény értékelés (egyéni karrierút-terv készítése): a szakmai képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek komplex értékelési módja, melynek megjelenési formája a prezentáció formájában készített szakmai gyakorlati beszámoló; a feladat tartalmát, követelményeit, beadási határidejét értékelési módját az oktató határozza meg.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • Részteljesítmény értékelés (konzultáció): 50%
 • Részteljesítmény értékelés (karrierút-terv): 50%
 • összesen: 100%

Percentage of exam elements within the rating

 • :

Issuing grades

%
Excellent -100
Very good 85–100
Good 70–85
Satisfactory 55–70
Pass 40–55
Fail < 40

Retake and late completion

1) Az írásbeli feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási idő-szak utolsó napján 16:00 óráig adható be vagy elektronikus formában 23:59-ig küldhető meg. 2) A beadott és elfogadott írásbeli feladat a megadott határidőig és módon díjmentesen javítható. 3) Amennyiben a pótlással sem tud a hallgató elégtelentől különböző érdemjegyet szerezni, úgy – a szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – második alkalommal ismételt kísérletet tehet a sikertelen első pótlás javítására.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
80
84
16
180

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Lecture topics
1. Csoportos konzultáció a terepgyakorlat helyszínén végzett szakmai munka bemutatásával.
2. Pályaszocializációs csoportfoglalkozás.
3. Az egyéni karrier-terv írásbeli dokumentációja elkészítésének szempontjai.

Additional lecturers

Name Position Contact details
Nagy Eszter tanársegéd nagy.eszter@gtk.bme.hu

Approval and validity of subject requirements