Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
DESIGN CULTURE
ID (subject code)
BMEGT43A244
Type of subject
class
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
4
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
5
Subject Coordinator
Name
Fiáth Henrietta
Position
assistant lecturer
Contact details
fiath.henrietta@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Sociology and Communication
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Communication and media studies Bachelor’s Programme International and business communication specialisation from 2018

Subject Role: Elective for the specialisation

Recommended semester: 5

Programme: Communication and media studies Bachelor’s Programme Visual communication specialisation from 2018

Subject Role: Elective for the specialisation

Recommended semester: 5

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No: 580251/13/2023 registration number. Valid from: 29.03.2023.

Objectives

The aim of the course is to gain a broader knowledge and deeper understanding of the material and spatial elements of the visual environment, to review and critically examine the related literature, set of concepts, the historical development and social and cultural contexts.

Academic results

Knowledge
 1. Solid knowledge of the conceptualization for studying social processes
 2. Basic knowledge of social science methodologies
 3. Basic knowledge of social institutions (law, language, religion, etc.).
Skills
 1. Ability to participate in argumentative and rational debate
 2. Analytical skills
 3. Ability to make independent decisions in academic activities
Attitude
 1. Awareness of the historical and social embeddedness of cultural processes and institution
 2. Openness to self-criticism and self-improvement
 3. Self-reflection of one's own abilities
Independence and responsibility
 1. Display one’s own worldview in a professional setting
 2. Striving to create a historically and politically coherent worldview
 3. Adoption and enforcement of professional standards

Teaching methodology

Lectures and presentations of the students of literatures and their own analysis

Materials supporting learning

 • A tantárgy elvégzéshez szükséges oktatási anyagok, szakirodalom a kurzus moodle-oldaláról érhető el a hallgatóknak (edu.gtk.bme.hu) – Books, notes, downloadable materials are available on Moodle site of the course (edu.gtk.bme.hu)

General Rules

A kurzus teljesítésének feltétele az elméleti és gyakorlati feladatok (szakirodalmak, filmek feldolgozása, elemzések) elkészítése. Az 5 feladata közül minden hallgatónak legalább hármat prezentálnia kell, a maradék kettőt prezentálhatja vagy beadhatja írásban.

Performance assessment methods

1. Szakirodalmak és filmek feldolgozása A félév során egy alkalommal minden hallgató feldolgoz egy a programban olvasható listából választott nehéz, hosszú szakirodalmat, egy rövidebb (3 oldalas) angol nyelvű irodalmat és egy dokumentumfilmet, és azokat kb. 10 perces prezentáció formájában ismerteti a többi a hallgatóval. A feladat része a szerző bemutatása, kontextualizálása és a témára való önálló reflektálás is. Egy szakirodalmat és filmet csak egy hallgató prezentálhat, és a prezentációk esedékessége a programban található dátum. A feldolgozandó szakirodalmakat legkésőbb a második oktatási héten ki kell választaniuk a hallgatóknak. 4. Elemzések Minden hallgató a félév során két alkalommal készít egy önálló elemzést, melynek témája, hívószava az előző héten az előadáson tárgyalt témakör, a konkrét alkotást azonban a hallgató választhatja meg. Az elemzések esedékességét szintén a program határozza meg. Az 5 feladata közül minden hallgatónak legalább hármat prezentálnia kell, a maradék kettőt prezentálhatja vagy beadhatja írásban.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • interpretations of literatures and movies (in total 3 times): 60
 • individual analysis (2 times): 40
 • total: 100

Percentage of exam elements within the rating

 • :

Conditions for obtaining a signature, validity of the signature

A félévközi jegy megszerzésének feltétele az órák 30%-át meg nem haladó hiányzás, valamint a megszerezhető pontok felének elérése. Két különböző alkalommal elkövetett tizenöt percet meghaladó késés egy mulasztott órának felel meg. Az órák 70%-án való részvétel akadályoztatása esetén a hallgatóknak lehetőségük van a mulasztott órá(ka)t egy az adott órára az oktató által kijelölt szakirodalomból írt legalább 3500 leütéses recenzióval kiváltani. A recenziónak tartalmaznia kell egy rövid leírást a szakirodalom téziséről és a hallgató önálló véleményét, asszociációit a témával kapcsolatban. A recenzió leadásának határideje a pótlási időszak utolsó munkanapja.

Issuing grades

%
Excellent 95-100
Very good 85–94
Good 70–84
Satisfactory 60–69
Pass 50–59
Fail < 50

Retake and late completion

Retake and make-up test options are defined by the valid regulations of the University’s Code on Education and Examination.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
class attendance 52
literature interpretations 58
2 analysis 40
total 150

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

1. Tárgy- és térdefiníciók, áttekintés 2. Tervezés – design thinking 3. Gyártás 4. 3D nyomtatás 5. Forma 6. Birtoklás és használat 7. Ergonómia 8. Fogyasztói társadalom 9. Minimalizmus 10. Divat 11. Stílus 12. Fenntarthatóság 13. Etika

Lecture topics

Additional lecturers

Name Position Contact details

Approval and validity of subject requirements