Versions

I. SUBJECT DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Subject name
ANALISYS OF VISUAL INCIDENTS
ID (subject code)
BMEGT43A240
Type of subject
class
Course types and lessons
Type
Lessons
Lecture
4
Practice
0
Laboratory
0
Type of assessment
exam
Number of credits
5
Subject Coordinator
Name
Fiáth Henrietta
Position
assistant lecturer
Contact details
fiath.henrietta@gtk.bme.hu
Educational organisational unit for the subject
Department of Sociology and Communication
Subject website
Language of the subject
magyar - HU
Curricular role of the subject, recommended number of terms

Programme: Communication and media studies Bachelor’s Programme Content development and the media market specialisation from 2018

Subject Role: Elective for the specialisation

Recommended semester: 0

Programme: Communication and media studies Bachelor’s Programme Visual communication specialisation from 2018

Subject Role: Compulsory for the specialisation

Recommended semester: 4

Direct prerequisites
Strong
None
Weak
None
Parallel
None
Exclusion
None
Validity of the Subject Description
Approved by the Faculty Board of Faculty of Economic and Social Sciences, Decree No: 580251/13/2023 registration number. Valid from: 29.03.2023.

Objectives

The aim of the course is to interpret the elements of the human-made visual environment; exploring, identifying, understanding and verbalizing the relationships between visuality and content, execution and the message to be communicated. We go through the different points of view and methodologies with analyzes by the instructor, joint and students and by placing them in the context of the literature, and we look for examples of the visual representation of each topic.

Academic results

Knowledge
 1. Solid knowledge of the conceptualization for studying social processes
 2. Basic knowledge of social science methodologies
 3. Basic knowledge of social institutions (law, language, religion, etc.).
Skills
 1. Ability to participate in argumentative and rational debate
 2. Analytical skills
 3. Ability to make independent decisions in academic activities.
Attitude
 1. Awareness of the historical and social embeddedness of cultural processes and institution
 2. Openness to self-criticism and self-improvement
 3. Self-reflection of one's own abilities
Independence and responsibility
 1. Display one’s own worldview in a professional setting
 2. Striving to create a historically and politically coherent worldview
 3. Adoption and enforcement of professional standards

Teaching methodology

The discussed topics are introduced by lectures. The students read and then present or write about the connecting literature. In the following lecture the students present their independent analyzes reflecting on the topic. On time during the semester, each student must write an opposition on the presentation of a fellow student.

Materials supporting learning

 • A tantárgy elvégzéshez szükséges oktatási anyagok, szakirodalom a kurzus moodle-oldaláról érhető el a hallgatóknak (edu.gtk.bme.hu) – Books, notes, downloadable materials are available on Moodle site of the course (edu.gtk.bme.hu)

General Rules

A kurzus teljesítésének feltétele az aláírás megszerzése és a vizsga teljesítése. Írásbeli vizsgaként a hallgatóknak dolgozatot kell írniuk a vizsgaidőszakban a kurzushoz kapcsolódó és a szorgalmi időszakban az oktatóval egyeztetett témáról. A dolgozat irányadó terjedelme 15-20 ezer leütés. A szorgalmi időszakban az alábbi feladatokat kell teljesíteni: 1. Szakirodalmi prezentációk/recenziók A félév során kétszer minden hallgató feldolgoz a programban olvasható listából választott szakirodalmat és azt 10-15 perces prezentáció formájában ismerteti a többi a hallgatóval vagy min. 5000 karakteres rencenziót ír róla. A recenzióknak a programban megjelölt dátum előtti nap éjfélig kell megérkezniük. Egy szakirodalmat csak egy hallgató prezentálhat, de recenziót többen is írhatnak róla. A feldolgozandó szakirodalmakat legkésőbb a második oktatási héten ki kell választaniuk a hallgatóknak. 2. Elemzések Minden hallgatónak a félév során két alkalommal prezentálnia kell egy önálló elemzést, melynek témája, hívószava az előző héten az előadáson tárgyalt témakör, a konkrét alkotást azonban a hallgató választhatja meg. Az elemzéseknek a 6 szempontot kell követniük, de az adott témára reflektálásnak különös hangsúlyt kell kapnia. 3. Opponencia A félév során egy alkalommal minden hallgatónak le kell adnia egy opponenciát írásban, melyben egy az órán elhangzott alkotásról vagy elemzésről fejti ki önálló szakmai véleményét. Az opponencia terjedelme min. 5000 karakter.

Performance assessment methods

A szakirodalmi prezentációk/recenziók során szempont, hogy a hallgató megértette a szöveget és át is tudja adni azt a többi hallgatónak vagy az olvasónak, strukturált formában és adekvát nyelvezettel. Az elemzési és opponencia feladatokhoz pontos szempontrendszert kapnak a hallgatók.

Percentage of performance assessments, conducted during the study period, within the rating

 • 2 literature processing: 20
 • 2 individual analysis: 20
 • critical comment to other's presentation: 10

Percentage of exam elements within the rating

 • essay: 50

Conditions for obtaining a signature, validity of the signature

A félév végi aláírás feltétele az órák 70%-át meg nem haladó hiányzás, valamint az, hogy a hallgató a félévközi feladatokra szerezhető pontok felét megszerezze. A jelenlétet az oktató minden órán katalógussal ellenőrzi. Két különböző alkalommal elkövetett húsz percet meghaladó késés egy mulasztott órának felel meg. Az órák 70%-án való részvétel akadályoztatása esetén a hallgatóknak lehetőségük van a mulasztott órá(ka)t egy az adott órára az oktató által kijelölt szakirodalomból írt legalább 3500 leütéses recenzióval kiváltani. A recenziónak tartalmaznia kell egy rövid leírást a szakirodalom téziséről és a hallgató önálló véleményét, asszociációit a témával kapcsolatban. A recenzió leadásának határideje a pótlási időszak utolsó munkanapja.

Issuing grades

%
Excellent 95-100
Very good 85–94
Good 70–84
Satisfactory 60–69
Pass 50–59
Fail < 50

Retake and late completion

Retake and make-up test options are defined by the valid regulations of the University’s Code on Education and Examination.

Coursework required for the completion of the subject

Nature of work Number of sessions per term
class attendance 56
tasks 54
prep. for exam 40
total 150

Approval and validity of subject requirements

Topics covered during the term

1. Médiumok különbözőségei 2. Vizuális kifejezőeszközök 3. Percepció 4. Funkcionalitás 5. Posztmodern 6. Szimbólumok 7. Identitás 8. Hatalom 9. Férfi és női nézőpontok 10. Nemi reprezentáció 11. Giccs 12. Tabu

Lecture topics

Additional lecturers

Name Position Contact details

Approval and validity of subject requirements