Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
EMPIRICAL RESEARCH METHODOLOGY
Course code
BMEGT43M113
Course type
class
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
4
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
term mark
Number of credits
5
Course leader
Name
Dr. Janky Béla
Position
associate professor
Email adress
janky.bela@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Sociology and Communication

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Kommunikáció és médiatudomány mesterszak - Digitális média specializáció (2018-tól)

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Programme: Kommunikáció és médiatudomány mesterszak - Kulturális iparágak specializáció (2018-tól)

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Programme: Kommunikáció és médiatudomány mesterszak - Kommunikációtervezés specializáció (2018-tól)

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Programme: Kommunikáció- és médiatudomány mesterszak - Kulturális terek specializáció (2016-tól)

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Programme: Kommunikáció és médiatudomány mesterszak - Vizuális kommunikáció specializáció (2018-tól)

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Programme: Kommunikáció- és médiatudomány mesterszak - Digitális média specializáció (2016-tól)

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Programme: Kommunikáció- és médiatudomány mesterszak - Kommunikációtervezés specializáció (2016-tól)

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No: 580251/13/2023 registration number. Valid from: 29.03.2023.

Objectives

The purpose of the course is to provide basic knowledge about some methods of interpretation and analysis of data related to social phenomena, relevant for students majoring in communication. To complete the course, regular preparation at home and class attendance are essential. Some of the required literature is in English.

Learning outcomes

Knowledge
 1. Solid knowledge of the conceptualization for studying social processes
 2. Solid knowledge of conceptualization for studying communication and media phenomena
 3. Basic knowledge of social science methodologies.
Ability
 1. Research skills
 2. Analytical skills
 3. Reliable use of professional language.
Attitude
 1. Presence from social science egocentrism in social science fields
 2. Critical openness to innovation
Autonomy and responsibility
 1. Adoption and enforcement of professional standards
 2. Independence
 3. Proficiency in professional communication both in oral and written form.

Methodology of teaching

Lectures, independent research under supervision

Materials supporting learning

 • Bornemann, John (2009): Fieldwork Experience, Collaboration, and Interlocution. The „Metaphysics of Presence” in Encounters with Syrian Mukhabarat. In Being There. The Fieldwork Encounter and the Making of Truth. John Borneman és Abdellah Hammoudi (szerk.). Berkeley: University of California Press, 237–258
 • Geertz, Clifford (2001 [1973]): Sűrű leírás. Út a kultúra értelmező elméletéhez. In uő Az értelmezés hatalma. Antropológiai írások. Niedermüller Péter (szerk.). Budapest: Osiris, 194–226.
 • Janky Béla. Empirikus kutatásmódszertan. Óravázlatok
 • Harvard University Program on Survey Research: Tip Sheet on Question Wording.
 • Koppány Krisztián: A conjoint analízis és a diszkrét választási kísérlet egészség-gazdaságtani alkalmazásának lehetőségei. SZIE, 2013.
 • PEW Research Center: Questionnaire design
 • Massey, D. S., & Tourangeau, R. (2013). Introduction: New challenges to social measurement. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 645(1), 6-22.
 • Schreier, M. (2012). Qualitative content analysis in practice. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Szokolszky Á. (2004). Szövegelemzés. In Kutatómunka a pszichológiában. 6.1 fejezet.
 • Russmann, U., & Svensson, J. (2016a). How to Study Instagram? Reflections on Coding Visual Communication Online. In: Edelmann, N.& Parycek, P. (Eds.), CeDem2016. Conference on E-Democracy and Open Government Publisher. Donau Universität Krems.
 • Young, N. S., Ioannidis, J. P., & Al-Ubaydli, O. (2008). Why current publication practices may distort science. PLoS medicine, 5(10), e201. 

General Rules

Az aláírás feltétele az előadások rendszeres látogatása. Szükséges félévközi készülés a gyakorlatokra

Performance evaluation methods

Házi feladat, félévközi nagyobb önálló munka

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • classroom activity: 50
 • home work: 50
 • total: 100

Proportion of examination elements in the rating

 • :

The condition for obtaining the signature, validity of the signature

Előadások rendszeres látogatása

Grading

%
Excellent 96
Very good 80-95
Good 70-79
Satisfactory 60-69
Pass 50-59
Fail < 50

Correction and retake

Retakes and make-ups are regulated by the University’s Code on Education and Examination.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
classes 56
preparation for classes 15
preparation for tests 30
homework 30
reading 19
total 150

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

Újságírói információgyűjtés, desk research --- Újságírói információgyűjtés – egyéni interjúk. --- Csoportos interjús technikák: fókuszcsoport. --- Csoportos interjús technikák: deliberatív közvéleménykutatás módszerei. --- Kérdőívezés: alapok (ismétlés) és a digitális kor kihívásai. --- Kérdőívezés: szövegezés és egyéb kérdezési mód-hatások. --- Kérdőívezés: speciális technikák valós attitűdök és viselkedés mérésére. --- Médiatartalmak kvalitatív elemzése: Szövegek. --- Médiatartalmak kvalitatív elemzése: Képek.Szövegek --- Kvantitatív elemzése a digitális korban: adatelemzési alapok és digitális lábnyomok. --- Szövegek kvantitatív elemzése: elemi szövegelemzési technikák. --- Szövegek kvantitatív elemzése: szemantikus hálózatok és más szövegattribútumok gépi elemzése.

Topics of lectures
1. A félévi kurzusmunka és a beszámolás áttekintése.Újságírói információgyűjtés – desk researchÚjságírói információgyűjtés – egyéni interjúk.Csoportos interjús technikák: fókuszcsoport.Csoportos interjús technikák: deliberatív közvéleménykutatás módszerei.Kérdőívezés: alapok (ismétlés) és a digitális kor kihívásai.Kérdőívezés: szövegezés és egyéb kérdezési mód-hatások.Kérdőívezés: speciális technikák valós attitűdök és viselkedés mérésére.Médiatartalmak kvalitatív elemzése: Szövegek.Médiatartalmak kvalitatív elemzése: Képek.Szövegek kvantitatív elemzése a digitális korban: adatelemzési alapok és digitális lábnyomok.Szövegek kvantitatív elemzése: elemi szövegelemzési technikák.Szövegek kvantitatív elemzése: szemantikus hálózatok és más szövegattribútok gépi elemzése.Beszámolók közös értékelése.

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact
Boros István óraadó oktató
Schlemmer Éva óraadó oktató
Szabó Gabriella óraadó oktató
Janecskó Éva óraadó oktató
Kolozsi Ádám óraadó oktató

Approval and validity of subject requirements