Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY METHODS 2.
Course code
BMEGT52M110
Course type
contact lessons
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
0
Practice
1
Laboratory
0
Type of assessment
mid-term grade
Number of credits
2
Course leader
Name
Dr. Kun Ágota
Position
assistant professor
Email adress
kun.agota@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Ergonomics and Psychology

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Pszichológia mesterszak - Munka és szervezetpszichológia specializáció 2020/21/1 félévtől

Subject Role: Kötelezően választott

Recommended semester: 2

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences in 27 Jan 2021. Valid from 1 Feb 2021.

Objectives

The aim of the course is to learn and master new creative group methods that can be used in the organizational development process. During the course, students get acquainted with the process of different group methods that can be used in organizational development, experience the operation of the methods through exercises, and try out how to use creative methods in the development process and problem solving.

Learning outcomes

Knowledge
 1. Students have a comprehensive knowledge of creative methods that can be used in an organizational environment.
 2. They are informed about the areas of application of the different methods.
 3. They know the most important models related to the development of organizations.
 4. They know the basic steps of planning and implementing organizational interventions.
 5. They are informed about the possible organizational factors of program implementation.
Ability
 1. They are able to plan and carry out examinations and procedures related to the goals and tasks defined using work psychological knowledge and tools.
 2. They are able to independently choose and apply the tools and methods described in the course.
 3. They are able to think independently and creatively.
 4. They are able to prepare structured professional materials related to the topic.
 5. They are able to synthesize their theoretical and practical knowledge.
Attitude
 1. They collaborate with the instructor and fellow students in expanding knowledge.
 2. They are open, interested in new perspectives.
 3. They demonstrate an empathetic attitude when working with others.
 4. They strive for self-criticism. 1
 5. They need feedback on their work.
Autonomy and responsibility
 1. They carrie out the evaluation and analysis of individual tasks and research work related to a given topic independently.
 2. They openly accepts substantiated critical remarks.
 3. They take responsibility for their own work.

Methodology of teaching

Self-experience based curriculum processing, workshop and practical demonstration.

Materials supporting learning

 • Bakacsi Gyula (1996): Szervezeti magatartás és vezetés, KJK, Budapest.
 • Perrow, C. (1997): Szervezetszociológia, Osiris Kiadó, Budapest.
 • Klein Sándor (2012): Vezetés- és szervezetpszichológia. Edge 2000 Kft., Budapest.
 • Kaszás György (2011): Gondolkodjunk, mert vagyunk! 12 kreatív problémamegoldó módszer, HVG Kiadó, Budapest.
 • OWEN, Harrison (2015): The Open Space Technology, Berrett-Kohler Publishers Inc.
 • BROWN, Juanita – ISAACS, David (2005): The World Cafe, Berrett-Koehler Publishers.
 • Előadásanyagok letölthetök a tanszéki oktatástámogató portálról (https://edu.gtk.bme.hu/)
 • Lecture material downloadable from the learning portal (http://edu.gtk.bme.hu/)

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése írásbeli anyag (házi feladat) készítése előre megadott szervezetfejlesztési témákból vagy esettanulmány készítése megadott módszerek alkalmazásával. Írásbeli szabadon választott pszichológiai téma szakirodalmának összegzése alapján, csoport előtt történő szóbeli prezentáció (Pptx, Canva vagy Prezi formátumban).

Performance evaluation methods

A. Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: A. Részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevékeny részvétel az interaktív előadások és a kiscsoportos gyakorlatok folyamatában. B. Elméleti összefoglaló dolgozat: előre megadott témák közül szabadon választva a hallgató által előkészített szervezetpszichológiai módszertani fókuszú programterv kidolgozása, melynek megjelenési formája az egyénileg készített házi feladat. A házi feladat tartalmát, követelményeit, beadási határidejét értékelési módját a tárgyfelelős határozza meg.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • aktív részvétel: 50%
 • házidolgozat: 25%
 • prezentáció: 25%
 • össszesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent > 95 -100
Very good 85–95
Good 75–84
Satisfactory 65–74
Pass 50–64
Fail < 50

Correction and retake

1) A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 16:00 óráig adható be vagy elektronikus formában 23:59-ig küldhető meg.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
14
26
20
60

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. ömlesztett
2. World Café
3. Szabályozott kreatív problémamegoldó módszerek:
4. Brainstorming módszer formái, típusai
5. Halszálka módszer (Ishikawa)
6. A hat kalap módszer
7. Mandala-módszer
8. Ötletmátrix módszere
9. SCAMPER-módszer
10. Véletlenszerű behatás módszere
11. Provokáció/elmozdulás módszere
12. Nominális Csoportmódszer (NCM)
13. Polano-módszer
14. Konvergens és divergens gondolkodás, két agyféltekés kreativitás

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Balogh Péter megbízott oktató balogh.peter@icons.hu

Approval and validity of subject requirements