I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY METHODS 2.
ID (subject code)
BMEGT52M110
Type of subject
contact lessons
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
0
Practice
1
Laboratory
0
Type of assessment
mid-term grade
Number of credits
2
Subject Coordinator
Name
Dr. Juhász Márta
Position
associate professor
Contact details
juhasz.marta@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Ergonomics and Psychology
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Psychology Master’s Programme - Work and organisational psychology specialisation from 2020/21/Term 1

Subject Role: Compulsory elective

Recommended semester: 2

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No: 580302/7/2022. Valid from: 25.05.2022.

Objectives

The aim of the course is to learn and master new creative group methods that can be used in the organizational development process. During the course, students get acquainted with the process of different group methods that can be used in organizational development, experience the operation of the methods through exercises, and try out how to use creative methods in the development process and problem solving.

Academic results

Knowledge
 1. Students have a comprehensive knowledge of creative methods that can be used in an organizational environment.
 2. They are informed about the areas of application of the different methods.
 3. They know the most important models related to the development of organizations.
 4. They know the basic steps of planning and implementing organizational interventions.
 5. They are informed about the possible organizational factors of program implementation.
Skills
 1. They are able to plan and carry out examinations and procedures related to the goals and tasks defined using work psychological knowledge and tools.
 2. They are able to independently choose and apply the tools and methods described in the course.
 3. They are able to think independently and creatively.
 4. They are able to prepare structured professional materials related to the topic.
 5. They are able to synthesize their theoretical and practical knowledge.
Attitude
 1. They collaborate with the instructor and fellow students in expanding knowledge.
 2. They are open, interested in new perspectives.
 3. They demonstrate an empathetic attitude when working with others.
 4. They strive for self-criticism.
 5. They need feedback on their work.
Independence and responsibility
 1. They carrie out the evaluation and analysis of individual tasks and research work related to a given topic independently.
 2. They openly accepts substantiated critical remarks.
 3. They take responsibility for their own work.

Teaching methodology

Self-experience based curriculum processing, workshop and practical demonstration.

Materials supporting learning

 • Bakacsi Gyula (1996): Szervezeti magatartás és vezetés, KJK, Budapest.
 • Perrow, C. (1997): Szervezetszociológia, Osiris Kiadó, Budapest.
 • Klein Sándor (2012): Vezetés- és szervezetpszichológia. Edge 2000 Kft., Budapest.
 • Kaszás György (2011): Gondolkodjunk, mert vagyunk! 12 kreatív problémamegoldó módszer, HVG Kiadó, Budapest.
 • OWEN, Harrison (2015): The Open Space Technology, Berrett-Kohler Publishers Inc.
 • BROWN, Juanita – ISAACS, David (2005): The World Cafe, Berrett-Koehler Publishers.
 • Előadásanyagok letölthetök a tanszéki oktatástámogató portálról (https://edu.gtk.bme.hu/)
 • Lecture material downloadable from the learning portal (http://edu.gtk.bme.hu/)

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése írásbeli anyag (házi feladat) készítése előre megadott szervezetfejlesztési témákból vagy esettanulmány készítése megadott módszerek alkalmazásával. Írásbeli szabadon választott pszichológiai téma szakirodalmának összegzése alapján, csoport előtt történő szóbeli prezentáció (Pptx, Canva vagy Prezi formátumban).

Performance assessment methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: A. Részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevékeny részvétel az interaktív előadások és a kiscsoportos gyakorlatok folyamatában. B. Elméleti összefoglaló dolgozat: előre megadott témák közül szabadon választva a hallgató által előkészített szervezetpszichológiai módszertani fókuszú programterv kidolgozása, melynek megjelenési formája az egyénileg készített házi feladat. A házi feladat tartalmát, követelményeit, beadási határidejét értékelési módját a tárgyfelelős határozza meg.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • aktív részvétel : 50
 • házidolgozat : 25
 • prezentáció: 25
 • összesen: 100

Percentage of exam elements within the rating

Issuing grades

%
Excellent > 95-100
Very good 85–95
Good 75–84
Satisfactory 65–74
Pass 50–64
Fail > 50

Retake and late completion

1) A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 16:00 óráig adható be vagy elektronikus formában 23:59-ig küldhető meg.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
részvétel a kontakt tanórákon 14
felkészülés a szóbeli prezentációra 26
házi feladat elkészítése 20
összesen 60

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Lecture topics
1. ömlesztett
2. World Café
3. Szabályozott kreatív problémamegoldó módszerek:
4. Brainstorming módszer formái, típusai
5. Halszálka módszer (Ishikawa)
6. A hat kalap módszer
7. Mandala-módszer
8. Ötletmátrix módszere
9. SCAMPER-módszer
10. Véletlenszerű behatás módszere
11. Provokáció/elmozdulás módszere
12. Nominális Csoportmódszer (NCM)
13. Polano-módszer
14. Konvergens és divergens gondolkodás, két agyféltekés kreativitás

Additional lecturers

Name Position Contact details
Balogh Péter megbízott oktató balogh.peter@icons.hu

Approval and validity of subject requirements