Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
INTERDISCIPLINAY RESEARCH IN COMMUNICATION STUDIES
ID (subject code)
BMEGT43M100
Type of subject
class
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
4
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam
Number of credits
5
Subject Coordinator
Name
Dr. Gács Anna
Position
associate professor
Contact details
gacs.anna@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Sociology and Communication
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Communication and Media Studies Master’s Programme - Digital media specialisation (from 2018)

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 1

Programme: Communication and Media Studies Master’s Programme - Cultural industries specialisation (from 2018)

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 1

Programme: Communication and Media Studies Master’s Programme - Communication design specialisation (from 2018)

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 1

Programme: Communication and media science Master’s Programme - Cultural spaces specialisation (from 2016)

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 1

Programme: Communication and Media Studies Master’s Programme - Visual communication specialisation (from 2018)

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 1

Programme: Communication and media science Master’s Programme - Digital media specialisation (from 2016)

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 1

Programme: Communication and media science Master’s Programme - Communication design specialisation (from 2016)

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 1

Programme: Communication and Media Science Master’s Programme - Visual communication specialisation

Subject Role: Compulsory

Recommended semester: 1

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No: 580251/13/2023 registration number. Valid from: 29.03.2023.

Objectives

The history of communication research and research methodology issues are closely linked, as the the examination of communicative phenomena as communicative phenomena was mainly formed during the rethinking of traditional disciplinary frameworks and their transformation along new aspects, conceptual systems and methods. On the one hand, the course provides an overview of these propositions, and on the other hand, it shows how today's communication research approaches the study of communicative phenomena by means of investigation methods and interdisciplinary foundations. We review the theoretical questions in a scientific theoretical framework that also gives us the opportunity to examine the role of the field's co-disciplines (e.g. sociology, anthropology, philosophical analysis, critical cultural research, cognitive and evolutionary psychology, environmental psychology). During the semester, the students work in groups on a research project of their choice, and the discussed topics are formulated and examined in the context of these projects.

Academic results

Knowledge
 1. Basic knowledge of social science methodologies.
Skills
 1. Ability to recognize social and communication problems, and to choose appropriate solutions
 2. Ability to make judgements in practical tasks, ability to make independent decisions
 3. Reliable use of professional language.
Attitude
 1. Professional and moral stand
 2. Self-reflection of one's own abilities
 3. Acceptance of one's own (Western) cultural traditions
Independence and responsibility
 1. Adoption and enforcement of professional standards
 2. Independence
 3. Constructiveness and assertiveness in the context of institutional operation.

Teaching methodology

The course is of a practical nature, the topics are examined through specific case studies. The students form research groups of 5 people (8 groups in total), during the semester, the research groups prepare an analytical study on a communicative phenomenon of their choice.

Materials supporting learning

 • Tankönyvek, jegyzetek, letölthető anyagok – Books, notes, downloadable materials
 • Babbie, E. 2003. A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. 6. átdolgozott kiadás. Budapest: Balassi.
 • Forrai, G. – Szegedi, P. (szerk.) 1999. Tudományfilozófia. Budapest: Áron.
 • Pléh, Cs. (szerk.) 1996. Kognitív tudomány. Budapest: Osiris.
 • Stamhuis, I. et al. (eds.) 2002. The Changing Image of the Sciences. Dordrecht: Kluwer
 • Weingart, P. – Stehr, N. (eds.) 2000. Practising Interdisciplinarity. Toronto: University of Toronto Press
 • Általános módszertani segédeszközként és háttéranyagként használhatóak a fenti könyvek, a kutatási projektek megvalósításához azonban elvárás a) a szakirányok őszi kötelező bevezető kurzusain, valamint a szak közös kötelező kurzusain megismert szakirodalom aktív használata, illetve b) a választott kommunikatív jelenség elemzéséhez szükséges önálló szakirodalmi kutatás (ehhez segítség itt: http://szoc.bme.hu/imagespdfElektronikus_konyvtarazas.pdf).

General Rules

A félév végi aláírás feltétele a csoport munkájában való folyamatos részvétel. A jegyszerzés feltétele továbbá a szakirodalomról szóló félévközi beszámoló és önálló kutatómunka, írásbeli vagy szóbeli beszámolóval.

Performance assessment methods

Class work and exam paper/presentation

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • Attendance, contribution to classes: 50
 • Response papers: 20

Percentage of exam elements within the rating

 • exam (presentation of research results): 30

Conditions for obtaining a signature, validity of the signature

Attendcance, contribution ot classes

Issuing grades

%
Excellent 96-100
Very good 85-95
Good 70–79
Satisfactory 60-69
Pass 50-59
Fail < 50

Retake and late completion

Retakes and make-ups are regulated by the University’s Code on Education and Examination.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
classes 56
reading literature 34
research 30
prparation for presentation 30
total 150

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

A kommunikációkutatás története; kutatásmódszertani kérdések kommunikatív jelenségek vizsgálata; a kommunikációkutatás mai területei; társdiszciplínák: szociológia, antropológia, filozófiai, kritikai kultúrakutatás, kognitív és evolúciós pszichológia, környezetpszichológia.

Lecture topics

Additional lecturers

Name Position Contact details

Approval and validity of subject requirements