Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
FIELD WORK II
Course code
BMEGT52MN22
Course type
contact lessons
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
0
Practice
6
Laboratory
0
Type of assessment
mid-term grade
Number of credits
6
Course leader
Name
Dr. Kun Ágota
Position
assistant professor
Email adress
kun.agota@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Ergonomics and Psychology

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Pszichológia mesterszak - Munka és szervezetpszichológia szakirány 2015/16/1 félévtől

Subject Role: Szakirányon kötelező

Recommended semester: 4

Programme: Munka- és szervezetpszichológia szakirány

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 4

Pre-requisites
strong
Terepgyakorlat I. – Field Work I
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences in 27 May 2020. Valid from 1 Sep 2020.

Objectives

The aim of the course is to form the students' professional identity, development of their professional competen-cies and self-knowledge with the help of consultations. Another aim of the course is to promote students to find a field for the implementation of their thesis, for their autonomous research within the company which is suitab-le for the topic of their thesis.

Learning outcomes

Knowledge
 1. Students know the applied fields of work and organizational psychology.
 2. Students know the applied methods of work and organizational psychology.
 3. Students know the psychological explanatory concepts and models of various workplace and organizati-onal processes, typical phenomena and problems.
Ability
 1. Students are able to integrate into a given organizational culture.
 2. Students are able to design and execute independent fieldwork.
 3. Students are able to perform independent, professional tasks.
 4. Students are able to process a specific workplace, organizational case and document it in writing.
Attitude
 1. Students open to the acquisition, acquaintance and authentic transmission of professional knowledge in the field.
 2. They seek to integrate his psychological knowledge into practice.
 3. They consciously plan and build professional relationships.
 4. They strive to apply the acquired knowledge and acquired skills confidently and effectively in order to develop others.
 5. They willingly cooperates with representatives of other professions.
 6. They represent and cultivates the acquired theoretical and practical knowledge authentically and ethically.
Autonomy and responsibility
 1. They think constructively and solution-centered using acquired psychological knowledge, tools and prac-tices.
 2. They are able to design, develop and implement workplace/organizational programs with different content using the learned knowledge.
 3. They apply a systematic approach in your thinking, adapted to the organizational environment.
 4. They are able to take responsibility for the professional content of the programs they develop.
 5. They cooperate with representatives of other professions in solving various tasks, planning and imple-menting programs

Methodology of teaching

Guided consultation on the experiences of the field work. Group, career socialization consultation, written as-signment using given aspects. Use of IT tools and techniques.

Materials supporting learning

 • Nijian, Z. & Richard, D. P. (2016). Field Experience. Transitioning from Student to Professional. United King-dom: SAGE Publications, Ltd.
 • A kurzushoz kapcsolódó anyagok letölthetők a tanszéki oktatástámogató portálról (https://edu.gtk.bme.hu/) – Lecture material downloadable from the learning portal (http://edu.gtk.bme.hu/)

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése a kötelező, kiscsoportos, pályaszocializáció fókuszú konzultációkon való részvétel és egy egyéni dolgozat értékelése mentén történik.

Performance evaluation methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény értékelés (kiscsoportos, pályaszocializációs konzultáció): kötelező részvétellel. 2. Részteljesítmény értékelés (egyéni karrierút-terv készítése): a szakmai képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek komplex értékelési módja, melynek megjelenési formája a prezentáció formájában készített szakmai gyakorlati beszámoló; a feladat tartalmát, követelményeit, beadási határidejét értékelési módját az oktató határozza meg.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • Részteljesítmény értékelés (konzultáció): 50%
 • Részteljesítmény értékelés (karrierút-terv): 50%
 • összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent
Very good 85–100
Good 70–85
Satisfactory 55–70
Pass 40–55
Fail < 40

Correction and retake

1) Az írásbeli feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási idő-szak utolsó napján 16:00 óráig adható be vagy elektronikus formában 23:59-ig küldhető meg. 2) A beadott és elfogadott írásbeli feladat a megadott határidőig és módon díjmentesen javítható. 3) Amennyiben a pótlással sem tud a hallgató elégtelentől különböző érdemjegyet szerezni, úgy – a szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – második alkalommal ismételt kísérletet tehet a sikertelen első pótlás javítására.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
80
84
16
180

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. Csoportos konzultáció a terepgyakorlat helyszínén végzett szakmai munka bemutatásával.
2. Pályaszocializációs csoportfoglalkozás.
3. Az egyéni karrier-terv írásbeli dokumentációja elkészítésének szempontjai.

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Nagy Eszter tanársegéd nagy.eszter@gtk.bme.hu

Approval and validity of subject requirements