Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
INTERNET POLICY AND DIGITAL MEDIA ECONOMICS
Course code
BMEGT43M161
Course type
class
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
24
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam
Number of credits
5
Course leader
Name
Dr. Tófalvy Tamás
Position
associate professor
Email adress
tofalvy.tamas@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Sociology and Communication

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Kommunikáció és médiatudomány mesterszak - Digitális média specializáció (2018-tól)

Subject Role: Szakirányon kötelező

Recommended semester: 1

Programme: Kommunikáció és médiatudomány mesterszak - Kulturális iparágak specializáció (2018-tól)

Subject Role: Szakirányon választható

Recommended semester: 1

Programme: Kommunikáció és médiatudomány mesterszak - Kommunikációtervezés specializáció (2018-tól)

Subject Role: Szakirányon választható

Recommended semester: 1

Programme: Kommunikáció- és médiatudomány mesterszak - Kulturális terek specializáció (2016-tól)

Subject Role: Kötelezően választott

Recommended semester: 1

Programme: Kommunikáció- és médiatudomány mesterszak - Digitális média specializáció (2016-tól)

Subject Role: Szakirányon kötelező

Recommended semester: 1

Programme: Kommunikáció- és médiatudomány mesterszak - Kommunikációtervezés specializáció (2016-tól)

Subject Role: Kötelezően választott

Recommended semester: 1

Pre-requisites
strong
-
weak
-
paralell
-
exclusive
-
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No: 580251/13/2023 registration number. Valid from: 29.03.2023.

Objectives

The course provides contemporary and practical knowledge about the fundamentals and trends of the global, European and domestic digital media market and regulation, which are indispensable in the digital business. The most important topics include public policy and regulation of the Internet, media policy, changes in the media ecosystem, the relationship between aggregators and content production, value chains, business models, copyrights, torrents, audiovisual platforms, advertising market. During the exercises, we write market analyses, regulatory interpretations, proposals, and trend research on questions and problems arising in the above areas. In addition to the department lecturer, the course will be presented by practical experts with extensive experience in the domestic market.

Learning outcomes

Knowledge
 1. Knows the most important factors of the social, structural, economic and political processes determining the field of communication and media
 2. Knows the connections between communication and culture, the various levels of manifestations of this connection and their consequences in the context system of social communication.
Ability
 1. She is capable of a thorough and detailed analysis of the facts discovered at the communication levels and arenas learned during her theoretical and practical work and of the connections that can be extracted from the results.
 2. In the field of communication and media research, she is able to make realistic value judgments based on the processed information and formulate independent proposals based on the conclusions that can be drawn from them
 3. During her professional vocabulary, she confidently uses the vocabulary of the profession, the basic scientific concepts of the profession, and the elements of the special vocabulary set based on them.
Attitude
 1. Capable of learning communication skills and their continuous development, self-reflection in relation to her abilities in this field.
Autonomy and responsibility
 1. Once in a professional work community, she is able to perform and manage complex tasks in accordance with the professional expectations there
 2. She assumes responsibility for the professional texts she prepares in her native language and in a foreign language, and is aware of their possible consequences.

Methodology of teaching

Lecture and seminar, with the contribution of guest lecturers of professional practice

Materials supporting learning

 • A tantárgy elvégzéshez szükséges oktatási anyagok, szakirodalom a kurzus moodle-oldaláról érhető el a hallgatóknak (edu.gtk.bme.hu)

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése: A félév végi aláírás megszerzésének feltétele az órák 70%-án való részvétel. ● A félév végi (elégtelennél jobb) jegy megszerzésének feltétele a fenti feltétel mellett: a három ZH (pótlási hét végéig történő) megírása és a leadandó feladatok összességének az órán megbeszélt követelmények és határidők betartásával történő teljesítése. Az elégséges és a jeles sáv közötti érdemjegyeket a félév során megírt ZH-k és elvégzett feladatokra kapott pontok összessége határozza meg. ● A félév során három zárthelyi dolgozatot írnak a hallgatók. A ZH-k többnyire tesztkérdésekből (többszörös választás) és/vagy esszékérdésekből állnak. A három ZH közül kettő ismétlésére vagy pótlására a pótlási héten (15. hét) van lehetőség. A ZH-knak csak az együttes eredménye, azaz átlaga számít a jegy megállapításában. ● A félév során írásokat adnak le és más, az óra keretében illetve otthon elvégezhető feladatokat (elemzéseket, kutatásokat, projekteket) végeznek el a hallgatók, amelyek értékelése szintén beleszámít a kurzus végén kapott jegybe. ● A félév során a kurzus meghívott előadói további feladatokat adhatnak a hallgatóknak. ● A vizsgaidőszakban a hallgatóknak lehetősége van további beadandókkal pluszpontokat szerezni.

Performance evaluation methods

írásbeli vizsga

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • írásbeli beszámoló: 50

Proportion of examination elements in the rating

 • írásbeli beszámoló: 50

The condition for obtaining the signature, validity of the signature

Az órák legalább 70 százalékán való részvétel

Grading

%
Excellent 100
Very good 90–95
Good 77–89
Satisfactory 64–76
Pass 50-63
Fail < 50

Correction and retake

Retakes and make-ups are regulated by the University’s Code on Education and Examination.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
classes 56
preparation 94
total 150

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A kurzus mai és gyakorlati tudást ad a digitális üzletben nélkülözhetetlen, legfontosabb, globális, európai és hazai digitális médiapiaci és –szabályozási alapokról és trendekről. A legfontosabb témák között szerepel az internet közpolitikája és szabályozása, a médiapolitika, a média-ökoszisztéma változásai, aggregátorok és tartalomelőállítás viszonya, értékláncok, üzleti modellek, szerzői jogok, torrent, audiovizuális platformok, reklámpiac. A gyakorlatok során a fenti területeken felmerülő kérdésekről, problémákról írunk piaci elemzéseket, szabályozási értelmezéseket, javaslatokat, és trendkutatásokat végzünk. A kurzuson a tanszéki előadó mellett a hazai piacon nagy tapasztalattal rendelkező gyakorlati szakemberek adnak elő.

Topics of lectures
1. BLOCK 1 — The digital media ecosystem; Map of Hungarian digital media; Online advertising so far and today; The Internet as a media; The digital media ecosystem; BLOCK 2 — Digital media economics; Digital content industry - business models and the media company; Digital content industry - global platforms; Business models in the content industry; Challenges of digital content and journalism; Online content service - The media company; Online content service - Paid models 1; Online content service - Paid models 2; The digital economy and cultural industries; BLOCK 3 — Internet policy; Digital data and GDPR; Influencers and regulationInternet governance: main issues, dilemmas; Today's debates in Internet and online content regulation

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements