Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
INTERDISCIPLINAY RESEARCH IN COMMUNICATION STUDIES
Course code
BMEGT43M100
Course type
class
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
4
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam
Number of credits
5
Course leader
Name
Dr. Gács Anna
Position
associate professor
Email adress
gacs.anna@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Sociology and Communication

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Kommunikáció és médiatudomány mesterszak - Digitális média specializáció (2018-tól)

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Programme: Kommunikáció és médiatudomány mesterszak - Kulturális iparágak specializáció (2018-tól)

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Programme: Kommunikáció és médiatudomány mesterszak - Kommunikációtervezés specializáció (2018-tól)

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Programme: Kommunikáció- és médiatudomány mesterszak - Kulturális terek specializáció (2016-tól)

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Programme: Kommunikáció és médiatudomány mesterszak - Vizuális kommunikáció specializáció (2018-tól)

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Programme: Kommunikáció- és médiatudomány mesterszak - Digitális média specializáció (2016-tól)

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Programme: Kommunikáció- és médiatudomány mesterszak - Kommunikációtervezés specializáció (2016-tól)

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Programme: KM mesterszak - Vizuális kommunikáció specializáció

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 1

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No: 580251/13/2023 registration number. Valid from: 29.03.2023.

Objectives

The history of communication research and research methodology issues are closely linked, as the the examination of communicative phenomena as communicative phenomena was mainly formed during the rethinking of traditional disciplinary frameworks and their transformation along new aspects, conceptual systems and methods. On the one hand, the course provides an overview of these propositions, and on the other hand, it shows how today's communication research approaches the study of communicative phenomena by means of investigation methods and interdisciplinary foundations. We review the theoretical questions in a scientific theoretical framework that also gives us the opportunity to examine the role of the field's co-disciplines (e.g. sociology, anthropology, philosophical analysis, critical cultural research, cognitive and evolutionary psychology, environmental psychology). During the semester, the students work in groups on a research project of their choice, and the discussed topics are formulated and examined in the context of these projects.

Learning outcomes

Knowledge
 1. Basic knowledge of social science methodologies.
Ability
 1. Ability to recognize social and communication problems, and to choose appropriate solutions
 2. Ability to make judgements in practical tasks, ability to make independent decisions
 3. Reliable use of professional language.
Attitude
 1. Professional and moral stand
 2. Self-reflection of one's own abilities
 3. Acceptance of one's own (Western) cultural traditions
Autonomy and responsibility
 1. Adoption and enforcement of professional standards
 2. Independence
 3. Constructiveness and assertiveness in the context of institutional operation.

Methodology of teaching

The course is of a practical nature, the topics are examined through specific case studies. The students form research groups of 5 people (8 groups in total), during the semester, the research groups prepare an analytical study on a communicative phenomenon of their choice.

Materials supporting learning

 • Tankönyvek, jegyzetek, letölthető anyagok – Books, notes, downloadable materials
 • Babbie, E. 2003. A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. 6. átdolgozott kiadás. Budapest: Balassi.
 • Forrai, G. – Szegedi, P. (szerk.) 1999. Tudományfilozófia. Budapest: Áron.
 • Pléh, Cs. (szerk.) 1996. Kognitív tudomány. Budapest: Osiris.
 • Stamhuis, I. et al. (eds.) 2002. The Changing Image of the Sciences. Dordrecht: Kluwer
 • Weingart, P. – Stehr, N. (eds.) 2000. Practising Interdisciplinarity. Toronto: University of Toronto Press
 • Általános módszertani segédeszközként és háttéranyagként használhatóak a fenti könyvek, a kutatási projektek megvalósításához azonban elvárás a) a szakirányok őszi kötelező bevezető kurzusain, valamint a szak közös kötelező kurzusain megismert szakirodalom aktív használata, illetve b) a választott kommunikatív jelenség elemzéséhez szükséges önálló szakirodalmi kutatás (ehhez segítség itt: http://szoc.bme.hu/imagespdfElektronikus_konyvtarazas.pdf).

General Rules

A félév végi aláírás feltétele a csoport munkájában való folyamatos részvétel. A jegyszerzés feltétele továbbá a szakirodalomról szóló félévközi beszámoló és önálló kutatómunka, írásbeli vagy szóbeli beszámolóval.

Performance evaluation methods

Class work and exam paper/presentation

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • Attendance, contribution to classes: 50
 • Response papers: 20

Proportion of examination elements in the rating

 • exam (presentation of research results): 30

The condition for obtaining the signature, validity of the signature

Attendcance, contribution ot classes

Grading

%
Excellent 96-100
Very good 85-95
Good 70–79
Satisfactory 60-69
Pass 50-59
Fail < 50

Correction and retake

Retakes and make-ups are regulated by the University’s Code on Education and Examination.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
classes 56
reading literature 34
research 30
prparation for presentation 30
total 150

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A kommunikációkutatás története; kutatásmódszertani kérdések kommunikatív jelenségek vizsgálata; a kommunikációkutatás mai területei; társdiszciplínák: szociológia, antropológia, filozófiai, kritikai kultúrakutatás, kognitív és evolúciós pszichológia, környezetpszichológia.

Topics of lectures

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements