Versions

I. COURSE DESCRIPTION
II. SUBJECT REQUIREMENTS
III. COURSE CURRICULUM
SUBJECT DATA
OBJECTIVES AND LEARNING OUTCOMES
TESTING AND ASSESSMENT OF LEARNING PERFORMANCE
THEMATIC UNITS AND FURTHER DETAILS
Course name
FUNDAMENTALS OF TECHNOLOGY IN THE TEACHING-LEARNING PROCESS
Course code
BMEGT51M580
Course type
contact hour
Kurzustípusok és óraszámok
Type
Lessons
Lecture
1
Practice
2
Laboratory
0
Type of assessment
term grade
Number of credits
3
Course leader
Name
Dr. Molnár György
Position
associate professor
Email adress
molnar.gyorgy@gtk.bme.hu
Organizational unit for the subject

Department of Technical Education

Subject website
Language of teaching
magyar - HU
Curriculum role of the subject, recommended semester

Programme: Közgazdásztanár (2 féléves) - tanár végzettséggel 2021/22/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (2 féléves) - tanár végzettséggel 2021/22/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Közgazdásztanár (4 féléves) - 2021/22/1 félévtől

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 2

Programme: Közgazdásztanár (4 féléves) - üzleti szakoktató végzettséggel 2021/22/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (4 féléves) - 2021/22/1 félévtől

Subject Role: Szabadon választható

Recommended semester: 2

Programme: Mérnöktanár (4 féléves) - műszaki szakoktató végzettséggel 2021/22/1 félévtől

Subject Role: Kötelező

Recommended semester: 2

Pre-requisites
strong
None
weak
None
paralell
None
exclusive
None
A tantárgyleírás érvényessége
Approved by the Faculty Board of the Faculty of Economic and Social Sciences,2020 Valid from September 1, 2021

Objectives

A XXI. Introducing the new digital environment and learning process, infocommunication technologies applicable in vocational education, and the mechanisms of impact perceptible in the process of learning and teaching. Presentation of the role of infocommunication technologies in education and training, individual learning, getting to know one's own application possibilities. Development of basic digital practical skills through various paltrofrms and poregrams.

Learning outcomes

Knowledge
 1. the ability to organize and independently apply the communication activities offered by the technologies
 2. understanding the frameworks and functions of e-learning environments
 3. to get to know the features and characteristics of the virtual learning environment
 4. Dissemination of good practices to demonstrate the use of ICT as a control tool
Ability
 1. learn about educational technology tools for web 2.0-based ICT applications and their use
 2. knowledge of ICT-based learning support systems, development of basic application skills
 3. Introducing ICT-based teaching methods and atypical learning support solutions
 4. acquisition of information management techniques, multimedia elements in support of learning
 5. use of IT peograms and platform forms to support learners
Attitude
 1. raising awareness of the individual role of professional teachers in the development of digital competencies
 2. to get acquainted with modern, technology-based research methodological and statistical solutions that help to prepare empirical studies
 3. learning about digital curriculum development opportunities
Autonomy and responsibility

Methodology of teaching

Lecture, presentation, interactive participation-oriented exercise, bi-directional written and oral communication, the use of ICT devices and techniques, optional individual or project work.

Materials supporting learning

 • Dr. Molnár György, Horváth Cz. János, Lévai Jenő: Oktatás és technológia, Typotex kiadó,
 • 2014, ISBN978-963-279-765-6.http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011- 0023 Oktatás es technologia/adatok.html
 • Nádas András (2003): Oktatástechnológia Elektronikus jegyzet az ELTE TTK tanár szakos hallgatói számára. ELTE, Budapest http://weszil.hu/suli/webfm_send/122http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0023_DP/index.html
 • Kárpáti Andrea, Molnár Gyöngyvér, Tóth Péter és Főző Attila (2008, szerk.): A 21. század iskolája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. URL: http://download.microsoft.com/documents/hun/learning/books/21.szazad.pdf
 • Komenczi Bertalan (2014): Elektronikus tanulási környezetek kutatásai. Digitális tankönyv. Kiadta az Eszterházy Károly Főiskola Médiainformatika Intézet, EGER. URL: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/
 • 20110021_03_elektronikus_tanulasi_kornyezetek_kutatasai
 • Dr. Molnár György: Korszerű technológiák az oktatásban Budapest, 2015. Digitális tananyag
 • https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/20130002_korszeru_technologiak_az_oktatasban/adatok.html

General Rules

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények értékelése évközi házi feladat és a foglalkozásokon tanúsított aktív részvétel (részteljesítmény értékelés) alapján történik.

Performance evaluation methods

Szorgalmi időszakban végzett teljesítményértékelések részletes leírása: 1. Részteljesítmény-értékelés (házi feladat): a pedagógiai folyamat tervezése-, a tanulás támogatása-, az autonómia és felelősségvállalás kompetencia területeken elsajátított kompetenciaelemek komplex értékelési módja, melynek megjelenési formája az egyénileg készített gyakorlati házi dolgozat, amelynek tartalmát, követelményeit, beadási határidejét és értékelési módját a tantárgy oktatója határozza meg. 2. Részteljesítmény-értékelés (aktív részvétel): a pedagógiai folyamat tervezése-, a tanulás támogatása-, az autonómia és felelősségvállalás kompetencia területeken elsajátított kompetenciaelemek egyszerűsített értékelési módja, melynek megjelenési formája a felkészült megjelenés és tevékeny részvétel a foglalkozásokon, ideértve a házi feladatként elkészített beadandó dolgozat egyéni és/vagy csoportos prezentáció keretében történő bemutatását, az oktatóval és a hallgatói csoporttal történő megvitatását. Az egységes értékelési elveket a tantárgy oktatója határozza meg.

Proportion of performance evaluations performed during the diligence period in the rating

 • részteljesítmény értékelés (házi feladat): 60%
 • részteljesítmény értékelés (aktív részvétel): 40%
 • összesen: 100%

Proportion of examination elements in the rating

 • :

Grading

%
Excellent > 90-100
Very good 80–90
Good 70-80
Satisfactory 60-70
Pass 40-60
Fail < 40

Correction and retake

1) A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak első keddjén, 12:00-ig adható be vagy az előadónak elektronikus formában küldhető meg. 2) Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható és nem javítható; de különösen indokolt esetben (pl. igazolt tartós távollét, betegség esetén) újabb házi feladat révén kiváltható. Ennek feltételeit és a házi feladat elkészítésének határidejét a tantárgy előadója határozza meg.

Study work required to complete the course

Work type Amount of work hours
42
28
10
10
90

Approval and validity of subject requirements

Topics discussed during the semester

A 2.2. pontban megfogalmazott tanulási eredmények eléréséhez a tantárgy a következő tematikai blokkokból áll. Az egyes félévekben meghirdetett kurzusok sillabuszaiban e témaelemeket ütemezzük a naptári és egyéb adottságok szerint.

Topics of lectures
1. -
2. A web 2.0 alapú IKT alkalmazások, tanulástámogató rendszerek IKT alapú tanítási módszerek, atipikus tanulástámogató megoldások
3. Informatikai alapismeretek, adatkezelések, fájlműveletek, operációs rendszer alapismeretek
4. Informatikai alapprogramok használata (Office alapcsomag)
5. Prezentációs technikák és programok használata, alklamazása (Ms PP, Prezi.com, Maxwhere, Mindmister)
6. Hálózati alapismeretek, webalapú platformok alkalmazása
7. A digitális technológia pedagógiai alkalmazásainak rendszertana. A legfontosabb technológiák alkalmazási példái.
8. Hálózatalapú digitális kommunikáció és tanulás, mobilkommunikációs rendszerek
9. Felhő alapú rendszerek, felhő alapú szolgáltatások
10. Kétféle technológia megismerése és alkalmazása(amit tanítunk, és ahogyan/amivel tanítjuk)
11. Elektronikus tanulási környezetek alkalmazási lehetőségei a tanítás folyamatában
12. Digitális tananyagfejlesztési lehetőségek – technológiai és módszertani megoldások
13. Az interaktív multimédia tartalmak és azok sajátosságai, az interaktív multimédia tartalmak felhasználási lehetőségei az oktatásban
14. Elkészített hallgatói feladatok bemutatása, értékelése, félév zárása

Lecturers participating in teaching

Name Rank Contact

Approval and validity of subject requirements