Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
DESIGN CULTURE
Course code
BMEGT43A244
Course type
class
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
4
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
5
Course leader
Name
Fiáth Henrietta
Position
assistant lecturer
Email adress
fiath.henrietta@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Sociology and Communication

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Kommunikáció és médiatudomány alapszak - Nemzetközi és üzleti kommunikáció specializáció 2018-tól

Subject Role: Szakirányon választható

Recommended semester: 5

Programme: Kommunikáció és médiatudomány alapszak - Vizuális kommunikáció specializáció 2018-tól

Subject Role: Szakirányon választható

Recommended semester: 5

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No: 580251/13/2023 registration number. Valid from: 29.03.2023.

Objectives

The aim of the course is to gain a broader knowledge and deeper understanding of the material and spatial elements of the visual environment, to review and critically examine the related literature, set of concepts, the historical development and social and cultural contexts.

Learning outcomes

Knowledge
 1. Solid knowledge of the conceptualization for studying social processes
 2. Basic knowledge of social science methodologies
 3. Basic knowledge of social institutions (law, language, religion, etc.).
Ability
 1. Ability to participate in argumentative and rational debate
 2. Analytical skills
 3. Ability to make independent decisions in academic activities
Attitude
 1. Awareness of the historical and social embeddedness of cultural processes and institution
 2. Openness to self-criticism and self-improvement
 3. Self-reflection of one's own abilities
Autonomy and responsibility
 1. Display one’s own worldview in a professional setting
 2. Striving to create a historically and politically coherent worldview
 3. Adoption and enforcement of professional standards

Methodology of teaching

Lectures and presentations of the students of literatures and their own analysis

Materials supporting learning

 • A tantárgy elvégzéshez szükséges oktatási anyagok, szakirodalom a kurzus moodle-oldaláról érhető el a hallgatóknak (edu.gtk.bme.hu) – Books, notes, downloadable materials are available on Moodle site of the course (edu.gtk.bme.hu)

General Rules

A kurzus teljesítésének feltétele az elméleti és gyakorlati feladatok (szakirodalmak, filmek feldolgozása, elemzések) elkészítése. Az 5 feladata közül minden hallgatónak legalább hármat prezentálnia kell, a maradék kettőt prezentálhatja vagy beadhatja írásban.

Performance evaluation methods

1. Szakirodalmak és filmek feldolgozása A félév során egy alkalommal minden hallgató feldolgoz egy a programban olvasható listából választott nehéz, hosszú szakirodalmat, egy rövidebb (3 oldalas) angol nyelvű irodalmat és egy dokumentumfilmet, és azokat kb. 10 perces prezentáció formájában ismerteti a többi a hallgatóval. A feladat része a szerző bemutatása, kontextualizálása és a témára való önálló reflektálás is. Egy szakirodalmat és filmet csak egy hallgató prezentálhat, és a prezentációk esedékessége a programban található dátum. A feldolgozandó szakirodalmakat legkésőbb a második oktatási héten ki kell választaniuk a hallgatóknak. 4. Elemzések Minden hallgató a félév során két alkalommal készít egy önálló elemzést, melynek témája, hívószava az előző héten az előadáson tárgyalt témakör, a konkrét alkotást azonban a hallgató választhatja meg. Az elemzések esedékességét szintén a program határozza meg. Az 5 feladata közül minden hallgatónak legalább hármat prezentálnia kell, a maradék kettőt prezentálhatja vagy beadhatja írásban.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • interpretations of literatures and movies (in total 3 times): 60
 • individual analysis (2 times): 40
 • total: 100

Proportion of examination elements in the rating

 • :

The condition for obtaining the signature, validity of the signature

A félévközi jegy megszerzésének feltétele az órák 30%-át meg nem haladó hiányzás, valamint a megszerezhető pontok felének elérése. Két különböző alkalommal elkövetett tizenöt percet meghaladó késés egy mulasztott órának felel meg. Az órák 70%-án való részvétel akadályoztatása esetén a hallgatóknak lehetőségük van a mulasztott órá(ka)t egy az adott órára az oktató által kijelölt szakirodalomból írt legalább 3500 leütéses recenzióval kiváltani. A recenziónak tartalmaznia kell egy rövid leírást a szakirodalom téziséről és a hallgató önálló véleményét, asszociációit a témával kapcsolatban. A recenzió leadásának határideje a pótlási időszak utolsó munkanapja.

Grading

%
Excellent 95-100
Very good 85–94
Good 70–84
Satisfactory 60–69
Pass 50–59
Fail < 50

Correction and retake

Retake and make-up test options are defined by the valid regulations of the University’s Code on Education and Examination.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
class attendance 52
literature interpretations 58
2 analysis 40
total 150

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

1. Tárgy- és térdefiníciók, áttekintés 2. Tervezés – design thinking 3. Gyártás 4. 3D nyomtatás 5. Forma 6. Birtoklás és használat 7. Ergonómia 8. Fogyasztói társadalom 9. Minimalizmus 10. Divat 11. Stílus 12. Fenntarthatóság 13. Etika

Topics of lectures

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements