Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
VISUAL COMMUNICATION
ID (subject code)
BMEGT43M400
Type of subject
class
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
2
Practice
2
Laboratory
0
Type of assessment
term mark
Number of credits
4
Subject Coordinator
Name
Fiáth Henrietta
Position
assistant lecturer
Contact details
fiath.henrietta@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Sociology and Communication
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Elective subjects

Subject Role: Elective

Recommended semester: 0

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No: 580251/13/2023 registration number. Valid from: 29.03.2023.

Objectives

The aim of the course is to make students aware of the communicative aspects of the visual environment, first at the level of receivers and consumers, and then at the level of responsible, active creators in the second step. In the first half of the course, the issues of visual communication are examined in a problem-centered, medium-independent manner, while in the second half of the course, the individual mediums (graphics, photography, motion pictures, objects, spaces) and their characteristics are thematized in the common discourse. The central question, both during the discussion of the theoretical problems and during the practical tasks to be solved by the students, is what is the relationship between the message and its medium, i.e. the content and the form, and what influences and shades this relationship in the given social, cultural and cognitive context. In the case of the practical tasks, unlike the practice of previous years, we focus on the expression of identity, the design and presentation of own graphic materials, which preferably, but not necessarily, help in developing the student's own portfolio.

Academic results

Knowledge
 1. Solid knowledge of the conceptualization for studying social processes
 2. Basic knowledge of social science methodologies
 3. Basic knowledge of social institutions (law, language, religion, etc.).
Skills
 1. Ability to participate in argumentative and rational debate
 2. Analytical skills
 3. Ability to make independent decisions in academic activities.
Attitude
 1. Awareness of the historical and social embeddedness of cultural processes and institutions
 2. Openness to self-criticism and self-improvement
 3. Self-reflection of one's own abilities.
Independence and responsibility
 1. Display one’s own worldview in a professional setting
 2. Striving to create a historically and politically coherent worldview
 3. Adoption and enforcement of professional standards

Teaching methodology

Lecturing, individual practical, design tasks, discussion

Materials supporting learning

 • A tantárgy elvégzéshez szükséges oktatási anyagok, szakirodalom a kurzus moodle-oldaláról érhető el a hallgatóknak (edu.gtk.bme.hu)

General Rules

A kurzus teljesítésének feltétele a gyakorlati feladatok (kollázs, névjegykártya, önéletrajz és portfólió) elkészítése és a két prezentáció. A kurzus teljesítésének nem feltétele a zárthelyi dolgozat megírása.

Performance assessment methods

Kollázs és statement: A hallgatók egyénileg egy fekvő formátumú, A/3-as méretű, 150 dpi felbontású, képernyőre optimalizált .pdf formátumban kollázst készítenek, amely a vizuális környezetük, ízlésük feltárására, bemutatására szolgál. A kollázsokat nem kell kinyomtatni, képernyőn keresztül kerülnek értékelésre. A kollázs nem tartalmazhat szöveget! A ’statement’ verbális megfogalmazása annak, amit vizuálisan meg szeretnének jeleníteni, maga az üzenet megfogalmazása kulcsszavakban, versben, néhány mondatban, stb. A leírást külön szöveges fájlként kell menteni. Kreatív önéletrajz: A kollázsokra formai jegyekben támaszkodó adatsor-vizualizációt készít minden hallgató. A cél az információk minél hatékonyabb, érdekesebb átadása. Az önéletrajzok formátuma tetszőleges, bemutatni csak elektronikusan kell. Kisarculat és névjegykártya: Minden hallgató kidolgozza a saját és egy véletlenszerűen sorsolt hallgató kisarculatát, amelyet egy névjegykártya kidolgozásán át prezentál. A névjegykártyákat elektronikus is és kinyomtatva is be kell mutatni. A névjegykártyák preferált formátuma 90×50 mm, de ettől indokolt esetben el lehet térni. Portfólió: Minden hallgató kidolgozza a portfóliója címlapját, és minimum 3-5 belső oldalát. A formátum szabadon választható. Elektronikus formában kell beadni. Prezentációk: Minden hallgató a félév során két alkalommal 10-15 perces prezentációt tart az oktató által kijelölt témáról és időpontban, az oktató által kiválasztott szakirodalom alapján. A prezentációban röviden ismertetni kell a szakirodalom legfontosabb téziseit, valamint a hallgató egyéni véleményét a témáról, egyéni gyűjtését a tézisek illusztrálására vagy esetleg cáfolására. Zárthelyi dolgozat: A zárthelyi dolgozatra a 12. héten kerül sor és célja az előadások során átbeszélt problémák megértésének, feldolgozottságának ellenőrzése. A kollázs értékelési szempontjai: az elemzés mélysége, széleskörűsége; a kollázs elrendezésének logikája, érthetőség; esztétikai igényesség; kreativitás. Az önéletrajz, névjegykártya és a portfólió esetében: a tervezői következetesség, logika, érthetőség; esztétika; a kivitelezés igényessége; innováció, ötletesség, humor; a kivitelezés minősége. A prezentáció esetében: az elemzés mélysége, az érvelés feszessége, az előadásmód, a prezentáció vizuális igényessége, a rendelkezésre álló idő kitöltése és túl nem lépése.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • collage: 10
 • autobiography: 10
 • business cards: 20
 • portfolio: 20
 • presentations (2 times): 20
 • midterm test: 20
 • total: 100

Percentage of exam elements within the rating

 • :

Conditions for obtaining a signature, validity of the signature

A félév végi aláírás feltétele az órák 50%-át meg nem haladó hiányzás, valamint az, hogy a hallgató a félévközi feladatokra szerezhető pontok felét megszerezze. A jelenlétet az oktató minden órán katalógussal ellenőrzi. Két különböző alkalommal elkövetett húsz percet meghaladó késés egy mulasztott órának felel meg. Az órák 50%-án való részvétel akadályoztatása esetén a hallgatóknak lehetőségük van a mulasztott órá(ka)t egy az adott órára az oktató által kijelölt szakirodalomból írt legalább 3500 leütéses recenzióval kiváltani. A recenziónak tartalmaznia kell egy rövid leírást a szakirodalom téziséről és a hallgató önálló véleményét, asszociációit a témával kapcsolatban. A recenzió leadásának határideje a pótlási időszak utolsó munkanapja.

Issuing grades

%
Excellent 95-100
Very good 86–94
Good 70–85
Satisfactory 60–69
Pass 50–59
Fail < 50

Retake and late completion

Retakes and make-ups are regulated by the University’s Code on Education and Examination.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
class attendance 56
preparation for assignments 44
reading 20
total 120

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

1. Kommunikációelméleti keret: performatívumok, propozíciók, maximák 2. Kép és szöveg viszonya 3. The medium is the message 4. Vizuális kifejezőeszközök 5. Szimbólumok, identitás 6. Giccs, ízlés 7. A hatalom vizuális reprezentációja 8. Tipográfia 9. Grafika 10. Fotó, fotográfiai reprezentáció 11. Mozgókép, film, animáció, televízió 12. Kommunikáció tárgyakkal 13. Kommunikáció térrel, térben

Lecture topics

Additional lecturers

Name Position Contact details

Approval and validity of subject requirements